портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

Про затвердження Порядку планування та здійснення

контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання

суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства

 

Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України, законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", підпункту 7.44 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 року № 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1223/8544;

пункт 3 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009 року № 205 “Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за № 460/16476.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          М.В.Присяжнюк

Повідомлення про повторне оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. Проект наказу доопрацьовано із врахуванням зауважень Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, наданих листом від 15.10.2012 № 4286/0/20-12.

Проект наказу Мінагрополітики України ”Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” розроблено відповідно до законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.

Проектом наказу передбачено затвердження порядку планування та здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, правомірності використання та стану охорони земель усіх категорій та форм власності, що використовуються ними у процесі ведення господарської діяльності, процедури реалізації організаційних заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення контрольних заходів, загальних вимог до їх здійснення, а також вимог до оформлення матеріалів за результатами перевірок.

Проект наказу Мінагрополітики України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail: shumeyko@meta.ua; тел. 232-94-47

E-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 449-22-39

Державна служба України з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва,

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

E-mail: mail@dkrp.gov.ua; тел. 254-56-73

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.

Згідно з Указами Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 13 квітня 2011 р. № 459 “Про Державну інспекцію сільського господарства України” повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, які раніше виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, що діяла у складі Державного комітету України із земельних ресурсів, передані до відання Державної інспекції сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція).

У зв’язку із наданням Держсільгоспінспекції та її територіальним органам повноважень у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, Законом України від 23 лютого 2012 р. № 4444-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” були внесені відповідні зміни до законодавчих актів, що регулюють дані питання.

Зокрема, у статті 188 Земельного кодексу України визначено, що державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до закону. Згідно з абзацом першим статті 5 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Дана правова норма визначена також у абзаці першому статті 19 Закону України “Про охорону земель” та у пункті 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.

Починаючи з грудня 2003 року і до квітня 2011 року (до передачі контролюючих функцій від інспекційних органів Держкомзему до відання Держсільгоспінспекції та її територіальних органів), державний контроль за використанням та охороною земель здійснювався відповідно до Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який затверджено наказом Держкомзему України від 12 грудня 2003 р. № 312, що зареєстрований в Мін’юсті 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544.

Зважаючи на зміни, які відбулися у законодавстві, даним проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” процедуру планування та проведення Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства при використанні ними у процесі господарської діяльності земельних ділянок усіх категорій та форм власності, стану здійснення ними заходів з охорони земель, збереження родючості ґрунтів. Розробка даного наказу здійснюється згідно з Планом діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

Планування та проведення планових контрольних заходів з даних питань буде проводитись відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 477.

Реалізація цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів Мінагрополітики України.

Згідно з пунктом 2 проекту наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 року № 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544 та пункт 3 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009 року № 205 “Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 р. за № 460/16476.

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм власності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження порядку планування та проведення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами  планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, правомірності використання та стану охорони земель усіх категорій та форм власності, які використовуються ними у процесі ведення господарської діяльності, вичерпного переліку підстав для проведення позапланових перевірок,  процедури реалізації організаційних заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення контрольних заходів, загальних вимог до їх здійснення, а також вимог до оформлення матеріалів за результатами проведених контрольних заходів (перевірок, обстежень земельних ділянок), що відповідатиме вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”;

Закон України “Про охорону земель”;

Указ Президента України “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23 квітня 2011 р. № 500;

Указ Президента України “Про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13 квітня 2011 р. № 459;

постанова Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель” від 20 травня 2009 р. № 477;

постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу” від 25 липня 2007 р. № 963;

постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель” від 17 грудня 2008 р. № 1098.

Реалізація цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів Мінагрополітики України з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм власності.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державним агентством земельних ресурсів України та буде направлений для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України. Цей проект наказу не стосується інтересів інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Затвердження цим наказом організаційних процедур стосовно порядку планування та здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, вичерпного переліку підстав для проведення позапланових перевірок, процедури реалізації організаційних заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення контрольних заходів, загальних вимог до їх здійснення, а також вимог до оформлення матеріалів за результатами проведених контрольних заходів (перевірок, обстежень земельних ділянок), буде сприяти дотриманню прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм власності, відповідатиме вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття нормативного акту дозволить забезпечити здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, буде сприяти раціональному використанню та охороні земельних ресурсів, створенню більш ефективного механізму щодо виявлення та припинення порушень земельного законодавства, усунення їх негативних наслідків.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з Указами Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 13 квітня 2011 р. № 459 “Про Державну інспекцію сільського господарства України” повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, які раніше виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, що діяла у складі Державного комітету України із земельних ресурсів, передані до відання Державної інспекції сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція).

У зв’язку із наданням Держсільгоспінспекції та її територіальним органам повноважень у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, Законом України від 23 лютого 2012 р. № 4444-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” були внесені відповідні зміни до законодавчих актів, що регулюють дані питання.

Зокрема, у статті 188 Земельного кодексу України визначено, що державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до закону. Згідно з абзацом першим статті 5 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Дана правова норма визначена також у абзаці першому статті 19 Закону України “Про охорону земель” та у пункті 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.

Починаючи з грудня 2003 року і до квітня 2011 року (до передачі контролюючих функцій від органів Держкомзему до відання Держсільгоспінспекції та її територіальних органів), державний контроль за використанням та охороною земель здійснювався відповідно до Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який затверджено наказом Держкомзему України від 12 грудня 2003 р. № 312, що зареєстрований в Мін’юсті 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544.

Зважаючи на зміни, які відбулися у законодавстві, даним проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” процедуру планування та проведення Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства при використанні ними у процесі господарської діяльності земельних ділянок усіх категорій та форм власності, стану здійснення ними заходів з охорони земель, збереження родючості ґрунтів. Розробка даного наказу передбачена згідно з Планом діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

Даний проект наказу доопрацьовано із врахуванням зауважень Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, наданих листом від 15.10.2012 № 4286/0/20-12.

Планування та проведення планових контрольних заходів з даних питань буде здійснюватись відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 477.

Пунктом 2 проекту цього наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 року № 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544 та пункт 3 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009 року № 205 “Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 р. за № 460/16476.

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм власності.

2. Визначення цілей державного регулювання

Даним наказом пропонується визначити для Держсільгоспінспекції та її територіальних органів процедуру планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, загальні вимоги до їх проведення, вичерпний перелік підстав для проведення позапланових контрольних заходів, перелік підготовчих заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення перевірок (обстежень земельних ділянок), а також вимоги до оформлення матеріалів, що складаються за результатами проведення контрольних заходів.

Це дасть змогу привести процедуру здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами у відповідність до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який затверджено наказом Держкомзему України від 12 грудня 2003 р. № 312, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544, не відповідає вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Даний Порядок затверджений для інспекційних органів Держкомзему (Держземінспекції та її територіальних органів), що ліквідовані у 2010 році. Крім того, акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства, що затверджений цим наказом (додаток 1), не може застосовуватися для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства. На сьогодні Державним агентством земельних ресурсів України, яке є правонаступником Держкомзему України, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України від 12 грудня 2003 р. № 312.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства у відповідності до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги чинного законодавства України у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

- неповною мірою вирішує правові та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України;

- забезпечує лише часткове досягнення цілей регулювання.

- неповною мірою забезпечує виконання вимог чинного законодавства в Україні, не відповідає вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Обраний спосіб

- відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує виконання національного законодавства України.

- розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 

Альтернативи запропонованому проекту наказу на даний час немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта.

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити:

процедуру планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства при використанні ними у процесі господарської діяльності земельних ділянок усіх категорій та форм власності, стану здійснення ними заходів з охорони земель, збереження родючості ґрунтів;

вичерпний перелік підстав для проведення позапланових контрольних заходів;

загальні вимоги до здійснення контрольних заходів (перевірок, обстежень земельних ділянок), підготовчі заходи, які необхідно здійснити перед початком їх проведення;

вимоги до оформлення матеріалів за результатами здійснення контрольних заходів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, що відповідатиме вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, та дозволить забезпечити виконання покладених на Держсільгоспінспекцію України та її територіальні органи завдань в частині здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

установлення процедури здійснення у правовому полі планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

посилення гарантій державного захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (власників та  користувачів земельних ділянок)

додаткові витрати відсутні

 

Для населення:

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (власників та користувачів земельних ділянок), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на дотримання процедур, пов’язаних із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

Наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, включення до електронного Єдиного реєстру нормативно-правових актів, розміщення у мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держсільгоспінспекції України www. disgu.gov.ua.

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України;

аналізу розміру надходження коштів до державного та місцевих бюджетів від застосування штрафних санкцій до порушників земельного законодавства (штрафів та шкоди, заподіяної земельним ресурсам).

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux