портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування”

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________ 

 

Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну

насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних

робіт і експонування

 

На виконання статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                         М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

м. Київ,  вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail: atestat@meta.ua;

тел./факс 400-33-49

Державна служба України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування з метою забезпечення селекційного процесу та проведення експонування нових досягнень у галузі насінництва та розсадництва.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Указ президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію сільського господарства України ";

Реалізація цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно – правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), яким надано право виробляти та реалізовувати насіння і садивний відповідно до законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово – економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно – правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Цей проект наказу не стосується інтересів інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Необхідність затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, передбачена Законом України "Про насіння і садивний матеріал".

Реалізація даного завдання забезпечить контрольоване ввезення на митну територію України насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, передбачена Законом України "Про насіння і садивний матеріал".

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю даного проекту наказу є затвердження порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку призначеного для селекційних, дослідних робіт і експонування.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час відсутній Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити контрольоване ввезення на митну територію України насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку призначеного для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування".

Наказом передбачено затвердити:

процедуру звернення суб’єктів господарювання до Державної інспекції сільського господарства України;

перелік документів які необхідно надати для отримання підтвердження;

максимальний обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що може ввозитись для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку отримання суб’єктами господарювання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод і витрат.

Вигоди

Витрати

Для держави:

установлення процедури отримання суб’єктами господарювання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

встановлення єдиних вимог для отримання суб’єктами господарювання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

додаткові витрати відсутні

Для населення:

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами насінництва та розсадництва, пов’язаними із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів насінництва та розсадництва з основних положень акта – високий, оскільки проект постанови розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

Голова Державної інспекції

сільського господарства України                                                                                                                                                М.О. Вашешніков

/pfont-family:

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux