портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 листопада 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                         Київ                                                                                      __________  

 

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів

у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх

організаторів стосовно майна державних підприємств та

підприємств, у статутному капіталі яких частка державної

власності перевищує п’ятдесят відсотків

 

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статті 6 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

Наказую:

 

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, що додається.

2. Управлінню державного майна (Тітарчук В.Б.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків" розроблено на виконання вимог частини 3 статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), якою передбачено, що порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків (далі – боржник) установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

Метою прийняття даного проекту наказу є встановлення, у відповідності із законодавством України, порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ).

Зазначений проект наказу знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторні акти").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

- Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, тел. 044-278-71-30, факс 044-278-71-30, е-mail: novichkov@minapk.gov.ua; виконавець – Новічков Олексій Володимирович.

- Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва: 01001, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

           Заступник Міністра                                                                                                                                                                          В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків" розроблено на виконання вимог частини 3 статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), якою передбачено, що порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків (далі – боржник) установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття даного проекту наказу є встановлення, у відповідності із законодавством України, порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики України), центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ).

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом");

Закон України "Про управління об’єктами державної власності";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація нормативно-правового акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державною інспекцією сільського господарства України та Державним агентством рибного господарства України, після чого його буде у встановленому порядку направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

6. Регіональний аспект

Проект наказу має загальнодержавний характер та не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу підлягає оприлюдненню з метою одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття даного проекту наказу забезпечить виконання вимог частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дасть змогу встановити порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників які належать до сфери управління Мінагрополітики України та ЦОВВ у відповідності із законодавством України

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                           В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків"

 

1. Опис проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків" (далі – Проект наказу) підготовлено Мінагрополітики України у зв’язку з прийняттям Закону України від 22 грудня  2011 року № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон), який набрав чинності з 19 січня 2013 року.

Так, частиною 3 статті 49 Закону передбачено, що порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків (далі – боржник) установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розробки Проекту наказу є приведення у відповідність із Законом порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики України), центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України   (далі – ЦОВВ), та вимог до їх організаторів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Першою альтернативою запропонованому проекту регуляторному акту може бути невтручання і залишення існуючої ситуації. Це може призвести лише до поглиблення наявних проблем і жодним чином не сприятиме їх розв’язанню, а також посилюватиме суб’єктивні чинники у зв’язку з відсутністю встановлених процедур.

Другою альтернативою є врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття відповідного наказу. Прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш оптимальним способом врегулювання проблемних питань з організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Мінагрополітики України та ЦОВВ, та вимог до їх організаторів.

Таким чином, найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів та заходів для розв’язання проблеми

Проект наказу встановлює процедуру організації Мінагрополітики України та ЦОВВ аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів для продажу майна боржників, які належать до сфери управління Мінагрополітики України та ЦОВВ.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання є високою.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного наказу Мінагрополітики України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження запропонованого регуляторного акта встановить у відповідність із Законом порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Мінагрополітики України та ЦОВВ, та вимоги до їх організаторів.

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів господарювання у зв'язку з прийняттям запропонованого регуляторного акта наведено у таблиці.

 

Об'єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Чітко визначена система проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Мінагрополітики України та ЦОВВ, та встановлення вимог до їх організаторів у правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Здійснення діяльності у нормативно-правовому полі

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

___________

______

 

Таким чином, на підставі аналізу вигод та витрат можна зробити висновок щодо доцільності запровадження такого регулювання.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта необмежений. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням можливих змін у законодавстві, що впливатимуть на регуляторний акт.

8. Показники результативності регуляторного акта

Наказ дозволить організовувати проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Мінагрополітики України та ЦОВВ, та встановлювати вимоги до їх організаторів у правовому полі.

Передбачуваними значеннями якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта є:

надходження коштів до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, реалізацією майна боржників на аукціонах у провадженні у справах про банкрутство;

прозорість процедури реалізації майна боржників, що перебувають у провадженні  у справах про банкрутства.

Наказ не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта високий – наказ розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua). Після прийняття наказу та реєстрації його в Міністерстві юстиції України, його буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, ЦОВВ та в системі "ЛІГА:Закон".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом опрацювання зауважень та пропозицій до нього, їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом але не пізніше ніж через два роки.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта.

Відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                           В.М. Давиденко

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux