портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 29 грудня 2012

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

  _______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних

умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації

(знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України

Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон

України та карантинні зони

 

Відповідно до статей 6, 20, 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                         М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної політики України оголошує його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за додержанням  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

 

Заступник Директора

Департаменту землеробства                                                                                                                                                             Ю.Л. Жарун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “ Про затвердження порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 15.12.2009 №1759 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні” (опублікований у газеті “Урядовий кур’єр” від 30.12.2009 № 244).

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета проекту наказу полягає у затвердженні Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони  з урахуванням положень законів України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про захист рослин” “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

Проектом наказу Мінагрополітики України “Про затвердження порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” пропонується встановити загальні положення організації проведення перевірок, права та обов'язки комісії, ліцензіата. Оформлення результатів перевірки, рішення про анулювання ліцензії та оскарження рішення про анулювання ліцензії. Реалізація положень запропонованих проектом наказу Мінагрополітики забезпечить виконання законодавства України у сфері ліцензування.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони поширюються на всіх суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються даним проектом, регулюються законами України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про карантин рослин”, постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Затвердження проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” забезпечить виконання Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

Затвердження зазначеного наказу спрямує діяльність спеціалістів щодо недопущення порушень Ліцензійних умов, а також негативного впливу на навколишнє природне середовище, якість врожаю, здоров’я населення.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

На сьогоднішній день питання у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема провадження виду господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) регулюється статтею 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Законами України “Про карантин рослин”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Даний проект розроблено на виконання статті  6 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності, які у встановленому законодавством порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

Державне регулювання з видачі ліцензій на здійснення зазначеного виду господарської діяльності належить до сфери діяльності Мінагрополітики України.

Ціль державного регулювання – забезпечення виконання нормативно – правових актів, щодо проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони юридичними та фізичними особами, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а також неухильне дотримання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов.

Зважаючи на викладене та з метою реалізації функцій державного регулювання, розроблено проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Для вирішення проблеми Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони”.

Існує декілька альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

Перший спосіб: в якості альтернативи пропонується прийняти проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”.

Другий спосіб: залишити чинне правове регулювання у сфері ліцензування торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) без змін та не видавати наказ Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”. Такий спосіб є неефективний, так як створить невизначену ситуацію з питань державного регулювання зазначеного виду ліцензування.

Міністерство аграрної політики та продовольства України надає перевагу першому способу досягнення зазначеної цілі, оскільки це забезпечить встановлення  чітких правил поведінки осіб, що здійснюють господарську діяльність з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин.  Проект наказу відповідає нормам законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та “Про карантин рослин”.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи:

З прийняттям проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин” передбачене приведення у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин до вимог Закону України від 01.06.2000 №1775-111 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Зазначений проект наказу розроблено у відповідності до положень чинного законодавства.

Затвердження зазначеного проекту надасть чітке роз’яснення про порядок проведення господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин.

До позитивних факторів можна віднести те, що у разі прийняття проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин” буде врегульовано права та обов’язки осіб, що здійснюють господарську діяльність з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин.

Негативних факторів впливу на дію акта не вбачається.

Додаткових витрат від реалізації даного проекту регуляторного акта у суб’єктів господарювання не передбачається.

Впровадження вимог наказу та контроль за його виконанням буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади з питань аграрної  політики.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Впровадження зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин” призведе до належного виконання суб’єктами господарювання обов’язків при здійснені діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин, що позитивно вплине на якість врожаю, здоров’я населення, навколишнє середовище.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, розрахований на довгострокову дію і набирає чинність через десять днів з дати державної реєстрації. Строк дії акта буде залежать від чинності законів України у сфері ліцензування та карантину рослин, або внесення змін до них. 

8. Визначення показників результативності акта:

Виходячи з цілей державного регулювання обрано наступні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – не зміниться;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - 140 ліцензіатів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, – не зміниться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних відносно показників результативності регуляторного акта, визначених у попередньому розділі даного аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності даного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта шляхом порівняння статистичних даних з результатами повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу результатів статистичної звітності Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux