портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 липня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 

_______________                                                                                       Київ                                                                                   _____________  

 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,

пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх

водойм (ставків) господарств

 

Відповідно до статей 6 та 20 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України " Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх  водойм

(ставків) господарств "

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх  водойм (ставків) господарств" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: ihtio@.darg.gov.ua.

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення вимог щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів (виду діяльності, що підлягає ліцензуванню) до вимог чинної нормативно-правової бази рибогосподарської галузі та реалій сучасності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту наказу є законодавче врегулювання питань, що виникають при виконанні службових обов’язків Держрибагентством України та його територіальними органами рибоохорони. Проект наказу передбачає врахування вимог законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515.

3. Правові аспекти

Змінами, внесеними до нормативної бази, що регламентує порядок господарської діяльності, пов’язаної з спеціальним використанням водних біоресурсів, передбачається приведення у відповідність підзаконних актів, що стосуються рибогосподарської галузі.

Затвердження нової редакції Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств є необхідним кроком при приведенні нормативної бази до вимог сучасності, виправлення термінології та порядку здійснення заходів з державного нагляду (контролю).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

В проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Для обговорення, внесення пропозицій проект наказу розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua. Обговорення, прийняття пропозицій здійснювалось протягом трьох місяців – з вересня по грудень 2012 року.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу дозволить узгодити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств з нормами законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим проектом наказу, немає.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить проводити природоохоронну діяльність належним чином, відповідно до чинного законодавства. Врегулювання зазначеного питання збільшити соціальну відповідальність суб’єктів господарювання, що проваджують свою діяльність у сфері рибного господарства.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення вимог щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів (виду діяльності, що підлягає ліцензуванню) до вимог чинної нормативно-правової бази рибогосподарської галузі та реалій сучасності.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Ціль розробки проекту наказу є законодавче врегулювання питань, що виникають при виконанні службових обов’язків працівниками Держрибагентства України та його територіальних органів рибоохорони. Проект наказу передбачає врахування вимог законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” (зі змінами) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючий Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх  водойм (ставків) господарств (далі – Порядок).

Змінами, внесеними до законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515, прийнятим Законом України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” встановлено нові вимоги щодо здійснення діяльності, пов’язаної з промисловим вилученням риби та порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Враховуючи наведене, залишити Порядок незмінним немає можливості.

2. Затвердити нову редакцію Порядку, що дозволить здійснювати заходи державного контролю належним чином відповідно до вимог законодавства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Механізм розв’язання проблеми включає затвердження нової редакції Порядку, з урахуванням нововведень та вимог, прийнятих з моменту його затвердження.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Затвердження нової редакції Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств є необхідним кроком при приведенні нормативної бази до вимог сучасності, виправлення термінології та порядку здійснення заходів з державного нагляду (контролю).

Прийняття проекту наказу дозволить узгодити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств з нормами законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим проектом, немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення правопорядку,  зміцнення законності, запобігання  правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними біоресурсами

Додаткові витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання

Підвищення рівня соціальної відповідальності при здійсненні рибогосподарської діяльності.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збереження природних ресурсів. Покращення якості рибо-продукції за рахунок постійного контролю відповідності кваліфікаційних, технологічних , нормативних та інших вимог.

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений, оскільки дія законів України “Про тваринний світ” від 13грудня 2001 року № 2894-III, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08 липня 2011 року № 3677-VI, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 983/23515 на підставі яких здійснюється охорона риби та інших водних біоресурсів, не обмежена часом.

8. Визначення показників результативності акта

Дія даного акту поширюється на всі юридичні або фізичні особи - суб'єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у рибогосподарській галузі.

Показники результативності акта визначаються в належній роботі органів рибоохорони та здійснення господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби суб’єктами господарювання відповідно до вимог законодавства, що в свою чергу забезпечує населення якісною рибопродукцією.

Рівень поінформованості громадян з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту наказу на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України : www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності акта у разі його прийняття

Стосовно проекту наказу здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

базове відстеження – до дня набрання проектом наказу чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання проектом наказу чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux