портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 29 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм”

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 ______________                                                                                      Київ                                                                                         __________

 

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру

гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм

 

Відповідно до абзацу тридцять третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою ведення моніторингу щодо технічного стану гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм, ефективного їх використання з метою досягнення максимальної рибопродуктивності

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                         М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, виконавець Вітка Володимир Леонідович, тел.: 484-42-66 e-mail: derzmaino@ukr.net.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                          В.С. Дроник

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" підготовлений відповідно до абзацу тридцять третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, та Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" є ведення моніторингу щодо технічного стану гідротехнічних споруд, ефективного їх використання для досягнення максимальної рибопродуктивності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно - правові акти:

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Закон України "Про аквакультуру";

Указ Президента України від 23.04.2011 № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України"

Указ Президента України від 16.04.2011 № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України" та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України не вимагає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які не вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів прийняття акта

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" забезпечить ведення моніторингу щодо технічного стану гідротехнічних споруд, ефективного їх використання з метою досягнення максимальної рибопродуктивності.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм» підготовлений відповідно до абзацу тридцять третього статті 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16 квітня 2011 року № 484.

2. Цілі державного регулювання

Ведення моніторингу щодо технічного стану гідротехнічних споруд, ефективного їх використання для досягнення максимальної рибопродуктивності.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Перший альтернативний спосіб:

У разі залишення ситуації без змін досягнути визначеної мети неможливо, такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики забезпечить досягнення зазначеної мети та дозволить ефективно використовувати державне майно.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми

Реалізація положень проекту наказу забезпечить створення сприятливих умов для розвитку рибогосподарського комплексу держави.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, досягається охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб’єктами господарювання.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

Реалізація наказу здійснюватиметься у межах діючих повноважень органів виконавчої влади, додаткових витрат держави та населення не потребує.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

 

 

Вигода

Витрати

Держава

 

Збільшення надходження коштів від оренди до державного та місцевих бюджетів

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкт підприємницької діяльності

Сприятливі умови для провадження господарської діяльності

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Збільшення надходження коштів від оренди гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм до державного та місцевих бюджетів.

2. Дія акта буде поширюватися на всіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які виявлять бажання орендувати гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм.

3. Додаткових коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта не передбачено.

4. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта, не передбачено.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект наказу Мінагрополітики України розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dkrg.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності регуляторного акта Держрибагентством України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux