Проект Наказу Мінагрополітики від 14 червня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                    Київ                                                                                      _____________

 

Про затвердження Положення про організацію і проведення

аукціонів із продажу неопрацьованої деревини

 

Відповідно до підпункту 7.141 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою вдосконалення механізму продажу неопрацьованої деревини постійними лісокористувачами, створення прозорого механізму ціноутворення на конкурентних засадах, першочергового забезпечення потреб вітчизняних деревообробних підприємств у сировині

 

НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини, що додається.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ  Державного комітету лісового господарства України від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Саблук В.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства розроблено з метою створення конкурентного середовища та сприятливих умов господарювання у сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання лісосировинних ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості лісопромислового і лісогосподарського комплексів України, а також запобігання зловживанням та усунення недоліків у сфері реалізації вітчизняних лісосировинних ресурсів розвитку біржового товарного ринку в Україні та запровадження процедури електронних біржових торгів сільськогосподарськими товарами.

Зазначений проект постанови знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. (розділ “Регуляторні акти”).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

- Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, тел. 044-279-86-35, факс 044-279-86-35, е-mail: noga@minapk.gov.ua;

- Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва: 01001, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                            В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до підпункту 7.141 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою вдосконалення механізму реалізації неопрацьованої деревини постійними лісокористувачами, зокрема в частині здійснення продажу неопрацьованої деревини виключно на біржі шляхом проведення аукціонів, а також проведення аукціонів, у першу чергу, для вітчизняних виробників продукції з деревини.

На сьогодні порядок реалізації неопрацьованої деревини регулюється Положенням про організацію та проведення аукціонів з продажу неопрацьованої деревини, затверджене наказом Держкомлісгоспу від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

З метою створення конкурентного середовища, сприятливих умов господарювання у сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання лісосировинних ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості лісопромислового і лісогосподарського комплексів України, а також запобігання зловживанням та усунення недоліків у сфері реалізації вітчизняних лісосировинних ресурсів Мінагрополітики України розроблено наказ.

Окрім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, наказом пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомлісгоспу від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття наказу ґрунтується на необхідності вдосконалення механізму реалізації неопрацьованої деревини всіма постійними лісокористувачами, зокрема в частині здійснення реалізації неопрацьованої деревини виключно на біржі у декілька етапів: шляхом проведення щоквартальних, повторних, додаткових та спеціалізованих аукціонів.

Окрім того, наказом передбачається встановити:

єдині підходи до порядку організації аукціонів, а для деревини, що не була реалізована під час аукціонів, організації повторних та додаткових аукціонів;

чіткий та прозорий механізм ринкового ціноутворення на неопрацьованої деревину, що виставляється на аукціони, у тому числі постійними лісокористувачами;

запровадження електронної форми аукціону з продажу неопрацьованої деревини;

порядок відбору товарної біржі, якій буде надано статус організатора аукціону.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Лісовий кодекс України;

Закон України "Про товарну біржу";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500;

наказ Державного комітету лісового господарства України від 19 лютого 2007 № 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Здійснення заходів, передбачених наказом, не потребує витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством оборони, Міністерством промислової політики, Державним агентством лісових ресурсів України, Антимонопольним комітетом України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. 

6¹. Запобігання дискримінації

Положення наказу не містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом. Прийняття регуляторного акта надасть можливість установлення чіткого механізму реалізації неопрацьованої деревини постійними лісокористувачами, зокрема в частині здійснення реалізації неопрацьованої деревини виключно на товарній біржі. Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде вдосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації неопрацьованої деревини.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу надасть можливість створити умови для проведення торгівлі на засадах рівноправності та недопущення дискримінації учасників ринку неопрацьованої деревини, а також сприятливі умови господарювання у сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання лісосировинних ресурсів, підвищити інвестиційну привабливість лісопромислового і лісогосподарського комплексів України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Опис проблеми:

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини ” (далі – проект) розроблений відповідно до норм чинного законодавства та з метою вдосконалення механізму реалізації неопрацьованої деревини всіма постійними лісокористувачами, зокрема в частині здійснення реалізації неопрацьованої деревини виключно на біржі.

Концептуальною ідеєю, покладеної в основу проекту, є запровадження процедури електронних аукціонів торгів з реалізації неопрацьованої деревини поряд з голосовою формою аукціонів та проведення аукціонів у декілька етапів: шляхом проведення щоквартальних, повторних, додаткових та спеціалізованих аукціонів. У свою чергу, відповідно до умов проекту за допомогою щоквартальних, повторних та спеціалізованих аукціонів купівля неопрацьованої деревини має здійснюватися виключно резидентами України, з метою першочергового забезпечення внутрішніх потреб держави, після чого залишки нереалізованого товару можуть бути придбані у тому числі і нерезидентами України. 

Слід зазначити, що досягнення встановленої мети в подальшому надасть змогу створити умови для проведення торгівлі на засадах рівноправності та недопущення дискримінації учасників ринку неопрацьованої деревини, а також сприятливі умови господарювання у сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання лісосировинних ресурсів, підвищити інвестиційну привабливість лісопромислового і лісогосподарського комплексів України.

Крім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, проектом пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомлісгоспу від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

2. Цілі державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому. Основними цілями прийняття проекту також є:

- встановлення єдиних підходів до порядку організації аукціонів, а для деревини, у тому числі деревини, що не була реалізована під час таких аукціонів, шляхом організації повторних та додаткових аукціонів;

- впровадження чіткого та прозорого механізму ринкового ціноутворення на неопрацьовану деревину, що виставляється на аукціони;

- запровадження електронної форми аукціонів з продажу неопрацьованої деревини;

- визначення порядку відбору товарної біржі, якій буде надано статус організатора аукціону.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розглянуто такі способи досягнення визначених цілей:

3.1. Залишення без змін норм чинного законодавства

Залишення без змін норм чинного законодавства призведе до того, що законодавством не буде врегульовано питання запровадження поряд із голосовими аукціонами електронних аукціонів реалізації неопрацьованої деревини та єдиного механізму їх проведення. Зазначене буде мати негативні наслідки, оскільки існує ймовірність, що не всі учасники торгівлі будуть належним чином виконувати свої зобов’язання по договорам, а формування цін здійснюватиметься не прозоро. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

3.2. Розробка проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини

Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та дає можливість встановлення єдиних підходів до порядку організації аукціонів; впровадження чіткого та прозорого механізму ринкового ціноутворення на неопрацьовану деревину, що виставляється на аукціони; запровадження електронної форми аукціону з продажу неопрацьованої деревини; визначення порядку відбору товарної біржі, якій буде надано статус організатора аукціону.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті регуляторного акта передбачено визначення на нормативному рівні перелік суб’єктів, які мають брати участь в аукціонах з продажу деревини, умови допуску до аукціонів, порядок їх проведення, а також впровадження нового механізму купівлі-продажу – проведення аукціонів у електронній формі.

Крім того, проектом передбачено порядок відбору товарної біржі, на яку буде покладено функції організації та проведення аукціонів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Схвалення проекту.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання питань запровадження єдиного механізму купівлі-продажу неопрацьованої деревини, розрахунків по угодах, які укладено за результатами таких аукціонів, збільшення рівня конкуренції по товару. Це досягається у тому числі шляхом впровадження процедури проведення аукціонів у електронній формі.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Покращення моніторингу за переміщенням неопрацьованої деревини між суб’єктами господарювання та прозорість ціноутворення.

Не потребує витрат з Державного бюджету.

Інтереси суб’єктів господарювання

Розширення ринку збуту неопрацьованої деревини, збільшення рівня конкуренції по кожному товару, створення єдиного та прозорого майданчика торгівлі.

На рівні визначеної біржею винагороди за надані послуги.

Інтереси громадян

Зниження негативних наслідків сезонних і кон’юнктурних коливань цін на неопрацьовану деревину.

Не передбачено.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта встановлюється на необмежений строк.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

1) статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

- кількість укладених угод за результатами аукціонів, що підпадають під дію акта;

- кількість скарг, від суб’єктів господарювання на неправомірні дії осіб під час проведення аукціонів.

2) соціологічні показники:

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, під час укладення угод за результатами аукціонів;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Проектом прямо не передбачається  надходження платежів до державного бюджету, але таке зростання відбудеться за рахунок сплати податків учасниками аукціонів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Для опрацювання соціологічних показників буде проводитись опитування суб’єктів господарювання, які будуть приймати участь у біржовій торгівлі, шляхом реалізації товару на аукціонах.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                             І.Ю. БісюкДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux