портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

  ______________                                                                                   Київ                                                                                         __________

 

Про затвердження Положення про місце базування

суден флоту рибної промисловості

 

Відповідно до абзацу дев’ятого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", абзацу другого пункту 12 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами  рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1583, та з метою забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                   І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua "____" _________2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, Заєць Алла Олегівна 426-39-00 flot@darg.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                        О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Протягом 2011 - 2012 років було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, таких як, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України", Указ Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України", наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 квітня 2012 року № 209 "Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства", в результаті чого виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки судноплавства.

На підставі проведеного аналізу існуючої нормативної бази у галузі забезпечення безпеки судноплавства виникла потреба у розробці Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості" (далі – проект наказу) розроблений для забезпечення більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень, визначених Положенням про Державне агентство рибного господарства України.

Зазначена мета досягається шляхом створення єдиних вимог до місць базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, їх огляду та перевірки. Це надасть можливість забезпечувати безпечну стоянку суден, їх зберігання та охорону. Унеможливить здійснення несанкціонованих виходів суден на водойми. Надасть можливість своєчасно інформувати судновласників про стан погоди та гідрометеорологічну обстановку.

Дозволить виконувати контроль за додержанням законодавства і міжнародних договорів України з безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню довкілля із суден галузі рибного господарства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

закони України "Про охорону праці", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 "Про прикордонний режим", від 27 серпня 1999 року № 1583 "Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства";

наказ Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226 "Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 949/5170;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2011 року № 695 "Про затвердження Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1506/20244;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 квітня 2012 року № 209 "Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 2012 року за № 727/21040.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою України та з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Прийняття наказу дозволить удосконалити систему контролю за порядком утримання суден флоту рибної промисловості, організацією виходу суден на водойми, контрольно-інспекційну та наглядову діяльність контролюючих органів в сфері безпеки мореплавства.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості" відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить оптимізувати державний нагляд за безпекою мореплавства суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України - керівникапарату                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості" (далі – проект наказу) розроблено у зв’язку із необхідністю забезпечення безпечного використання суден флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства та належного утримання їх місць базування, забезпечення більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень.

Розроблення проекту наказу обумовлено відсутністю єдиних вимог до обладнання місць базування суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства та забезпечення безпеки суден під час стоянки, посилення контролю за використанням суден.

Проект наказу реалізує державну політику з питань забезпечення безпеки мореплавства в галузі рибного господарства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту наказу забезпечить створення єдиної системи щодо визначення, обладнання та використання місць базування суден флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства,  дасть можливість посилити контроль за порядком зберігання суден, організацією контролю за їх утриманням та використанням.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший спосіб – залишити ситуацію, яка склалася на сьогодні без змін, що негативно впливатиме на контроль за порядком зберігання та використання суден флоту рибної промисловості України.

Другий спосіб – це прийняти проект наказу, що дозволить більш ефективно здійснювати функції контролю (нагляду) за місцями базування суден рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Проектом наказу передбачається забезпечення належної організації за місцями базування суден флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, посилення безпеки та належного контролю за використанням і утриманням суден флоту рибної промисловості України, що забезпечить ефективне здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог Кодексу торговельного мореплавства, законів України "Про охорону праці", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Створення належних умов місць базування суден флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства надасть можливість підвищити рівень безпеки суден під час їх перебування в місцях базування, забезпечити контроль за використанням суден, забезпеченням їх необхідною інформацією щодо погодних умов та змін у навігаційній обстановці.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Субєкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства, організації використання суден флоту рибного господарства

Додаткові витрати відсутні

Субєкти господарювання

Підвищення рівня безпеки мореплавства, організації використання суден флоту рибного господарства

Додаткові витрати відсутні

 

Проект наказу розрахований на довгострокову дію, оскільки має на меті оптимізацію використання суден флоту рибної промисловості України, порядку їх належного утримання та забезпечить створення дієвого механізму державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог безпеки мореплавства в галузі рибного господарства.

Прийняття даного наказу дозволить підвищити рівень безпеки мореплавства, упорядкувати систему використання та зберігання суден флоту рибної промисловості.

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Зміна строку дії акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на всі підприємства, установи та організації України в галузі рибного господарства, які експлуатують судна незалежно від форми власності та господарювання;

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання з основних положень проекту наказу не передбачається.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та на веб – сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження до набрання  актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження  статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                     О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux