Проект Наказу Мінагрополітики від 19 квітня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                 Київ                                                                                         _____________

 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства

аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів,

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих

на підтримку реформування та розвитку комунального господарства

у сільській місцевості

 

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що додається.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Кадигроб С.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів,що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості" підготовлений відповідно до вимог Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (зі змінами).

Затвердження проекту наказу дасть можливість здійснювати процедуру відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів,що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторні акти").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємства, e-mail: mail@dkrp. gov. ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: kirina@minapk.gov.ua

 

 

Заступник директора Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ та

розвитку сільських територій                                                                                                                                                       Л.А. Ставнича

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості" підготовлений відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 № 325 року (зі змінами).

2. Мета і завдання прийняття проекту наказу

Затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування  та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткових бюджетних коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу актуальний для регіонів і не обмежує дію нормативно-правових актів адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Пропозиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дасть можливість здійснювати процедуру відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства  України                                                                                                                                               О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості"

(далі – проект наказу)

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості" підготовлений відповідно до вимог Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 № 325 року (зі змінами).

2. Визначення цілей державного регулювання

Затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – це залишити питання без розгляду, що не відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (зі змінами).

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить врегулювати питання, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (зі змінами).

Тому, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту наказу.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається прийняття Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Зазначений проект наказу розроблено у відповідності до положень чинного законодавства.

Затвердження зазначеного проекту надасть чітке роз’яснення про порядок застосування Положення про конкурсну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

До позитивних факторів можна віднести те, що у разі прийняття проекту наказу Мінагрополітики України буде врегульоване питання відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

Негативних факторів впливу на дію акта не вбачається.

Додаткових витрат від реалізації даного наказу не передбачається.

Впровадження вимог наказу та контроль за його виконанням буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України призведе до належного виконання одержувачами бюджетних коштів, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, порядок використання коштів для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація проекту наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюватиметься на одержувачів бюджетних коштів, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості визначені наказами, що визначені проектом наказу;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий.

Проект регуляторного акта оприлюднено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та в інформаційно-пошуковій системі нормативних документів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності деяких наказів Міністерства, що втратили чинність.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                               І.Ю. БісюкДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux