портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 березня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                   _____________  

 

Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту

 

Відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства України та абзацу шістнадцятого частини першої статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", з метою захисту інтересів держави, створення правової бази регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, охороною людського життя на морі, попередженням забруднення моря із суден, веденням рибного промислу, морських перевезень та іншою діяльністю флоту рибної галузі,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про капітана морського рибного порту, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам морських рибних портів, капітанам морських рибних портів України організувати роботу згідно з вимогами цього Положення.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року № 130 «Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за № 654/3094.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

Повідомленняпро оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua ____ березня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-mail: (derzmaino@ukr.net).

 

 

Перший заступник Голови Державного

        агентства рибного господарства України                                                                                                                                           О.Ю. Овчарук

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Мінагрополітики Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту розроблено у зв’язку із необхідністю посилення контролю за безпекою використання суден флоту рибного господарства України, забезпечення більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень, визначених Положенням про Державне агентство рибного господарства України.

Розроблення проекту наказу обумовлено необхідністю посилення контролю за безпекою мореплавства, збереженням людського життя на морі та недопущенням забруднення навколишнього природного середовища.

Проект наказу реалізує державну політику з питань забезпечення безпеки мореплавства в галузі рибного господарства, збереження людського життя та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проекту наказу розроблено з метою підвищення рівня безпеки судноплавства, утримання суден флоту рибного господарства України в належному технічному стані, контролю за використанням та забезпеченням безпеки суден флоту рибного господарства України, дотриманням вимог міжнародних документів, законодавчих та нормативних актів України щодо забезпечення безпеки мореплавства та збереження людського життя на морі. Дозволить здійснювати якісне виконання вимог щодо нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно безпеки мореплавства та безпечного перевезення вантажів, запобігання забруднення довкілля.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів;

Указ Президента України від 23.04.2011 № 500 Про Міністерство аграрної політики та продовольства України;

Указ Президента України від 16.04.2011 № 484 Про Державне агентство рибного господарства України та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію проекту наказу не вимагає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінінфраструктури, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які не вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Мінагрополітики України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів прийняття акта

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту дозволить підвищити рівень безпеки мореплавства, організації використання суден флоту рибного господарства, захисту людського життя на морі та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Перший заступник Голови Державного

агентства рибного господарства України                                                                                                                                              О.Ю. Овчарук

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту розроблено у зв’язку із необхідністю посилення контролю за безпекою використання суден флоту рибного господарства України, забезпечення більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень, визначених Положенням про Державне агентство рибного господарства України.

Розроблення проекту наказу обумовлено необхідністю посилення контролю за безпекою мореплавства, збереженням людського життя на морі та недопущенням забруднення навколишнього природного середовища.

Проект наказу реалізує державну політику з питань забезпечення безпеки мореплавства в галузі рибного господарства, збереження людського життя та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту наказу дозволить підвищити рівень безпеки судноплавства, утримання суден флоту рибного господарства України в належному технічному стані, контролю за використанням та забезпеченням безпеки суден флоту рибного господарства України, дотриманням вимог міжнародних документів, законодавчих та нормативних актів України щодо забезпечення безпеки мореплавства та збереження людського життя на морі. Дозволить здійснювати якісне виконання вимог щодо нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно безпеки мореплавства та безпечного перевезення вантажів, запобігання забруднення довкілля.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший спосіб – залишити ситуацію, яка склалася на сьогодні без змін, що негативно впливатиме на контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки мореплавства, належного технічного стану причалів, підтримання оголошених глибин у порту й підхідних каналах та фарватерах, належного функціонування засобів навігаційного обладнання в порту й на підходах до нього, організації надання допомоги людям та суднам, що зазнають лиха в порту і на підходах до нього.

Другий спосіб – прийняти проект наказу Мінагрополітики, що дозволить більш ефективно здійснювати функції контролю (нагляду) за дотриманням вимог безпеки мореплавства в морських рибних портах та на підходах до них.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Проектом наказу передбачається забезпечення належної організації контролю за забезпеченням безпеки мореплавства в акваторіях портів та на підходах до них, посиленням контролю за безпекою суден флоту рибного господарства України, що забезпечить ефективне здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог Кодексу торговельного мореплавства, Законів України Про охорону праці, Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Чітке визначення завдань і повноважень, створення належних умов контролю за плаванням суден в акваторіях портів і на підходах до них, дасть можливість підвищити рівень безпеки мореплавства та захисту навколишнього природного середовища.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства, організації використання суден флоту рибного господарства

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Захист людського життя на морі

Додаткові витрати відсутні

 

Наказ Мінагрополітики Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту розрахований на довгострокову дію, оскільки має на меті оптимізацію контролю за використанням суден флоту рибного господарства України, забезпеченням безпеки мореплавства та охорони навколишнього природного середовища.

Прийняття даного наказу дозволить підвищити рівень безпеки мореплавства, організації використання суден флоту рибного господарства, захисту людського життя на морі та охорони навколишнього природного середовища.

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

дія акта поширюватиметься на всі підприємства, установи та організації України в галузі рибного господарства, які експлуатують судна незалежно від форми власності та господарювання;

додаткових коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта не передбачено;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показникам результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності, на підставі звітів капітанів морських рибних портів та Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства України та аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись і відображатись у щорічних звітах Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства України.

 

 

Перший заступник Голови Державного

агентства рибного господарства України                                                                                                                                            О.Ю. ОвчарукOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux