портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 16 травня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 

_______________                                                                                    Київ                                                                                      _____________

 

Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом,

випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових,

рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та

внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, що додається.

2. Унести до Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617, такі зміни:

2.1. У підпункті 1.3 пункту 1 після слів та дужок “(далі – працівники)” доповнити словами та знаками “крім осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.”.

2.2. Абзац шостий підпункту 2.2 пункту 2 виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 20 серпня 2002 року № 237 “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2002 року за № 822/7110.

4. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               М.В. Присяжнюк

 

Повідомленняпро оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “ Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “________” 2013 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: scherbak@minapk.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          І.Ю. Бісюк

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України до вимог діючого законодавства України, відповідно до статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 про стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Затвердити Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та довести його до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві – власників племінних коней, іподроми, працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, які забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань племінних коней та внести зміни до наказу Мінагрополітики від 17.11.2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрований в Мін’юсті України від 10.01.2004 року № 18/8617.

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблений на виконання статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з визначенням робочої продуктивності коней для ведення офіційного обліку продуктивності та офіційної класифікації (оцінки) за типом та присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід проводить кваліфікаційна комісія Мінагрополітики України. Звання присвоюються на базі відомостей у обліковій картці про виграш призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів тощо. Особам, які одержали звання, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного звання.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить виконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” з метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України до вимог діючого законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406”

 

1. Аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Підставою для розроблення проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406” є приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Положення визначає умови та порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з визначенням робочої продуктивності коней для ведення офіційного обліку продуктивності та офіційної класифікації (оцінки) за типом.

Це Положення поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від форм власності з відповідним статусом – власників племінних коней, іподроми, працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, які забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань племінних коней.

Присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід проводить кваліфікаційна комісія Мінагрополітики України. Звання присвоюються на базі відомостей у обліковій картці про виграш призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів тощо. Особам, які одержали звання, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного звання.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, видання Положення та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17.11.2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрований в Мін’юсті України від 10.01.2004 року № 18/8617.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Другий альтернативний спосіб – затвердження проекту наказу щодо затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17.11.2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрований в Мін’юсті України від 10.01.2004 року № 18/8617 забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” з метою присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Стаття 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” передбачає вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами. До таких робіт залучаються лише атестовані працівники. Умови та порядок таких працівників установлює центральний орган виконавчої влади.

Затвердження наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Положення визначає умови та порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з визначенням робочої продуктивності коней для ведення офіційного обліку продуктивності та офіційної класифікації (оцінки) за типом.

Це Положення поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від форм власності з відповідним статусом – власників племінних коней, іподроми, працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, які забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань племінних коней. Проводиться шляхом атестації та переатестації осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями племінних коней, яку проводить атестаційна комісія, що створюється на іподромі або господарстві та шляхом атестації осіб, які займаються суддівством випробувань племінних коней.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17.11.2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрованого в Мін’юсті України від 10.01.2004 року № 18/8617, з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами 

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

- приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”

- відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- визначення професійної підготовки осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід;

- професійне зростання тренерського і судійського персоналу;

- присвоєння чергових кваліфікаційних звань

- відсутні

 - Інтереси громадян

 - використання племінних (генетичних) ресурсів певної якості

- відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Проект запроваджує норми чинних нормативно-правових актів і набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від форм власності з відповідним статусом – власників племінних коней, іподроми, працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, які забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань племінних коней.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде надіслано Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності цього регуляторного акта Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                         І.Ю. БісюкДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux