портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 листопада 2012

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”.

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    _____________

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

 

Відповідно до статті 6 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.):

2.1. В установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити публікацію наказу у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо направляти протягом місяця з дня оприлюднення до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, за адресою;

01601, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1 або за електронними адресами: viddilktp@ukr.net

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                             О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено на виконання статті  6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета проекту наказу полягає у приведенні у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) до вимог Законів України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

Проектом наказу Мінагрополітики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” пропонується встановити організаційні, кваліфікаційні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що забезпечить виконання законів України у сфері ліцензування.

Ліцензійні умови поширюються на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються даним проектом, регулюються законами України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Затвердження проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” забезпечити реалізацію вимог законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про пестициди та агрохімікати”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

Затвердження зазначеного наказу спрямує діяльність спеціалістів щодо недопущення порушень Ліцензійних умов, а також негативного впливу на навколишнє природне середовище, якість врожаю, здоров’я населення.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

На сьогоднішній день питання у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема провадження виду господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) регулюється пунктом 7 частини 3 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Законами України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затвердженими спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 01.02.2006 № 9/30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 148/12022 (далі – Ліцензійні умови).

Відповідно до статті  6 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”

Разом з тим, 30.12.2009 набрав чинності Закон України від 15.12.2009 № 1759 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні” (опублікований у газеті “Урядовий кур’єр” від 30.12.2009 № 244).

2. Визначення цілей державного регулювання:

Торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності, які у встановленому законодавством порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин). Державне регулювання з видачі ліцензій на здійснення зазначеного виду господарської діяльності належить до сфери діяльності Мінагрополітики України.

Ціль державного регулювання – забезпечення виконання нормативно – правових актів, щодо торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) юридичними та фізичними особами, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), а також неухильне дотримання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов.

Проектом передбачене приведення у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) до вимог Закону України від 01.06.2000 №1775-111 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України від 15.12.2009 № 1759 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

Зважаючи на викладене та з метою реалізації функцій державного регулювання, розроблено Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Для вирішення проблеми Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”.

Існує декілька альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

Перший спосіб: в якості альтернативи пропонується прийняти проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”.

Другий спосіб: залишити чинне правове регулювання у сфері ліцензування торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) без змін та не видавати наказ Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”. Такий спосіб є неефективний, так як створить невизначену ситуацію з питань державного регулювання зазначеного виду ліцензування.

Міністерство аграрної політики та продовольства України надає перевагу першому способу досягнення зазначеної цілі, оскільки це забезпечить встановлення  чітких правил поведінки осіб, що здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).  Проект наказу відповідає нормам законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та “Про пестициди і агрохімікати” щодо  додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи:

З прийняттям проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” передбачене приведення у повну відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) до вимог Закону України від 01.06.2000 №1775-111 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України від 15.12.2009 № 1759 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із змінами та доповненнями.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Зазначений проект наказу розроблено у відповідності до положень чинного законодавства.

Затвердження зазначеного проекту надасть чітке роз’яснення про порядок проведення господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

До позитивних факторів можна віднести те, що у разі прийняття проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” буде врегульовано права та обов’язки осіб, що здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

Негативних факторів впливу на дію акта не вбачається.

Додаткових витрат від реалізації даного проекту регуляторного акта у суб’єктів господарювання не передбачається.

Впровадження вимог наказу та контроль за його виконанням буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади з питань аграрної  політики.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Впровадження зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)” призведе до належного виконання суб’єктами господарювання обов’язків при здійснені діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що позитивно вплине на якість врожаю, здоров’я населення, навколишнє середовище.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”, розрахований на довгострокову дію і набирає чинність через десять днів з дати державної реєстрації. Строк дії акта буде залежать від чинності законів України у сфері ліцензування та захисту рослин, або внесення змін до них.

8. Визначення показників результативності акта:

Виходячи з цілей державного регулювання обрано наступні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, – не зміниться;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - 2250 ліцензіатів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, – не зміниться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних відносно показників результативності регуляторного акта, визначених у попередньому розділі даного аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності даного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта шляхом порівняння статистичних даних з результатами повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу результатів статистичної звітності Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. Сень

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux