портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 квітня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________  

 

Про затвердження акта, що складається за результатами проведення

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства

у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого пункту 3 Положення про Міністерство агарної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити акт, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2011 року № 681 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1516/20254.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                   І.О. Швайка

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики України"Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua ) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, місто Київ, вулиця Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, виконавець: Хобта Світлана Олександрівна, тел.: 484-63-31, e-mail: flot@darg.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України"Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" (далі-проект наказу) розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) ".

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить привести діючий нормативно-правовий акт до вимог чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) ".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) для широкого обговорення громадкістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Необхідність затвердження акта перевірки для здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпеки мореплавства суден флоту  рибної промисловості передбачена Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Реалізація даного завдання буде сприяти дотриманню прав та охорони законом інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою прийняття проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Існують два альтернативні способи досягнення цілей:

І спосіб - не вносити зміни до діючого законодавства, однак діючий наказ буде суперечити вимогам Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

ІІ спосіб - прийняття наказу. Це дозволить привести у відповідність акт, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю) і затвердити перелік питань у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості відповідно до вимог діючого законодавства, що позитивно вплине на взаємовідносини між суб’єктами господарювання та органом нагляду.

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення зазначених цілей.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Основнім механізмом для розв’язання проблеми є прийняття проекту наказу.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Сторони

Вигоди

Витрати

Очікувані результати прийняття акта для держави

Затвердження уніфікованої форми акту призведе до поліпшення роботи та можливості виконання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також забезпечить вичерпний перелік питань для перевірки

Додаткові витрати відсутні

 

Очікувані результати прийняття акта для суб'єктів господарювання

Визначення прав та обов'язків у сфері господарської діяльності, вилову риби, використання та охорони природних ресурсів

Додаткові витрати відсутні

Очікувані результати прийняття акта для населення

Визначення прав та обов'язків, виховання громадян у дусі повного і неухильного додержання законодавства у сфері безпеки мореплавства флоту рибної промисловості

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений.   Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта у сфері безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua) та на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження - кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux