портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 03 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва ”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                       Київ                                                                                 ___________

 

Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського

товаровиробництва

 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 308.1, пункту 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року № 141 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за № 284/2088, (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823, такі зміни:

1.1. У пунктах 1.5 та 1.6 графи 2 Розрахунку після слів “що вироблені на власних підприємствах” доповнити словами “або орендованих виробничих потужностях”.

1.2. Пункт 3.1 графи 3 Розрахунку викласти у такій редакції:

“3.1. Кредитові обороти за рахунком 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за субрахунком 719 “Інші доходи від операційної діяльності”, на якому обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу України”.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                           І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" Міністерство аграрної політики та продовольства України з “________” 2013 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить оптимізації податкового навантаження на сільськогосподарського товаровиробника та забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: vng@minapk.kiev.ua

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

E -mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                            І.Ю. Бісюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до змін в Податковому кодексі України та з метою оптимізації податкового навантаження на сільськогосподарського товаровиробника та забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу передбачено внесення змін до форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.

3. Правові аспекти

На виконання абзацу четвертого пункту 308.1, пункту 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, та наказу Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року №141 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість” (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного наказу не потребує виділення коштів та інших видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує узгодження з Державною податковою службою України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва проводиться з метою оптимізації податкового навантаження на сільськогосподарського товаровиробника для забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного наказу надасть можливість сільськогосподарським підприємствам здійснити розрахунок відповідно до внесених змін.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                            І.Ю.Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України " Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Підставою для розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва” є зміни в Податковому кодексі України.

Проектом наказу передбачено внесення змін до форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є оптимізація податкового навантаження на сільськогосподарського товаровиробника для забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Наказ підготовлений на виконання абзацу четвертого пункту 308.1, пункту 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, та наказу Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року № 141 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість” (із змінами).

Затвердження наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва”, забезпечить оптимізацію податкового навантаження на сільськогосподарського товаровиробника для забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми

Наказом передбачено визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У Визначені цілі буде досягнуто за умови затвердженнявнесених змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

- Інтереси держави

- Реалізація глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України з метою оптимізації  податкової політики для  сільгосптоваровиробника.

- відсутні

- Інтереси суб'єктів господарювання

- Отримають можливість набути і підтвердити статус платника фіксованого сільськогосподарського податку.

- відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Відповідно до норм Податкового Кодексу України термін його дії не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія наказу  поширюватиметься на платників фіксованого сільськогосподарського податку

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень наказу достатній через те, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності наказу.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          І.Ю. БісюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux