Проект Наказу Мінагрополітики від 10 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                   Київ                                                                                         __________     

 

Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу

і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами

морських рибних портів України

 

Відповідно до абзацу двадцять першого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 року за № 130/12004, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.  

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                    І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: drfi@ukr.net); вик. Заяць Алла Олегівна (044) 426-39-00.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України  -    

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

У 2011-2012 роках було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, таких як Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України", Указ Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України", в результаті чого виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Закон України "Про міжнародні договори";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Наказ Міністерства аграрної політики України від 02 грудня 2011 року № 695 "Про затвердження Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1506/20244;

Наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545 "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

 

Проект наказу потребує погодження з Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України" відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

Прийняття наказу дозволить удосконалити систему контролю за додержанням законодавства і міжнародних договорів України у сфері безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден флоту рибної промисловості.

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України  -

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акту з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог законодавства.

Проект наказу розроблено відповідно до статі 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Проект спрямований на розв'язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями є:

- створення єдиних вимог до оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості;

- підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден;

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з риболовних суден;

- охорона людського життя на морі.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб - це залишити чинний нормативно-правовий акт без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Другий спосіб - це прийняття проекту наказу. Цей спосіб є оптимальним, оскільки сприятиме створенню єдиних вимог до оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства та дозволить здійснювати ефективну державну політику у сфері безпеки мореплавства.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акту та надасть можливість підвищити контроль за додержанням законодавства і міжнародних договорів України з безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден флоту рибної промисловості.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден.

Запобігання забрудненню довкілля.

Виконання зобов’язань за міжнародними договорами України.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти

господарювання

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Запобігання забруднення довкілля.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акту не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акту можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua) та на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта 

Стосовно регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження - кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Вид даних для цих відстежень - дослідження  статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux