портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 листопада 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                         Київ                                                                                   __________   

 

Про внесення змін до Положення про систему

моніторингу риболовних суден

 

Відповідно до статті 8 Закону України ”Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Положення про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу  риболовних суден"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: flot@darg.gov.ua), виконавець Заєць Алла Олегівна, тел.:426-39-00.

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України підготовлено у відповідності до Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.

2.Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів;

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 Про Міністерство аграрної політики та продовольства України;

Указ Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 Про Державне агентство рибного господарства України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 Про створення системи моніторингу риболовних суден.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року № 466 Про утворення системи дистанційного контролю риболовних суден.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно - правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                        О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект наказу розроблено відповідно до статі 8 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями є:

- підвищення ефективності функціонування системи моніторингу риболовних суден;

- підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден;

- підвищення рівня організації технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів у галузі забезпечення належного технічного стану риболовних суден, підготовки та оцінки компетенції їх персоналу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – це залишити існуючу ситуацію, яка склалася на сьогодні без змін. Однак цей спосіб є неприйнятним, оскільки не буде в повній мірі забезпечено дотримання вимог міжнародних договорів України, що стосуються промислового риболовства, збереження рибних запасів, підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

Другий спосіб – це прийняття проекту наказу. Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде забезпечено приведення нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства та забезпечить підвищення ефективності функціонування системи моніторингу риболовних суден.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства та дозволить здійснювати ефективну державну політику у сфері безпеки мореплавства риболовних суден.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта та надасть можливість підвищити ефективність функціонування системи моніторингу риболовних суден.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден. Посилення державного регулювання та контролю за ефективністю функціонування системи моніторингу риболовних суден

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти

господарювання

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збереження запасів риби та водних біоресурсів.

Додержання законодавства в сфері рибопромислової діяльності.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та на веб – сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження  статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                       О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux