портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 ______________                                                                                      Київ                                                                                         __________

 

Про внесення змін до Положення про систему дистанційного

контролю риболовних суден

 

Відповідно до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" та з метою приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1258/8579, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                   І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

 проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, виконавець Заєць Алла Олегівна, тел.: 426-39-00, e-mail: flot@darg.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                       О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

У 2011-2012 роках було прийнято низку законодавчих актів в результаті чого, виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден" підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011року № 500;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден";

наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден" від 09 листопада 2004 року № 407, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10.      Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден" відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                       О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики України "Про внесення змін до Положення  про систему дистанційного контролю риболовних суден"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден" підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями є:

- підвищення ефективності функціонування системи моніторингу риболовних суден;

- підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – це залишити чинний нормативно-правовий акт без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Другий спосіб – це прийняття проекту наказу. Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде визначено порядок встановлення технічних засобів контролю на риболовних та науково-дослідних суднах, заходи щодо забезпечення їх безперервної роботи, порядок технічного нагляду та захисту від несанкціонованого втручання в роботу засобів дистанційного контролю.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства та дозволить здійснювати ефективну державну політику у сфері безпеки мореплавства риболовних суден.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта та надасть можливість підвищити ефективність функціонування системи дистанційного контролю риболовних суден.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

                  

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден. Посилення державного регулювання та контролю за ефективністю функціонування системи дистанційного контролю риболовних суден

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти

господарювання

Захист інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють промисел риби та водних біоресурсів.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збереження запасів риби та водних біоресурсів, додержання законодавства в сфері рибопромислової діяльності.

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та на веб – сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                       О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux