портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 лютого 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                     _____________

 

Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно

 

Відповідно до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента 23 квітня 2011 року №500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року за № 605/7926, такі зміни:

підпункт 1.3. виключити;

у підпункті 2.1.3 слова "спеціалізованими" та "які мають ліцензію на виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності" виключити;

у підпункті 2.3.2. слова "для передачі документів суворої звітності" виключити;

підпункт 2.4.1. та 2.4.2. виключити;

речення третє пункту 4.6. викласти в такій редакції:

"Такі бланки визнаються недійсними і підлягають знищенню".

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                        І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність норм Положення про обіг складських документів на зерно до Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності".

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) та Державної інспекції сільського господарства України (http://www.disgu.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail: tylyza@meta.ua;

тел./факс 232-94-37

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

E-mail: inform@dkrp.gov.ua,

тел. 254-56-73

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                                                                          О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності" (далі – Закон) внесено зміни до статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" позбавивши бланки складських свідоцтв статусу документів суворого обліку.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" складськими документами на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

На виконання прикінцевих положень Закону, Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада 2012 року (протокол № 90) та з метою приведення актів Міністерства аграрної політики та продовольства у відповідність до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою приведення актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI та виконання прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності", Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності" схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада 2012 року (протокол № 90).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності";

постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно";

наказ Міністерства аграрної політики від 27 червня 2003 року №198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року № 605/7926.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України (http://www.disgu.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який передбачає позбавити статусу документів суворого обліку складських свідоцтв на зерно.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть можливість привести акти Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності".

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності" внесено зміни до статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" позбавивши бланки складських свідоцтв статусу документів суворого обліку.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" складськими документами на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Згідно Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 27 червня 2003 року №198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року № 605/7926 ( далі – Положення) складські документи на зерно є документами суворої звітності.

З метою виконання вимог Закону та приведення Положення у відповідність до зазначеного закону розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно" (далі – наказ).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття є приведення Положення про обіг складських документів на зерно у відповідність із Законом.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання:

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючого Положення без зміни. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не будуть виконані вимоги абзацу другого пункту другого Розділу ІІ Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності".

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту наказу, що дозволить сформувати єдиний підхід до порядку обігу складських документів на зерно та усунути колізію норм підзаконного нормативно-правового акту та закону.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить:

сформувати єдиний підхід до порядку обігу складських документів на зерно;

усунути колізію норм підзаконного нормативно-правового акту та закону.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Завдяки вилученню бланків складських документів на зерно з бланків суворого обліку буде спрощено порядок замовлення та здешевлення їх вартості

Суб’єкти господарської діяльності

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з боку суб’єктів господарської діяльності

Спрощення порядку замовлення бланків складських документів та здешевлення їх вартості

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається надходження коштів

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на суб’єктів ринку зерна ;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                                                                        О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux