портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 19 березня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                   _____________

 

Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки

водних об’єктів, що використовуються для потреб

рибного господарства, щодо гранично допустимих

концентрацій органічних та мінеральних речовин

у морських та прісних водах (біохімічного споживання

кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК),

завислих речовин та амонійного азоту)

 

Відповідно до статей 8, 14, 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою вдосконалення нормативно-правового акта

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК) завислих речовин та амонійного азоту), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 року № 471, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)".

 

Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу, підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу "Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)" в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:

1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).

2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту наказу "Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)".

 

 

Перший заступник Голови

Державного агентства

         рибного господарства України                                                                                                                                                             О.Ю. Овчарук

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Відповідно до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою удосконалення нормативно-правого акта щодо встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, з урахуванням міжнародної системи одиниць фізичних величин

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою проекту наказу є удосконалення нормативно-правового акта, яким встановлюються нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм.

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Даний нормативний документ визначає гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Водний кодекс України, укази Президента України від 23.04.2011 № 500 "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України" та від 16.04.2011 № 484 "Про затвердження Положення про Державне агентство рибного господарства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не вимагає утворення державних структур управління та не потребує фінансування з державного або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінприроди, Держкомпідприємництва та направлення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

6-1 Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не міститять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінагрополітики та Держрибагентства України для громадського обговорення і відповідних зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не передбачає відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Уведення в дію зазначеного наказу дасть можливість Мінагрополітики України встановити нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, а також дасть можливість Держрибагентству України та Мінприроди України забезпечити державне управління, регулювання і контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів (їх частин).

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є встановлення екологічних нормативів якості води у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

11. Прогноз результатів

Уведення в дію зазначеного наказу дозволить встановити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, покращити якість прісних та морських вод, що використовуються для потреб рибного господарства, що забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів та збільшення їх біопродукціонного потенціалу.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                          О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є удосконалення нормативно-правового акта, якім встановлюються нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм.

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів.

Тому необхідно чітко визначити гранично допустимі значення концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства, та застосувати похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI).

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття є:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

- забезпечення встановлення екологічних нормативів якості води для рибогосподарських водних об’єктів та застосування похідних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI);

- чітке визначення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший альтернативний спосіб – залишення без змін існуючого нормативно-правового акту. Однак цей спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час існуючий нормативно-правовий акт, що регулює питання гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) речовин у водних об’єктах, які використовуються для потреб рибного господарства,  не узгоджений з існуючими нормативно-правовими актами у галузі нормування скидів зворотних вод у ці водні об’єкти по одиницям вимірювань та Міжнародною системою одиниць (SI), що на практиці ускладнює використання ГДК. 

Другий альтернативний спосіб – внесення змін до існуючого нормативно-правового акту. Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде забезпечено удосконалення нормативно-правового акта та ефективність вирішення питання виконання вимог національного законодавства у частині встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті наказу передбачено затвердження нормативів екологічної безпеки щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК – 5), хімічного споживання кисню (ХСК) завислих речовин та амонійного азоту).

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта, який встановлює нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК – 5), хімічного споживання кисню (ХСК) завислих речовин та амонійного азоту), для створення безпечного рівня їх вмісту у зазначених водних об’єктах, та відповідність його міжнародним стандартам.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

 

Об’єкт впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів з урахуванням міжнародних норм.

Забезпечення встановлення екологічних нормативів якості води для рибогосподарських водних об’єктів;

 

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

Отримання чітко визначених гранично допустимих концентрацій органічних речовин та азотних сполук, які забезпечують активний розвиток природної кормової бази для нормального фізіологічного стану водних біоресурсів

 

Не передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

 

Не передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є удосконалення встановлених екологічних нормативів якості води у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.

Проект наказу підготовлено у відповідності до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", якими передбачено встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості підприємств аквакультури з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)" в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua. та Держрибагентства України www. dаrg. gov. ua.

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить забезпечити державне управління, регулювання і контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, встановити нормативи екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, покращити якість прісних та морських вод, які використовуються для потреб рибного господарства, що забезпечить активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів та збільшення їх біопродукціонного потенціалу.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                          О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux