портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики

та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358

 

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430, такі зміни:

пункт 2.7 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі суб’єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 10 днів видається дублікат.”.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

         Міністр                                                                                                                                                                                                М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “________” 2013 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: scherbak@minapk.kiev.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та з метою видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі .

2. Мета і шляхи її досягнення

Затвердити зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358 “Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві” та довести його до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві, забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі .

3. Правові аспекти

Проект  наказу розроблений на виконання статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Не потребує  додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною академією аграрних наук України,  Державною службою статистики України, Державним агентством рибного господарства України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України   www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві для:

 визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить виконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі.

 

 

Заступник Міністра аграрної

        політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “ Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358”

 

1. Аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Підставою для розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358” є приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Положення визначає правила та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві всіх форм власності, яким за наслідками державної атестації в установленому порядку присвоєно статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві для:

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві;

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358 “Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві” та довести його до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві, забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, забезпечення ведення державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, забезпечення видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі .

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Другий альтернативний спосіб – затвердження проекту наказу щодо внесення змін до наказу міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358 забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та забезпечить оптимізацію ведення державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та забезпечить видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі у разі його втрати або пошкодження.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Стаття 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” передбачає державну реєстрацію суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Затвердження наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

Положення поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві всіх форм власності, яким за наслідками державної атестації в установленому порядку присвоєно відповідний статус.

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру.

Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358 “Положення про державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві”, що надасть можливість видавати дублікати свідоцтв про реєстрацію в Держплемреєстрі суб’єкту племінної справи у тваринництві, у разі втрати або пошкодження свідоцтва.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами 

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

Інтереси держави

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”

відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві для:

1. визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

2. ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

3. оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

4. організації системи маркетингу в тваринництві;

5. підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

6. забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві

Можливість, у разі втрати або пошкодження свідоцтва, отримання дубліката

відсутні

Інтереси громадян

використання племінних (генетичних) ресурсів певної якості

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Проект запроваджує норми чинних нормативно-правових актів і набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві всіх форм власності, яким за наслідками державної атестації в установленому порядку присвоєно відповідний статус.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття  буде надіслано Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності цього регуляторного акта Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. Сень

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux