Проект Наказу Мінагрополітики від 23 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 ______________                                                                                   Київ                                                                                         __________

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536

“Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля,

земельної ділянки”

 

Відповідно до статті 37 Закону України “Про охорону земель”, підпункту 7.27 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1517/20255, виклавши додаток до пункту 1 у новій редакції (додається).

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                        М.В. Присяжнюк

Повідомленняпро оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, “Про внесення змін до  наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки ”Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

Державна Установа «Інститут охорони грунтів України»

04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8,

e-mail: zakon@gruntrod.gov.ua,

тел. 594-19-62

Головний виконавець - Латишев Петро Володимирович

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                             В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “ Про внесення змін до  наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

На виконання Указу Президента України від України 02 грудня 1995 року № 1118 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», ДУ «Держґрунтохорона» та її філії, систематично проводять агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь, щороку на площі біля 5 млн.га. Кінцевим результатом цієї роботи є виготовлення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, в якому зафіксовані основні показники якісного стану ґрунтів та надаються рекомендації щодо їх раціонального використання. За таких умов виникла необхідність визначення на новому рівні Порядку ведення агрохімічного паспорта земель сільськогосподарського призначення.

Дані агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення нададуть змогу використовувати їх при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, при розробці проектів землеустрою, визначенні орендної плати, землеоціночних роботах тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття даного проекту наказу є затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта земель сільськогосподарського призначення та його форми, для визначення тотожності цих документів в регіональному просторі та набуття ними офіційного статусу, а також приведення актів міністерства у відповідність до чинного законодавства.

3. Правові аспекти

Закону України “Про охорону земель”

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Фінансування заходів з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів

державного бюджету України, місцевих бюджетів, від плати за землю, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги робіт, які фінансуються з державного бюджету, виконуються згідно із затвердженими паспортами бюджетних програм на календарний рік у межах передбачених коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу є актом регуляторного впливу;

Проект наказу підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу підлягає оприлюдненню на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

У разі прийняття зазначеного проекту наказу буде затверджено Порядок ведення агрохімічного паспорта земель сільськогосподарського призначення та його форма.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є єдиним документом, який на підставі наукових досліджень характеризує родючість та екологічну безпеку земель сільськогосподарського призначення.

Дані агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення будуть використовуватись при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель відповідними інспекціями, при розробленні проектів землеустрою, визначенні орендної плати, землеоціночних роботах тощо.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                       В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до  наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 “Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки ”

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

На виконання Указу Президента України «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», Держгрунтохорона та його регіональні структурні підрозділи, систематично проводять агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь, щороку на площі біля 5 млн.га. Кінцевим результатом цієї роботи є виготовлення агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки, в якому зафіксовані основні показники якісного стану ґрунтів та надаються рекомендації щодо їх раціонального використання. Із запровадження ринку земель актуальність даних агрохімічного паспорту значно посилюється, а в окремих випадках, вони можуть використовуватися як аргумент у вирішенні  судових спорів. Також, з урахуванням наслідків земельної реформи та вимог сучасного земельного законодавства, здійснено коригування окремих положень вищезазначених документів. За таких умов виникла необхідність захистити на належному рівні дані агрохімічної паспортизації, та запобігти можливим підробкам цих документів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття даного проекту наказу є затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки та його форми, для визначення тотожності цих документів в регіональному просторі та набуття ними офіційного статусу, а також приведення актів міністерства у відповідність до чинного законодавства.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить захистити на належному рівні дані агрохімічної паспортизації, та запобігти можливим підробкам цих документів.

Тому, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту наказу.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

У разі прийняття зазначеного проекту наказу буде затверджено Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки» та його форма.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є єдиним документом, який на підставі наукових досліджень характеризує родючість та екологічну безпеку земель сільськогосподарського призначення.

Дані агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення будуть використовуватись при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель відповідними інспекціями, при розробленні проектів землеустрою, визначенні орендної плати, землеоціночних роботах тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого акта не потребує додаткових бюджетних витрат.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

 Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

захист на належному рівні даних агрохімічної паспортизації, та запобігання можливим підробкам цих документів.

 

Додаткові втрати  відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- відсутні

 - відсутні

 - Інтереси громадян

 - відсутні

 - відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація проекту наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий.

Проект регуляторного акта оприлюднено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта, його редакцію також буде розміщено на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та в інформаційно-пошуковій системі нормативних документів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                       В.М. ДавиденкоДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux