портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 09 вересня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                    __________

 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України

від 03 жовтня 2012 року № 597

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та пункту 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 жовтня 2012 року № 597 "Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1745/22057, доповнивши пункт 1 після підпункту 1.3 новими підпунктами 1.4 – 1.7 такого змісту:

"1.4. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована.

1.5. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована.

1.6. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована.

1.7. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована.".

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                         М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 1000, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900.

Прийняття наказу дасть можливість здійснювати аналіз діяльності суб’єкта господарювання, якому частково відшкодовано вартість будівництва або реконструкції об’єкта, протягом трьох років після одержання бюджетних коштів.

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001

E-mail: saganovska@minapk.gov.ua

 

 

Директор Департаменту тваринництва                                                                                                                                                  А.А. Гетя

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 1000, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900.

2. Мета і завдання прийняття наказу

Метою наказу є затвердження форм надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 № 900 (зі змінами).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 900 (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього наказу не потребує додаткових бюджетних коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу направлений до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва для здійснення аналізу регуляторного впливу.

6. Регіональний аспект

Проект наказу актуальний для регіонів і не обмежує дію нормативно-правових актів адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не належить до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Пропозиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дасть можливість здійснювати аналіз діяльності суб’єкта господарювання, якому частково відшкодовано вартість будівництва або реконструкції об’єкта, протягом трьох років після одержання бюджетних коштів.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                             В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України

від 03 жовтня 2012 року № 597”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 1000, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 900 (далі - Порядок).

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основна ціль прийняття наказу – затвердження форм надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (зі змінами).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Абзацом другим пункту 12 Порядку визначено, що форми надання інформації про діяльність суб’єкта господарювання, якому частково відшкодовано вартість будівництва або реконструкції об’єкта, затверджуються Мінагрополітики України. Тому альтернативного способу досягнення цілі не існує.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи:

Відповідно до абзацу другого пункту 12 Порядку суб'єкти господарювання подають щороку до 20 січня (станом на 1 січня поточного року) протягом трьох років після одержання бюджетних коштів інформацію про діяльність відшкодованих об'єктів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

У разі прийняття даного наказу, суб’єкти господарювання будуть надавати інформацію про діяльність відшкодованих об'єктів згідно затверджених форм.

6. Очікувані результати прийняття акту:

Прийняття наказу дасть можливість забезпечити здійснення аналізу діяльності відшкодованих об’єктів протягом трьох років після одержання бюджетних коштів.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Внесенні зміни не пов’язані зі зміною строку дії акта.

8. Визначення показників результативності акта:

Зазначений проект наказу надасть можливість затвердити форми надання інформації суб’єктами господарювання відповідно до абзацу другого пункту 12 Порядку.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта вище середнього – проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597” розміщений на сайті www.minagro.gov.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Відповідно до абзацу другого пункту 12 Порядку суб'єкти господарювання подають щороку до 20 січня (станом на 1 січня поточного року) протягом трьох років інформацію Мінагрополітики України про діяльність відшкодованих об'єктів.

 

 

Директор Департаменту тваринництва Міністерства

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                         А.А. ГетяДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux