портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 12 червня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ  ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, 

транспортування та обліку спирту етилового 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового та приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до норм чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за № 591/16607, такі зміни:

1) абзац другий пункту 9 розділу І після слів "(далі - Таблиці)" доповнити словами "та відповідно до збірника Державного комітету стандартів Ради міністрів СРСР "Таблицы для определения содержания этилового спирта в водноспиртовых растворах";

2) пункт 11 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кількість безводного спирту також може бути визначено відповідно до таблиці VI збірника Державного комітету стандартів Ради міністрів СРСР "Таблицы для определения содержания этилового спирта в водноспиртовых растворах" (объем спирта при 20оС, содержащегося в 1 кг водноспиртового раствора в зависимости от содержания спирта в растворе (в процентах (по объему) при температуре плюс 20оС).";

3) пункт 1 глави 2 розділу IV викласти в такій редакції:

"1. Транспортування спирту залізницею здійснюється згідно з правилами, затвердженими Міністерством інфраструктури України.";

4) пункт 1 глави 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"1. Транспортування спирту автомобільним транспортом  здійснюється згідно з правилами, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України".

2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                    І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

 проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового” підготовлено для повного і точного розрахунку кількості безводного спирту у партіях спирту етилового, а також для приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, виконавець Єлисеєва Юлія Леонідівна, тел.279-77-60, E-mail: larisa.ragushina@minagro.gov.ua. 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                    А.Є. Дикун

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу підготовлено для повного і точного розрахунку кількості безводного спирту у партіях спирту етилового, а також для приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового та приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового. Зазначена мета може бути досягнута лише після внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту.

3. Правові аспекти

Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1266 “Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу в установленому порядку потребує погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства доходів і зборів України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні норми, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

інтереси держави

уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового, приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

відсутні

інтереси суб'єктів господарювання

уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового, приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

відсутні

інтереси громадян

відсутні

відсутні

 

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме приведенню нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового, а також повному і точному розрахунку кількості безводного спирту у партіях спирту етилового.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                     А.Є. Дикун

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу підготовлено для повного і точного розрахунку кількості безводного спирту у партіях спирту етилового, а також для приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки необхідно здійснити уточнення формули обчислення кількості безводного спирту у об’ємі (масі) спирту етилового та привести нормативно-правові акти міністерства у відповідність до норм чинного законодавства.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить привести нормативно-правові акти Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та діючих умов здійснення господарської діяльності підприємств-виробників спирту етилового.

Отже, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту наказу.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається внести зміни до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за № 591/16607.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

інтереси держави

уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового, приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

відсутні

інтереси суб'єктів господарювання

уточнення формули обчислення кількості безводного спирту в об’ємі (масі) спирту етилового, приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

відсутні

інтереси громадян

відсутні

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу необмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація проекту наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, визначених Інструкцією з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за № 591/16607;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий.

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та в інформаційно-пошуковій системі нормативних документів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                     А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux