портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 23 вересня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р. "”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                    Київ                                                                                       __________

 

Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна)

"Виробництво продукції аквакультури за 20__р. "

 

Відповідно до абзацу двадцять шостого статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою удосконалення форми звітності щодо виробництва продукції аквакультури та коригування термінів її подання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2012 року № 141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2012 року за № 514/20827, виклавши у такій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р."

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції  аквакультури за 20__р." підготовлений з метою удосконалення спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури та коригування термінів її подання.

Прийняття зазначеного наказу дозволить покращити державний нагляд у сфері виробництва та використання продукції аквакультури, забезпечить реалізацію державної політики щодо ефективного розвитку аквакультури, яка є складовою частиною державної аграрної та соціально-економічної політики, спрямованої на збільшення обсягів виробництва корисної біологічної рибопродукції.

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України www. dkrg.gov.ua. (розділ "Регуляторна діяльність").

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. Київ, 04053).

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України-керівник апарату                                                                                                                                          О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р. "

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою удосконалення спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури у частині корегування строків подачі звітності за формою 1А-риба, з урахуванням термінів подачі річної форми звітності 1-риба територіальними органами рибоохорони до територіальних органів Державної служби статистики України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою своєчасного одержання цілісної та достовірної інформації щодо виробництва продукції аквакультури та покращення якості зведеної інформації для забезпечення реалізації державної політики у сфері рибного господарства.

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Закону України "Про аквакультуру", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не вимагає утворення державних структур управління та не потребує фінансування з державного або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою статистики України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не буде впливати на регіональний розвиток.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України  www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не передбачає відносин у соціально - трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Виходячи з цілей державного регулювання метою проекту наказу є удосконалення спеціальної форми звітності, забезпечення звітності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури, оптимізація строків збирання та опрацювання звітних даних.

Прийняття проекту наказу дасть можливість створення цілісної системи організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу дозволить покращити державний нагляд у сфері виробництва та використання продукції аквакультури, забезпечить реалізацію державної політики щодо ефективного розвитку аквакультури, яка є складовою частиною державної аграрної та соціально-економічної політики, спрямованої на збільшення обсягів виробництва корисної біологічної рибопродукції.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                       О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політикита продовольства України "Про внесення змін форми звітності № 1А – риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р."

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України розроблено відповідно абзацу 26 статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та Закону України "Про аквакультуру".

Аквакультура сьогодні є перспективним напрямком розвитку рибництва. У період тенденції світового падіння рибних запасів, що спостерігається при здійсненні промислового рибальства за останні десятиріччя, стрімкий розвиток набуває виробництво продукції аквакультури – вирощування водних біоресурсів у контрольованих умовах.

Законом України Про аквакультуру встановлено, що суб’єкти аквакультури зобов’язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, затвердженими в установленому порядку (стаття 5).

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін форми звітності № 1А – риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." розроблено з метою коригування строків подачі звітності за формою 1А – риба, з урахуванням термінів подачі річної форми звітності 1 – риба територіальними органами рибоохорони до територіальних органів Державної служби статистики України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної вище та в цілому, основними цілями прийняття є:

забезпечення реалізації державної політики щодо ефективного розвитку аквакультури;

забезпечення звітності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури, та удосконалення порядку збирання та опрацювання звітних даних;

створення цілісної системи організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший альтернативний спосіб – прийняття проекту наказу з метою забезпечення виконання вимог законодавства. Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде ефективно вирішене питання щодо виконання вимог національного законодавства стосовно одержання цілісної та всебічної  інформації щодо виробництва продукції аквакультури.

Другий альтернативний спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дає змогу створити цілісну систему організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення вищенаведених цілей проектом регуляторного акта передбачено удосконалення форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р."

Уведення в дію запропонованого регуляторного акта дасть можливість створити цілісну систему організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Мін’юсті.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Уведення в дію запропонованого регуляторного акта дасть можливість центральному органу виконавчої влади у галузі рибного господарства забезпечити здійснення державного управління, регулювання та контролю у галузі аквакультури.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Створення цілісної системи організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

Не передбачено

Суб’єкти господарювання

Отримання чіткого і зрозумілого порядку заповнення звіту та порядку надання звітної інформації.

Не передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є удосконалення спеціальної форми звітності та коригування строків подачі звітності за формою 1А – риба, з урахуванням термінів подачі річної форми звітності 1 – риба територіальними органами рибоохорони до територіальних органів Державної служби статистики України.

Прийняття зазначеного проекту наказу дасть можливість створення цілісної системи організації та контролю результативних показників виробництва продукції аквакультури.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості підприємств аквакультури з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін форми звітності № 1А – риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.” в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua. та Держрибагентства України www. dkrg. gov. ua.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Для оцінки результативності регуляторного акта будуть використані наступні показники:

кількість підприємств аквакультури які надали звіт за формою, встановленою проектом наказу;

час, затрачений для збирання та опрацювання даних за встановленою формою.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Державним агентством рибного господарства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України  – керівник апарату                                                                                                                                      О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux