портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 29 квітня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України щодо бланків складських документів на зерно”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

  _______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики

України щодо бланків складських документів на зерно

 

Відповідно до частини другої розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності", статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року № 198, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року за № 605/7926, такі зміни:

пункт 1.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.4 – 1.23 вважати відповідно пунктами 1.3 – 1.22;

підпункт 2.1.3 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.3. ДП "Держреєстри України" провадить узагальнення потреби на бланки та організовує їх виготовлення поліграфічними підприємствами України.";

у підпункті 2.3.2 пункту 2.3 слова "для передачі документів суворої звітності" виключити;

підпункти 2.4.1 та 2.4.2 пункту 2.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.4.3 – 2.4.14 вважати відповідно підпунктами 2.4.1 – 2.4.12;

речення третє пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"Такі бланки визнаються недійсними і підлягають знищенню.".

2. Внести до Опису бланків складських документів на зерно, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2005 року № 247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2005 року за № 1106/11386, такі зміни:

пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9;

додаток до пункту 9 виключити.

3. Установити, що раніше виготовлені бланки складських документів залишаються чинними до повного їх використання та підлягають заміні у разі добровільного звернення суб’єкта господарювання.

4. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  І.О. Швайка

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України щодо бланків складських документів на зерно"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою приведення актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI норм "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності", Указу Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) та Державної інспекції сільського господарства України (http://www.disgu.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190, E-mail: tylyza@meta.ua; виконавець Кравець Ірина Анатоліївна, телефон/факс 232-94-37;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, E-mail: inform@dkrp.gov.ua, тел. 254-56-73.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          А.Є. Дикун

 

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України щодо бланків складських документів на зерно"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності" внесено зміни до статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" позбавивши бланки складських свідоцтв статусу документів суворого обліку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 641 “Про внесення зміни до Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачу та продажу зерновим складам” виключено положення Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачу та продажу зерновим складам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" складськими документами на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Відповідно до Указу Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" втратили чинність Указ Президента України від 15 листопада 2000 року № 1239 "Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами", Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 року № 171 та Перелік документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2002 року № 932.

У зв’язку з цим потребує приведення у відповідність Опис бланків складських документів на зерно, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2005 року № 247 щодо виключення положень про використання голографічного захисного елементу на бланках складських документів на зерно та Положення про обіг складських документів на зерно, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року № 198 щодо виключення положень, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою приведення актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Указу Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" в частині виключення положень, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності та потребують захисту голографічними елементами.

3.Правові аспекти        

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності";

Указ Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно";

постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";

наказ Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року №198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року за № 605/7926;

наказ Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2005 року № 247 "Про приведення нормативних актів у відповідність до законодавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2005 року за № 1106/11386.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України (http://www.disgu.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який передбачає позбавити статусу документів суворого обліку бланків складських документів на зерно та використання на них голографічних елементів захисту.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть можливість привести акти  Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства та спростити процедуру виготовлення та зберігання бланків складських документів на зерно.

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         А.Є. Дикун

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності" (далі – Закон) внесено зміни до статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" позбавивши бланки складських свідоцтв статусу документів суворого обліку.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" складськими документами на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 641 «Про внесення зміни до Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачу та продажу зерновим складам» виключено положення Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачу та продажу зерновим складам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності.

Згідно Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 27 червня 2003 року №198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року № 605/7926 ( далі – Положення) складські документи на зерно є документами суворої звітності.

Відповідно до Указу Президента України від 3 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" втратили чинність Указ Президента України від 15 листопада 2000 року N 1239 "Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами", Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 року № 171 та Перелік документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2002 року № 932.

У зв’язку з цим потребує приведення у відповідність Опис бланків складських документів на зерно, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2005 року № 247 щодо виключення положень про використання голографічного захисного елементу на бланках складських документів на зерно.

З метою виконання вимог Закону та приведення Положення у відповідність до зазначеного закону розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно" (далі – наказ).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття є приведення Положення про обіг складських документів на зерно у відповідність із Законом.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання:

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючого Положення без зміни. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не будуть виконані вимоги абзацу другого частини другої розділу ІІ Закону України від 02 жовтня  2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності".

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту наказу, що дозволить сформувати єдиний підхід до порядку обігу складських документів на зерно та привести акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу  дозволить:

сформувати єдиний підхід до порядку обігу складських документів на зерно;

усунути колізію норм підзаконного нормативно-правового акту;

спростити процедуру виготовлення бланків складських документів на зерно, що в свою чергу призведе до здешевлення їх вартості.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Буде спрощено порядок замовлення та здешевлення вартості бланків складських документів на зерно

 Суб’єкти господарської діяльності

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з боку суб’єктів господарської діяльності

Спрощення порядку замовлення бланків складських документів та здешевлення їх вартості

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до Державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається надходження коштів ;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на суб’єктів ринку зерна ;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                                                                      А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux