портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 06 вересня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України”

 

Проект


 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                      Київ                                                                                    __________

 

Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 жовтня 2012 року № 607, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 року за № 1774/22086 (із змінами), такі зміни:

у пункті 7 після слова "перевіряти" слова "наявність побудованих і реконструйованих об’єктів," виключити.

2. Внести до Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 жовтня 2012 року № 608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  23 жовтня 2012 року за № 1775/22087, такі зміни:

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Конкурсна комісія має право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання документах.".

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

 проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 445, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900.

Прийняття наказу дасть можливість забезпечити здійснення часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів відповідно до чинного законодавства.

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001

E-mail: saganovska@minapk.gov.ua

 

 

Директор Департаменту тваринництва                                                                                                                                           А.А. Гетя

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 445, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900.

2. Мета і завдання прийняття наказу

Метою наказу є приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів та Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

закони України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та "Про державну підтримку сільського господарства України";

постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів" (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього наказу буде здійснена у межах видатків, передбачених Законом України "Про державний бюджет України на 2013 рік" за бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва".

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу направлений до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва для здійснення аналізу регуляторного впливу.

6. Регіональний аспект

Проект наказу актуальний для регіонів і не обмежує дію нормативно-правових актів адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не належить до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Пропозиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дасть можливість забезпечити здійснення часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів відповідно до чинного законодавства.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                В.М. Давиденко

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 445, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 900 (далі - Порядок).

2. Визначення цілей державного регулювання:

Основна ціль прийняття наказу – приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі - комісія) та Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі – конкурсна комісія).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Абзацом другим пункту 4 та абзацом першим пункту 5 Порядку визначено, що Положення про комісії затверджуються Мінагрополітики України. Тому альтернативного способу досягнення цілі не існує.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи:

Відповідно до пункту 4 Порядку комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

Конкурсним комісія згідно з пунктом 5 Порядку надано право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання документах.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Прийняття даного наказу забезпечить виконання пунктів 4, 5 Порядку та приведення у відповідність до чинного законодавства Положень про комісії.

6. Очікувані результати прийняття акту:

Прийняття наказу дасть можливість забезпечити здійснення часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів відповідно до чинного законодавства.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Внесенні зміни не пов’язані зі зміною строку дії акта, тому комісії залишаються постійно діючими органами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

8. Визначення показників результативності акта:

Зазначений проект наказу надасть можливість внести зміни до Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів та Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта вище середнього – проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” розміщений на сайті www.minagro.gov.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Відповідно до пункту 9 Порядку конкурсні комісії подають щокварталу до 15 числа наступного місяця та до 15 грудня (станом на 1 грудня) Мінагрополітики України реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів.

 

 

Директор Департаменту

тваринництва Міністерства аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                               А.А. ГетяOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux