портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 03 вересня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                    __________

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких

наказів Державного комітету рибного господарства України

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Державного комітету рибного господарства Укаїни, згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими,що втратили чинність,деяких наказів Державного комітету рибного господарства України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України» Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: drfi@ukr.net);

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

 

Директор Департаменту тваринництва                                                                                                                                      А.А. Гетя

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету  рибного господарства України»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України» (далі – проект наказу) підготовлений на виконання листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України та вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Даний проект наказу не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, а також потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

7. Запобігання корупції

Проект наказу не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України

керівник апарату                                                                                                                                                                          О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України»

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України» (далі – проект наказу) підготовлений на виконання листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Основною ціллю даного проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час нормативно-правові акти не відповідають чинному законодавству.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України».

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості шляхом оприлюднення проекту наказу в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття наказу дозволить виконати вимоги Міністерства юстиції України надіслані листом від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України та чинного законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Субєкти

Вигоди

Витрати

Держава

приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Суб’єкти господарської діяльності

відсутні

відсутні

Населення (фізичні особи)

відсутні

відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – надходження коштів до державного бюджету не передбачаються;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на всіх без винятку юридичних та фізичних осіб.

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – керівник апарату                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux