Проект Наказу Мінагрополітики від 13 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228

 

Відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 року за № 835/9434.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження технічного регламенту зернового складу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                      І.О. Швайка

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою узгодження Технічного регламенту зернового складу з вимогами Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україн".

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України: вул. Баумана, 9/12, місто Київ, 03190. Виконавець: Німченко Дмитро Валентинович, тел./факс 232-94-37, е-mail: tylyza@meta.ua;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011. Е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                             О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228"

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228" (далі - проект наказу) розроблено з метою приведення наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог статті 24 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”

Згідно вимог статті 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» технічний регламент зернового складу затверджується в установленому законом порядку.

Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” визначено правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності.

Відповідно до статті 1 зазначеного Закону технічний регламент – це закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є приведення наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 року за № 835/9434.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний проект наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною інспекцією сільського господарства України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання пропозицій та зауважень громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття проекту наказу дозволить привести акти Мінагрополітики України у відповідність до вимог законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       А.Є. Дикун

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228" (далі - проект наказу) розроблено з метою приведення наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог статті 24 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”

Згідно вимог статті 24 Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні технічний регламент зернового складу затверджується в установленому законом порядку.

Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” визначено правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності.

Відповідно до статті 1 зазначеного Закону технічний регламент – це закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим.

Проектом наказу передбачається, що наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження технічного регламенту зернового складу. Відповідний проект акту Кабінету Міністрів України розроблено та знаходиться на погодженні у зацікавлених центральних органах виконавчої влади.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю даного проекту наказу є приведення наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 буде не узгоджуватись з вимогами Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить узгодити Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 з вимогами Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

         Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить узгодити Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 з вимогами Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

узгодження Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 з вимогами Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

 Суб’єкти господарської діяльності

узгодження Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 з вимогами Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні

відсутні

 Населення (фізичні особи)

узгодження Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 з вимогами Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – надходження коштів до державного бюджету не передбачаються;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на зернові склади, Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи.

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною інспекцією сільського господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        А.Є. Дикун

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux