портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 02 липня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про реєстрацію виноградних насаджень ”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                    Київ                                                                                     №_____________

 

 

Про реєстрацію виноградних насаджень

 

Відповідно до статті 2 Закону України “Про виноград та виноградне вино” та абзацу восьмого підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників, що додається.

2. Департаменту землеробства у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                      І.О. Швайка

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про реєстрацію виноградних насаджень”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про реєстрацію виноградних насаджень” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу “Про реєстрацію виноградних насаджень” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua «____» _____________ 2014 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, Мінагрополітики України.  Відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович, e-mail: (yurchenko@minapk.kiev.ua). Тел. 044 279 40 30. 

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                       А.Є. Дикун

 

 

 

Пояснювальна записка

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про реєстрацію виноградних насаджень”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 2 Закону України “Про виноград та виноградне вино” та абзацу восьмого підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, на Мінагрополітики України покладено повноваження щодо реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників. Затвердження Порядку реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників дозволить сформувати державний реєстр виноградних насаджень України та створити електронну базу даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей з розміщенням останньої на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

2. Мета і шляхи її досягнення

         Наказом буде визначено порядок механізму реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників Міністерством аграрної політики та продовольства України

3. Правові аспекти

Питання реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників регулюється статтею 2 Закону України “Про виноград та виноградне вино” та абзацом восьмим підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

Реалізація положень вищезазначеного наказу внесення змін до інших нормативно-правових актів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

         Проект наказу направлено на погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Норми наказу не стосуються розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні норми і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

         Проект наказу для обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Норми наказу не стосуються соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Набрання чинності даного наказу забезпечить виконання вимог, передбачених положеннями нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                    А.Є. Дикун

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України “Про реєстрацію виноградних насаджень”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Відповідно до статті 2 Закону України “Про виноград та виноградне вино” та абзацу восьмого підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, на Мінагрополітики України покладено повноваження щодо реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників. Затвердження Порядку реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників дозволить сформувати державний реєстр виноградних насаджень України та створити електронну базу даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей з розміщенням останньої на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

2. Визначення цілей державного регулювання

У зв’язку з вимогою статті 2 Закону України “Про виноград та виноградне вино” проектом передбачається формування державного реєстру виноградних насаджень України та створення електронної бази даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

прийняття проект наказу Мінагрополітики України «Про реєстрацію виноградних насаджень» є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Наказом Мінагрополітики України «Про реєстрацію виноградних насаджень» буде визначено порядок механізму реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників Міністерством аграрної політики та продовольства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить приведення норми нормативного-правового акта до норм чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Затвердження наказом Мінагрополітики України «Про реєстрацію виноградних насаджень» Порядку реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників дозволить сформувати державний реєстр виноградних насаджень України та створити електронну базу даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей та забезпечити доступ до неї фахівців, науковців та зацікавлених осіб шляхом розміщення останньої на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

Не передбачено

Буде створена постійно обновлювана електронна база даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей із забезпеченням доступу до неї фахівців галузі, науковців та зацікавлених осіб (інвесторів)

Суб’єкт підприємницької діяльності

Не передбачено

Матимуть доступ до електронної бази даних виноградних насаджень технічних та столових сортів в розрізі господарств, районів, областей, що дозволить вести продуману та ефективну  господарську діяльність

Населення

Не передбачено

Посилення гарантій щодо якості продукції зі сторони держави

        

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних дією акта, не визначається і не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежена;

час, який затратить суб’єкт господарювання на дотримання процедур, пов’язаних з виконанням дії акта – протягом року;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на дотримання процедур, пов’язаних з виконанням дії акта – додаткових витрат не передбачається;

наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях та розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux