Проект Наказу Мінагрополітики від 21 жовтня 2015

Проект наказу Мінагрополітики України Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73"

Проект

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство охорони здоров’я України

 

НАКАЗ

 

 

_______________                                                           Київ                                                          №_____________

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики

України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року

№ 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України

 

НАКАЗУЄМО:

 

Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України:

від 18 червня 2002 року № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2002 року за № 550/6838;

від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73 "Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217".

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В., заступника Міністра внутрішніх справ України Паскала В.Ф., заступника Міністра охорони здоров’я України Перегінця І.Б.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

Міністр внутрішніх справ України                                                                                                                                                     А.Б. Аваков

Міністр охорони здоров’я України                                                                                                                                                  О. Квіташвілі

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики України та продовольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" розроблено з метою дерегуляції господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838, розроблено відповідно до Законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та з метою посилення державного контролю і нагляду за торгівлею та використанням незареєстрованих та (або) неякісних пестицидів і агрохімікатів.

Наразі, зазначений наказ не відповідає базовим принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

У зв’язку з цим, існує необхідність визнання таким що втратив чинність наказу Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838.

Крім того, нагальність втрати чинності наказу пояснюється необхідністю практичної реалізації таких концептуально важливих на сьогоднішній час функцій держави як дерегуляція господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також з метою недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної Угоди, витяг з протоколу № 20 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 10.07.2015, а також з метою реалізації заходів та напрямків державної політики, визначених Указом Президента України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"" (пункту 6 розділу 3) для розв’язання вищевказаної проблеми розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України, від 18 червня 2002 року № 163/588/217 від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту наказу полягає у дерегуляції господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закони України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Указ Президента України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує підписання з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України, та погодження Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з метою отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Актуальність та доцільність розробки проекту полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також з метою недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить дерегуляцію господарської діяльності, скорочення і усунення дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

Крім того, передбачається усунення зайвих регулювань щодо господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами.

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України та МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838 та зміни до нього, розроблено відповідно до Законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та з метою посилення державного контролю і нагляду за торгівлею та використанням незареєстрованих та (або) неякісних пестицидів і агрохімікатів.

Наразі, вказаний наказ не відповідає базовим принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

У зв’язку з цим, існує необхідність визнання таким що втратив чинність наказу Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838.

Крім того, нагальність визнання таким що втратив чинність наказу пояснюється необхідністю практичної реалізації таких концептуально важливих на сьогоднішній час функцій держави як дерегуляція господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також з метою недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної Угоди, витяг з протоколу № 20 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 10.07.2015, а також з метою реалізації заходів та напрямків державної політики, визначених Указом Президента України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"" (пункту 6 розділу 3) для розв’язання вищевказаної проблеми розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України та МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" (далі – проект наказу).

Проектом наказу передбачається скоротити кількість регуляторних актів з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, дія яких призводить до порушення принципів державної регуляторної політики шляхом скасування наказу, який ускладнює ведення підприємницької діяльності, що забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу полягає у дерегуляції господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження status quo, але при такому способі не буде досягнуто встановлених цілей. Даним способом не буде забезпечено дерегуляцію господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також питання щодо недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Іншою альтернативою є не регуляторні механізми (ринкова саморегуляція), проте даний спосіб не вирішить існуючу проблему.

Визнання таким що втратив чинність спільного наказу Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838, буде забезпечено дерегуляцію господарської діяльності, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також питання щодо недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який дозволить забезпечити дерегуляцію господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким пропонується визнання таким що втратив чинність наказу Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

За допомогою даного регуляторного акту буде забезпечено дерегуляцію господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також питання щодо недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта державними установами, які віднесені до сфери управління Держветфітослужби України, суб’єктами господарювання – висока.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта не призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних положень регуляторного акта.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Негативних зовнішніх факторів, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акта не очікується.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття даного проекту наказу визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Не очікується.

Інтереси суб'єктів господарювання

Приведення нормативно – правових актів до вимог чинного законодавства.

Забезпечення створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

Скорочення і усунення дублювань функцій державного нагляду (контролю).

Недопущення проведення безпідставних перевірок.

Не очікується.

Інтереси громадян

Приведення нормативно – правових актів до вимог чинного законодавства.

Не очікується.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії проекту наказу необмежений.

8.Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності буде приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, а також відсутність звернень суб’єктів господарювання, установ, що відносяться до сфери управління Держветфітослужби України.

Додаткових фінансових надходжень до державного та місцевих бюджетів не передбачається.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий з огляду на його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України http://www.vet.gov.ua/.

Час, що витрачатиметься юридичними та фізичними особами, не зміниться.

Прийняття проекту наказу буде сприяти дерегуляції господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних відносно показників результативності регуляторного акта, визначених у попередньому розділу даного аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, а також моніторингу звернень суб’єктів господарювання з питань, які регулюються даним проектом наказу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде здійснене Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux