портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України, Мінфіну України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Проект

                                       

                                               

                                                МІНІСТЕРСТВО

                                       ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

 

 НАКАЗ 

           

_______________                                                                                 Київ                                                                                  _____________

 

Про затвердження Змін до Порядку використання коштів

державного бюджету, передбачених на здійснення заходів

щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних

хвороб тварин

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин,

 

НАКАЗУЄМО:

 

         1.Затвердити Зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 161/13428 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України від 12 лютого 2013 року № 84/114), що додаються.

        2.Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Гетя А.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

          3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Сеня О.В.

          4.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Міністр аграрної політики та                                                                                                                                    Міністр фінансів Україн                          продовольства України 

                                                                І.О. Швайка                                                                                                                                   О.В. Шлапак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

Проект наказу “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.

Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини. Погодження даного проекту наказу дозволить раціонально та ефективно використовувати кошти державного бюджету.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www. minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом п’яти днів з дня оприлюднення на адресу:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією;

01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Головний розробник: Кошевська Ольга Іванівна, тел.:374-07-70, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                      А.Є. Дикун

 

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

У зв'язку із внесенням змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, якими передбачено передачу бюджетної програми “Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, виникла необхідність даним проектом наказу затвердити зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України від 12 лютого 2013 року № 84/114), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 161/13428 (далі – Порядок).

Зміни, що вносяться до Порядку дозволять удосконалити механізм надання державної підтримки державним спеціалізованим підприємствам, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських та інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції (далі – небезпечна сировина).

Чинний Порядок передбачає щомісячну компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, але так як звітні дані грудня місяця, у зв’язку із закінченням бюджетного року, випадають, доцільно внести зміни до Порядку, які передбачають звітувати про виконані роботи за останній місяць року до 25 числа звітного місяця.

Вчасна та повна оплата за спожиті енергоносії, паливо-мастильні матеріали та виплата заробітної плати працівникам, безпосередньо задіяним у виробництві, державними підприємствами, які займаються утилізацією небезпечних відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини, є гарантом їх безперебійного функціонування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в країні шляхом утилізації та переробки значних обсягів відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”;

Указ Президента України від 22 березня 2001 року № 192 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні”;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 19 вересня 2007 р. № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року”;

від 29 жовтня 2012 року № 1147 “Деякі питання вдосконалення роботи підприємств, діяльність яких пов’язана з утилізацією та переробкою відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини”;

наказ Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”, зареєстрований в Мін’юсті України 22 лютого 2007 року за № 161/13428 (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету і буде здійснюватись в межах видатків, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” за бюджетною програмою “Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

5. Позиція заінтересованих урядових органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною фінансовою інспекцією України, Державною казначейською службою України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект наказу після погодження буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Даний проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом і направляється на погодження до Держпідприємництва України.

Очікувані результати погодження даного проекту наказу визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

12,75 млн. грн. на 2014 рік з державного бюджету України на забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

При зазначених витратах з державного бюджету планується утилізувати більше 120,0 тис. тонн небезпечної сировини. Покращення оздоровлення навколишнього  середовища, покращення  ветеринарно-санітарної та епізоотичної безпеки, запобігання розповсюдженню гостроінфекційних захворювань як серед людей, так i серед тварин

Суб’єкти господарювання

Не передбачається

Часткове поліпшення фінансово-економічного стану галузі утилізації небезпечної сировини

Населення

Не передбачається

Покращення екологічної, санітарної  та  епізоотичної ситуації в Україні, недопущення спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей

 

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” дозволить забезпечити стабільну епізоотичну і екологічну ситуацію на території Україні та уникнути розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин і спалаху ряду небезпечних гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       А.Є. Дикун

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики  та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Необхідність в прийнятті проекту наказу Міністерства аграрної політики  та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” пов’язано із передачею бюджетної програми “Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.

Зміни, що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України від 12 лютого 2013 року № 84/114), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 161/13428 (далі – Порядок), дозволять удосконалити механізм надання державної підтримки державним спеціалізованим підприємствам, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських та інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції (далі – небезпечна сировина).

Чинний Порядок передбачає щомісячну компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, але так як звітні дані грудня місяця, у зв’язку із закінченням бюджетного року, випадають, доцільно внести зміни до Порядку, які передбачають звітувати про виконані роботи за останній місяць року до 25 числа звітного місяця.

Накопичення не утилізованої небезпечної сировини дуже негативно впливає на стабільне екологічне і епізоотичне благополуччя нашої країни та може призвести до розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин та спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу підготовлено з метою збереження безперебійного функціонування галузі утилізації небезпечної сировини та для підтримання епізоотичного, санітарного та екологічного благополуччя нашої країни шляхом удосконалення механізму надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги даного способу

Перший альтернативний спосіб: можливо залишити як чинний варіант регулювання, але, враховуючи зміни в законодавстві, чинний варіант Порядку без проведення відповідних змін не зможе забезпечити фінансову підтримку галузі утилізації небезпечної сировини, такий спосіб є не доцільним.

Другий альтернативний спосіб: прийняття проекту даного наказу є єдино можливим та максимально ефективним способом вирішення проблеми утилізації небезпечної сировини.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Основним механізмом досягнення мети є внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

Представлений проект наказу сприятиме покращенню та упорядкуванню нормативно-правової бази для забезпечення фінансової підтримки галузі утилізації небезпечної сировини, ветеринарно-санітарної та епізоотичної безпеки, запобіганню розповсюдженню гостроінфекційних захворювань як серед людей, так i серед тварин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На досягнення цілей у разі погодження даного проекту наказу можуть вплинути такі позитивні фактори:

- удосконалення механізму державної підтримки галузі утилізації небезпечної сировини, а також підтримання її на належному рівні;

- підвищення ефективності використання коштів державного бюджету;

- підтримання екологічного, санітарного та епізоотичного благополуччя нашої країни в цілому.

Негативними факторами можуть бути:

- несвоєчасність спрямування бюджетних коштів для покриття витрат на заходи щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин;

- припинення безперебійного функціонування підприємства галузі  утилізації небезпечної сировини;

- накопичення на території України небезпечної сировини в лісах, лісосмугах, водоймах тощо, що поставить під загрозу екологічне, санітарне та епізоотичне благополуччя нашої країни в цілому;

- практично неможливе уникнення спалаху захворювань як серед людей, так і серед тварин, особливо в літній період.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати погодження даного проекту наказу визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

12,75 млн. грн. на 2014 рік з державного бюджету України на забезпечення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

При зазначених витратах з державного бюджету планується утилізувати більше 120,0 тис. тонн небезпечної сировини. Покращення оздоровлення навколишнього  середовища, покращення ветеринарно-санітарної та епізоотичної безпеки, запобігання розповсюдженню гостроінфекційних захворювань як серед людей, так i серед тварин

 

Суб’єкти господарювання

Не передбачається

Часткове поліпшення фінансово-економічного стану галузі утилізації небезпечної сировини

Населення

Не передбачається

Покращення екологічної, санітарної  та  епізоотичної ситуації в Україні, недопущення спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин, так і серед людей

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії проекту наказу необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

Результативність даного проекту наказу визначається тим, що його погодження забезпечить раціональне та ефективне використання коштів державного бюджету, покращення та безперебійну роботу спеціалізованих державних підприємств галузі утилізації небезпечної сировини, що дозволить поліпшити екологічну та епізоотичну ситуацію в країні.

Обов’язковими прогнозними значеннями показників результативності проекту наказу є:

1) Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією проекту наказу.

Вчасно буде утилізовуватися небезпечна сировина, що забезпечить своєчасне надходження до бюджету від господарської діяльності підприємств (додаткові платежі від утилізації небезпечної сировини, податок на прибуток, місцеві податки та збори).

2) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу.

В державному бюджеті на 2014 рік передбачено фінансування галузі утилізації в обсязі 12,75 млн. гривень. Ці кошти використовуються на заходи щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу достатній за рахунок розміщення проекту на сайті www.minagro.gov.ua. Після погодження проекту наказу його редакція також буде оприлюднена на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту наказу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього проекту наказу шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через рік після набрання чинності цього проекту наказу шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись за показниками результативності Міністерства аграрної політики та продовольства України з основних положень даного проект наказу.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           А.Є. ДикунДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux