портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 13 лютого 2019

Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

від_______________ 

№___________                                                          

Київ

 

Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського

моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році

 

Відповідно до статей 8, 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Режим рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

Заступник Мiнiстра                                                                           В. ШЕРЕМЕТАПовідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році» (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика; підрозділ Проекти регуляторних актів) та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ – Діяльність; підрозділ Проекти документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових стрільців, буд. 45 а, м. Київ, 04053); e-mail: darg@darg.gov.ua;

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001); e-mail: info@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011); e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Плічко Василь Федорович − заступник начальника Управління – начальник відділу організації промислового рибальства Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, тел.: (044) 484-63-55.

 

 

Заступник Мiнiстра                                                                                                        В. ШЕРЕМЕТАПояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році» (далі – проект наказу)

 

Мета: впорядкування організації промислового рибальства в басейні Азовського моря із усіма затоками, гирлами та лиманами і раціональне використання водних біоресурсів суб’єктами господарювання всіх форм власності.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8, 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено відповідно до Тимчасових правил промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за № 43/4264, якими регламентується порядок здійснення і регулювання промислу в басейні Азовського моря, що дасть змогу оптимізувати кількісний та видовий склад водних біоресурсів Азовського моря із усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році.

3. Суть проекту акта

Затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році для раціонального використання водних біоресурсів, збереження їх запасів та забезпечення продовольчої безпеки держави.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про тваринний світ»;

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за № 43/4264.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування із державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Реалізація наказу позитивно вплине на:

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;

збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, особливо у регіонах, наближених до водних об’єктів (їх частин) загальнодержавного значення;

здійснення діяльності суб’єктами господарювання різних форм власності в правовому полі, що сприятиме сталому використанню водних біоресурсів;

збільшення виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продукції рибної промисловості, розширення асортименту рибопродукції вітчизняного виробництва на ринку України;

надходження до бюджетів різних рівнів платежів за використання природних ресурсів та інших обов’язкових платежів;

збільшення споживання продукції рибальства населенням України.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація наказу матиме позитивний вплив на ключові інтереси громадян, державу та суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з промислового вилову водних біоресурсів.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) та Держрибагентства (www.darg.gov.ua) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України та Державним агентством рибного господарства України.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111 Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить :

поєднання природоохоронних вимог та економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організацію та створення робочих місць;

нарощування виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній  продукції рибної промисловості.

  

Заступник Мiнiстра                                                                               В. ШЕРЕМЕТА


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році»

 

I. Визначення проблеми

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ» та доповнює, уточнює або змінює діючі правила промислового рибальства з метою впровадження організації промислу в басейні Азовського моря, а також здійснення державного нагляду (контролю) природоохоронними органами за вилученням ресурсу загальнодержавного значення (водних біоресурсів) користувачами різних форм власності (далі – Режими рибальства).

Відповідно до статті 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» з метою забезпечення охорони, раціонального використання окремих видів водних біоресурсів, а також для доповнення, уточнення або зміни правил промислового рибальства можуть розроблятися режими для окремих рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для визначення районів, способів і строків вилучення (вилову, добування, збирання) водних біоресурсів, типів, розмірів та кількості рибопромислових суден, знарядь вилову, їх кількості, допустимі до вилову розміри об’єктів промислу, вимоги щодо їх охорони, а також умови користування промисловими ділянками рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), навантаження на кожний водний об’єкт за кількістю та потужністю плавзасобів.

Режим рибальства затверджується Мінагрополітики на підставі біологічних обґрунтувань.

Проектом наказу визначається порядок регулювання спеціального використання водних біоресурсів у водних об’єктах загальнодержавного значення.

У разі прийняття проект наказу доповнить перелік чинних    нормативно-правових актів (правил промислового рибальства у сфері регулювання промислового рибальства в Азовському морі), які є обов’язковими до виконання для підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), громадян України та нерезидентів України, що здійснюють промислове рибальство, а також для уповноважених органів, які забезпечують охорону, відтворення та збереження середовища існування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення.

Таким чином, режимами рибальства уточнюються та доповнюються окремі положення правил промислового рибальства, а також регламентується порядок добування (вилову, збирання) водних біоресурсів у частинах, не передбачених чинними правилами промислового рибальства, на підставі науково-біологічних обґрунтувань, розроблених галузевими науково-дослідними інститутами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

збільшення асортименту рибопродукції на ринку України;
створення нових робочих місць та зайнятість населення, особливо в сільській місцевості;
збільшення споживання рибопродукції власного виробництва на душу населення України на даний час складає 10,8 кг на душу населення

 

Держава

надходження до Державного бюджету України коштів за використання водних біоресурсів у сумі більше ніж 2 млн грн;
збереження та стале використання природних ресурсів загальнодержавного значення
 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організація та створення нових робочих місць;
збільшення виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продукції рибної промисловості

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки не буде створено умов для дерегуляції господарської діяльності.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та сприяє існуванню ризиків для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

Єдиним способом вирішення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є прийняття запропонованого регуляторного акта, щодозволить доповнити перелік чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання промислового рибальства (правил промислового рибальства у сфері регулювання промислового рибальства в Азовському морі). Дія зазначених актів є обов’язковою та поширюється на підприємства,  в установи, організації всіх форм власності, а також на громадян України, нерезидентів України, що здійснюють промислове рибальство, уповноважені органи, які забезпечують охорону, відтворення та збереження середовища існування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення.

II. Цілі державного регулювання 

Прийняття проекту наказу забезпечить належне регулювання у сфері використання природних ресурсів загальнодержавного значення, пов’язане з промисловим добуванням (виловом) водних біоресурсів на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, що сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів загальнодержавного значення та прозорих правил використання природних ресурсів, які не наноситимуть шкоди екосистемам.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Залишити без змін існуючі нормативно-правові акти, але даний спосіб не сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні
Альтернатива 2
Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів у сфері рибного господарства до вимог законодавства України, врегулює питання раціонального використання водних біоресурсів, а також дозволить належним чином здійснювати промислове рибальство суб’єктами господарювання різних форм власності

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

зменшення надходжень до бюджету у звя’зку з тим, що суб’єкти господарювання не матимуть змоги належним чином здійснювати свою діяльність;
зменшення кількості суб’єктів господарювання; збільшення соціальної напруги серед господарюючих суб’єктів;
скорочення робочих місць та зменшення зайнятості населення, особливо в сільській місцевості;

зменшення асортименту рибопродукції вітчизняного виробництва, що надходить на внутрішній ринок;

зменшення споживання на душу населення країни рибопродукції

Альтернатива 2
здійснення діяльності суб’єктами господарювання в правовому полі, що сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, збільшення асортименту рибопродукції на ринку України; надходження до Державного бюджету України коштів за використання водних біоресурсів у сумі близько         2 млн грн;
збереження та стале використання природних ресурсів; захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організація та створення нових робочих місць;
збільшення виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продукції рибної промисловості;
збільшення споживання продукції рибальства населенням України (на даний час споживається близько 10,8 кг на душу населення при загальносвітовому показнику 20,2 кг на душу населення планети)

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди
Витрати

Альтернатива 1

відсутні
зменшення кількості та споживчого вибору продукції рибного господарства

Альтернатива 2

збільшення кількості рибної продукції на душу населення;
створення нових робочих місць, особливо у сільській місцевості;
забезпечення зайнятості населення, особливо в депресивних регіонах
 
відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом:

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

2

31

58

91

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

2,3

34

63,7

100


ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
не передбачені  
не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень
не передбачені
не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
Витрати на ведення обліку:
Журнал прийнятих (ВБР) 1екз ./ 1 рік на 1 суб. господ. × 20 грн/1 екз .= 20 грн
Журнал обліку (ВБР) 1екз./1ланку,
6,5 ланок × 20 грн/1 екз.=130 грн Квитанція 1шт./в день 0,50грн / 1 шт.,
робочих днів 230*.
230 × 0,50 грн.=115 грн/1 ланку на 1 рік. 6,5 ланок × 115 грн
квитанції на 1 рік = 747,50 грн
Усього на 1 рік 897,50 грн
 
4,487,50 грн

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень
не передбачені
не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Дозвіл видається безкоштовно ( на 5 років) Заповнення заяви, довідки
2 арк./0,50 коп. =1 грн × 1 суб.госп. = 1 грн  Усього на 1 рік: 1 грн
Дозвіл видається безкоштовно
(на 5 років)
1 грн

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
Для заповнення заявок, довідок, звітів, квитанцій, журналів: 5 кулькових ручок /
5 грн шт.=25 грн
3 олівці / 2 грн шт= 6 грн  1 лінійка / 6 грн. шт. 1 гумка / 6 грн шт. 1 ножиці / 12 грн шт.
2 пачка скріпок /
3 грн пач = 6 грн 61 грн / 1 ланка × 6,5 ланок 396,50 грн
Усього: на 1 суб.госп. / 1 рік = 396,50 грн
1982,50 грн

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
не передбачені
не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень


9

РАЗОМ: (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
897,50 грн (рядок 3) + 1 грн (рядок 5) + 396,50 грн (рядок 6) = 1 295 грн
4 487,50 грн (рядок 3) +1 грн (рядок 5) +1 982,50 грн (рядок 6) = 6 471 грн

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
суб’єкти середнього підприємництва – 2
суб’єкти великого підприємництва − 0
суб’єкти середнього підприємництва – 2
суб’єкти великого підприємництва −

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
суб’єкти середнього підприємництва – 1 295 грн(рядок 9) ×
2 (рядок 10 ) = 2,590 грн
суб’єкти великого підприємництва − 0
 
суб’єкти середнього підприємництва – 6 471 грн (рядок 9) ×
2 (рядок 10) = 12,942 грн суб’єкти великого підприємництва − 0

*Календарний рік налічує 365 днів, з них 70 днів − нерестова заборона, приблизно 22 дні вихідні, 10 днів святкових, 30 днів форс-мажорні обставини
(шторм, льодостав), отримуємо 230 робочих днів.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо
не передбачені
не передбачені
не передбачені
Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених /нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів)
не передбачені
не передбачені


Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
не передбачені
не передбачені
не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).


Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік − стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
не передбачені
не передбачені
не передбачені
не передбачені

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
не передбачені
не передбачені
не передбачені


Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
не передбачені
не передбачені


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 
Альтернатива 1
витрати відсутні
 
Альтернатива 2
для субєктів великого та середнього підприємництва:
за 1 рік – 2,590грн;
за 5 років – 12,942грн
 
для суб’єктів малого підприємництва:
за 1 рік – 35,594 грн;
за 5 років – 159,505 грн


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 − цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 − цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 − цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 − цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1
1
дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін залишиться неврегульоване питання спеціального використання водних біоресурсів та здійснення заходів державного нагляду (контролю). Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2
4
дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що   проект  наказу, надасть можливість користувачам водних біоресурсів раціонально використовувати природні ресурси та врегулює питання спеціального використання водних біоресурсів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Тому цілі прийняття регуляторного актаможуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2
оцінюючи підсумкові вигоди  даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом прийняття наказу, що дасть можливість не порушувати нормативно правові акти, щодо спеціального використання водних біоресурсів
Витрати наведені у відповідних таблицях
враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 1
Вигоди відсутні
Витрати відсутні
оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1
причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, поглибить її, що сприятиме блокуванню здійснення діяльності суб’єктами рибного господарства та збільшенню соціального напруги
відсутні
Альтернатива 2
перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу
ризики відсутні


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Проектом наказу передбачається затвердити режим рибальства і регламентувати промислове добування водних  біоресурсів, щодо яких застосовуються додаткові обмеження. Суб’єкти господарювання при здійсненні промислу будуть дотримуватися вимог режиму рибальства, які визначають перелік видів риб, перелік знарядь лову, що заборонені або частково заборонені для промислового лову, а також здійснювати свою діяльність у відповідних районах промислу.

Користувачі зобов’язані терміново інформувати територіальні органи Держрибагентства, територіальні органи екологічної інспекції та територіальні органи Держспоживслужби про виявлення захворювань риби та інших водних біоресурсів, погіршення стану середовища їх перебування, випадки загибелі або виникнення загрози їх загибелі.

Проектом наказу вдосконалюється нормативно-правова база, передбачена Правилами промислового рибальства щодо регулювання використання водних біоресурсів.

Механізм процедури здійснення державного контролю та використання користувачами  водних  біоресурсів на водних об’єктах загальнодержавного значення залишається незмінним і здійснюється відповідно до законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про тваринний світ».

Режим рибальства уточнює і доповнює вимоги щодо здійснення спеціального використання водних біоресурсів у окремих рибогосподарських водних об’єктах.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, проектом наказу забезпечиться належний рівень охорони навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів,  екологічна безпека життєдіяльності людини і природних екосистем, виконання заходів щодо зменшення нерегульованого, непідзвітного та неконтрольованого рибальства.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта.

Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері рибного господарства забезпечити інформування своїх територіальних органів, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань охорони водних біоресурсів, органів місцевого самоврядування, громадськість  про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання (користувачі) різних форм власності, що будуть займатися промисловим рибальством є – ознайомлення з Режимом рибальства і доведення його безпосередньо до рибалок які будуть здійснювати технологічні процеси пов’язані з промислом водних біоресурсів. Разом з тим користувачі мають дотримуватись вимог та обмежень, що передбачені Режимом рибальства. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади наведені згідно Додатку 2 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розроблявся. Оскільки державним органом, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання прямих та додаткових витрат не передбачається.

Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (М-тест) розроблявся та додається відповідно. Регуляторний акт стосується суб’єктів малого підприємництва.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «30» серпня 2018 р. по «12» жовтня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено нараду за участю представників громадської спілки «Асоціація рибопромислових підприємств України»

11

За результатами наради було вирішено питання, щодо необхідності прийняття Режиму рибальства.

2

Проведено нараду за участю представників асоціації «Міжобласна північно-азовська рибакспілка»

21

За результатами наради було вирішено, що у разі не прийняття Режиму рибальства буде  порушено природоохоронне законодавство  та  як наслідок накладено штрафні санкції на суб’єктів господарювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 91 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 31 (одиниць) та мікропідприємництва 58 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,2 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання × вартість одиниці

не передбачені

не передбачені

не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) ×оціночна кількість процедур обліку за рік) × кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) × кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) ×  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання ×  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

5

Інші процедури (уточнити)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

×

 

×

 

×

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

91

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” ×  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 × рядок 7)

 

×

 

×

 

×

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість форм

0,5 год (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій) × 23,84 грн (вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11,92 грн вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати = 4195 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн

0,5 год (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій) × 23,84 грн (вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11,92 грн вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати = 4195 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн

0,5 год (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій) × 23,84 грн (вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11,92 грн × 5 років = 59,60 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість внутрішніх процедур

0,25 год (час, який витрачається на видачу дозволу на 5 років)= 5,96 грн вартість 1 часу роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати = 4195 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 год (робочий час 1 дня) = 23,84 грн

×

0,25 год (час, який витрачається на видачу дозволу на 5 років)= 5,96 грн вартість 1 год роботи виходячи з середньо-місячної заробітної плати = 4195 грн / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 год (робочий час 1 дня) = 23,84 грн

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість оригінальних звітів × кількість періодів звітності за рік

0,25 год (час, який витрачається суб’єктами на надання звіту в електронному вигляді в мережі Інтернет територіальному органові) = 5,96 грн. × 7,66 місяців = 43,35 грн

0,25 год (час, який витрачається суб’єктами на надання звіту в електронномувигляді в мережі Інтернет територіальному органові) = 5,96 грн × 7,66 місяців = 43,35 грн

0,25 год (час, який витрачається суб’єктами на надання звіту в електронному вигляді в мережі Інтернет територіальному органові) 43,35 грн × 5 років = 216,75 грн

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість перевірок за рік

0,00 грн (витрати відсутні)

0,00 грн (витрати відсутні)

0,00 грн (витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити)

0,00 грн (витрати відсутні)

0,00 грн (витрати відсутні)

0,00 грн (витрати відсутні)

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,92 грн (рядок 9) + 5,96 грн (рядок 10)+ 43,35 грн (рядок 11) = 61,23 грн

×

59,60 грн (рядок 9) + 5,96 грн (рядок 10) = 216,75 грн (рядок 11) = 282,31 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

91
(кількість суб’єктів господарюван-ня, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та є суб’єктами малого ( у тому числі мікро-підприємництва станом на 21.11.2018

91

91

16

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» × кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 × рядок 15)

61,23 грн (рядок 14) × 91
 (рядок 15) = 5,572 грн

 

282,31 грн (рядок 14) ×∙91
 (рядок 15) = 25,690 грн

*Видача дозволу на 5 років видається дозвільним центром відповідно до законодавства.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта обмежений у часі.

Оскільки науково-біологічні обґрунтування, які розробляються галузевими науково-дослідними інститутами, пропонуються на певний проміжок часу(дія запропонованого проекту акта триває до кінця 2019 року), виникає потреба щорічно затверджувати Режим рибальства.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, залежить від суми сплати за спеціальне використання водних біоресурсів. Розмір надходжень до бюджетів різних рівнів від справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів, від промислового добування у 2018 році склав більше 2 млн. гривень.

Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта і, які на даний час здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів, складає близько 91 користувача. Дія даного регуляторного акта поширюється на користувачів водних  біоресурсів, які здійснюють промисловий вилов риби.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень проекту наказу, не передбачено. Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень проекту наказу не передбачено, але у разі порушення природоохоронного законодавства відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил рибальства тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта середній. Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році» розміщено на веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість отриманих заяв від користувачів водних біоресурсів;

кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, у яких буде виявлено порушення природоохоронного законодавства;

кількість отриманих повідомлень про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість суб’єктів які займаються спеціальним використанням водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Повторне відстеження буде проводитись не пізніше ніж за 3 місяці до втрати чинності цього регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстеження, - Інститут рибного господарства НААН України, Інститут рибного господарства та екології моря, ДП Одеський центр ПівденНІРО,
12 територіальних органів Держрибагентства, 91 суб’єкт господарювання.


Заступник Мiнiстра                                                                               В. ШЕРЕМЕТА


РЕЖИМ.docxOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux