портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 березня 2019 № 100

Про затвердження Порядку розроблення, виконання, моніторингу та контролю за виконанням планів діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до підпункту 23 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за                   № 415/20728, та з метою впровадження комплексного та узгодженого підходу до стратегічного і поточного планування діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення, виконання, моніторингу та контролю за виконанням планів діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, керівникам самостійних структурних підрозділів міністерства забезпечити виконання вимог Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 червня 2013 року № 379 «Про планування роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В.о. Міністра                                                                                                        О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної

 політики та продовольства України

01 березня 2019 р. № 100

ПОРЯДОК

розроблення, виконання, моніторингу та контролю за виконанням планів діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України


1. Цей Порядок регламентує процедуру розроблення, виконання, моніторингу та контролю за виконанням планів діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство), а також визначає взаємодію самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ) відповідно до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 415/20728, під час організації планування та виконання планових завдань.

2. Згідно з цим Порядком розробляються план діяльності Міністерства на середньостроковий період та річний план діяльності Міністерства.

План діяльності Міністерства на середньостроковий період (далі – Стратегічний план) – це структурована сукупність детальної інформації щодо завдань та заходів, яка відображає заплановані дії Міністерства на середньостроковий період стосовно досягнення мети та цілей, визначених документами стратегічного планування. Середньостроковий період включає плановий та два бюджетні періоди, наступні за плановим.

Під час формування Стратегічного плану мають застосовуватися критерії SMART, тобто стратегічні цілі повинні бути:

конкретні (specific) – чіткі, зрозумілі, однозначні та такі, що унеможливлюють різні інтерпретації;

вимірювальні (measurable) – описують стан, який має бути досягнутий, так, щоб це можна було перевірити (може бути показник або оцінка);

досяжні (achievable) – результат має бути реалістичним;

доцільні (relevant) – є важливими для виконання та досягнення загальної мети;

обмежені у часі (time-bound) – встановлюються на певну дату або період часу, з метою досягнення цілі у визначений строк чи раніше.

Стратегічний план охоплює всі сфери діяльності Міністерства, включаючи сфери діяльності ЦОВВ.

Річний план діяльності Міністерства (далі – Річний план) відображає деталізовані заходи діяльності Міністерства протягом одного року, які  спрямовані на реалізацію завдань Стратегічного плану на визначені роки.

3. Стратегічний та Річний плани (далі – Плани діяльності) спрямовані на реалізацію основних цілей, напрямів та завдань Міністерства, на виконання положень стратегій розвитку України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, Планів дій Кабінету Міністрів України, цілей сталого розвитку, стратегій розвитку окремих галузей (сфер)/загальнодержавних програм, міжнародних договорів, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Функції щодо організації діяльності Міністерства зі стратегічного та річного планування, удосконалення такого планування, підготовки Планів діяльності покладаються   на   Директорат   стратегічного планування та євроінтеграції (далі – Директорат). У самостійних структурних підрозділах Міністерства, в ЦОВВ функції з питань планування виконує особа, визначена її безпосереднім керівником.

ІІ. Порядок та періодичність складання Планів діяльності Міністерства 

1. Стратегічний план складається терміном на три роки, Річний план – терміном на рік. У разі необхідності можуть складатися інші плани відповідно до вимог, визначених у актах Кабінету Міністрів України, наказах та дорученнях керівництва Міністерства.

2. Самостійні структурні підрозділи Міністерства, ЦОВВ один раз на три роки до 01 квітня поточного року подають Директорату пропозиції до проекту Стратегічного плану, підготовлені за участю заінтересованих осіб, відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення стратегічного та річного планів діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, що наведені у додатку 1 до цього Порядку (далі – Методичні рекомендації), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

3. Директорат опрацьовує пропозиції до проекту Стратегічного плану, отримані від самостійних структурних підрозділів Міністерства, ЦОВВ на предмет відповідності цілям, пріоритетам діяльності Міністерства та орієнтовним граничним показникам видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період.

4. Директорат до 15 квітня поточного року розробляє проект Стратегічного плану, погоджує його із визначеними в плані виконавцями заходів, надає на розгляд заступникам Міністра, які координують та спрямовують роботу відповідних структурних підрозділів Міністерства за напрямами діяльності, закріпленими за ними згідно з розподілом обов’язків. Директорат до 01 травня поточного року надає на розгляд погоджений проект Стратегічного плану Державному секретарю Міністерства, який подає його на затвердження Міністру.

5. Директорат щорічно до 01 жовтня поточного року доводить до самостійних структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ стратегічні цілі та пріоритети діяльності Міністерства на наступний рік з метою підготовки Річного плану.

6. Самостійні структурні підрозділи Міністерства, ЦОВВ до 01 листопада поточного року подають Департаменту забезпечення роботи Міністерства     (далі – Департамент) пропозиції до проекту Річного плану щодо конкретних заходів з реалізації стратегічних цілей та заходів діяльності   Міністерства   протягом  наступного  року,  а також пропозиції щодо поточних  заходів,  які  не ввійшли до переліку стратегічних цілей на наступний рік. Пропозиції до проекту Річного плану складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, відповідно до Методичних рекомендацій.

7. Департамент до 15 листопада поточного року узагальнює пропозиції до Річного плану та передає їх до Директорату, який перевіряє пропозиції до Річного плану на відповідність стратегічним цілям і завданням Стратегічного плану Міністерства, погоджує проект Річного плану із визначеними в проекті плану виконавцями заходів, а також надає на розгляд заступникам Міністра. Директорат до 15 грудня поточного року надає на розгляд погоджений проект Річного плану Державному секретарю, який подає його на затвердження Міністру.

8. Департамент до 01 січня планового року забезпечує надання затверджених Планів діяльності самостійним структурним підрозділам Міністерства, ЦОВВ.

9. У разі потреби до планів діяльності Міністерства можуть вноситися зміни й доповнення, які затверджуються відповідно до вимог цього Порядку щодо затвердження планів діяльності Міністерства.

Внесення змін до затверджених планів діяльності Міністерства здійснюється, зокрема:

за результатами приведення його у відповідність із показниками Бюджетної декларації – у 30-денний строк після її схвалення Кабінетом Міністрів України;

за результатами приведення його у відповідність із показниками Державного бюджету України на відповідний бюджетний період – у 30-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;

на підставі результатів моніторингу виконання планів – у двотижневий строк після затвердження відповідного звіту (у разі, якщо він містить обґрунтовані пропозиції щодо коригування планів);

у разі зміни або визначення нових завдань та функцій Міністерства, що зумовлюють перегляд визначених цілей і завдань, механізмів їх реалізації та/або обсягів фінансування бюджетних програм.

10. Пропозиції до планів діяльності Міністерства, що подаються до Кабінету Міністрів України, та звіти щодо їх виконання складаються за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

11. Плани діяльності, звіти про їх виконання оприлюднюються Директоратом на офіційному веб-сайті Міністерства у 10-денний термін після їх затвердження.

ІІІ. Звітність щодо виконання Планів діяльності Міністерства

1. Інформація про виконання Стратегічного плану надається самостійними структурними підрозділами Міністерства, ЦОВВ – головними виконавцями завдань Директорату щорічно в строк до 15 лютого року, наступного за звітним, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. За запитом Директорату в разі необхідності самостійні структурні підрозділи Міністерства – головні виконавці заходів повинні надавати документи, що підтверджують виконання заходу.

2. Інформація про виконання Річного плану надається самостійними структурними підрозділами Міністерства, ЦОВВ – головними виконавцями заходів Департаменту щокварталу у строк до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та підсумковий річний –  у строк до 01 березня року, наступного за звітним роком, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, для узагальнення та подання до Директорату. За запитом Департаменту в разі необхідності самостійні структурні підрозділи Міністерства – головні виконавці заходів повинні надавати документи, що підтверджують виконання заходу.

3. Узагальнення інформації про виконання Стратегічного плану та підготовку звіту про виконання Стратегічного плану здійснює Директорат. Узагальнення інформації про виконання Річного плану здійснює Департамент, підготовку звіту про виконання Річного плану здійснює Директорат. 

IV. Моніторинг та контроль за виконанням Планів діяльності Міністерства

1. Департамент здійснює постійний  контроль щодо своєчасності виконання заходів, визначених у Планах діяльності Міністерства.

2. Директорат здійснює щоквартально моніторинг та оцінку якості і ефективності виконання Річного плану, щорічно – моніторинг та оцінку якості і ефективності виконання Стратегічного плану з метою поліпшення ходу їх реалізації для забезпечення належного та своєчасного досягнення очікуваних результатів та прийняття рішень, у разі необхідності, щодо перегляду політик, цілей, заходів та показників досягнення  цілей.

3. У разі невиконання заходу у встановлений термін головний виконавець не пізніше ніж за 10 днів до встановленої Планами діяльності дати виконання завдання подає інформацію з цього питання Департаменту.

4. За результатами моніторингу стану виконання Планів діяльності Директорат надає відповідну інформацію Міністру, а у разі виникнення необхідності внесення змін до строків, виконавців чи інших відомостей – пропозиції щодо відповідних змін із зазначенням підстав таких змін.

5. Зняття з контролю запланованих заходів, виконання яких у поточному плановому періоді визнано недоцільним, а також продовження термінів  реалізації окремих заходів здійснюється шляхом подання відповідної службової записки на ім’я Міністра.

6. Відповідальність за виконання заходів, затверджених планами діяльності Міністерства, та за звітування щодо їх реалізації несуть самостійні структурні підрозділи Міністерства, ЦОВВ, що визначені головними виконавцями цих заходів.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux