портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 05 березня 2019

Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

від_______________

№___________                       


 Київ

 

Про затвердження Порядку нарахування та внесення

плати за спеціальне використання водних біоресурсів

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, абзацу вісімнадцятого статті 8, абзацу четвертого статті 35 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та з метою впорядкування процедури нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства  забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Розмірів плати за спеціальне використання водних біоресурсів», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о.  Міністра                                                                                         Ольга ТРОФІМЦЕВА


Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів» (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика; підрозділ Проекти регуляторних актів) та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ Діяльність; підрозділ Проекти документів).

Зауваження і пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових стрільців, буд. 45а, м. Київ, 04053); e-mail: finance@darg.gov.ua;

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001); e-mail: info@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011); e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Адамчук Олена Василівна, заступник начальника управління – начальник відділу звітності державних підприємств Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства; тел.: 486-29-59.

 

В. о Міністра аграрної політики та продовольства України                                                       О. ТРОФІМЦЕВА


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів»

(далі – проект наказу)


Мета: прийняття нормативно-правового акта, який відповідатиме нормам положення Бюджетного кодексу України, законам України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

1.  Підстава розроблення проекту акта

Пункт 5 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, абзац вісімнадцятий статті 8 та абзац четвертий статті 35 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

2.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення проекту наказу зумовлено тим, що Порядок справляння збору і розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 р. № 449 не відповідає:

– статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», якою визначено, що повноваження на затвердження порядку нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів належать до компетенції  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості;

– статті 66 Бюджетного кодексу України, якою встановлено, що плата за використання інших природних ресурсів зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

3. Суть проекту акта

Проектом наказу пропонується визначити правила нарахування та процедури внесеннясуб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних біоресурсів, що є державною власністю.

4. Правові аспекти

У цій сфері правових відносин діють такі нормативно-правовові акти:

– Бюджетний Кодекс України;

– Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект наказу позитивно вплине на:

– розвиток регіонів у частині надходжень плати за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

– навколишнє природне середовище в частині відтворення водних біоресурсів;

– стан здоров’я населення через споживання якісної та екологічної продукції.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із  запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

7. Позиція заінтересованих сторін

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва проведено розробником на узгоджувальній нараді з представниками Асоціації «Укррибспілка», Громадської спілки «Перша рибна біржа», Громадської організації «Асоціація рибалок-промисловиків», об’єднання «Укррибгосп».  За результатами обговорення вирішено розробити проект наказу, що дасть змогу привести нормативно-правовий акт у сфері рибного господарства у відповідність до законів України  «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»  та Бюджетного кодексу України.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект наказу  потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні норми, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення  громадської антидискримінаційної експертизи.

111Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

Проект наказу  не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує проведення  громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів» дасть змогу привести нормативно-правовий акт у галузі рибного господарства до норм Бюджетного кодексу України і Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» і визначити правила нарахування та процедури внесеннясуб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних біоресурсів.В.о.  Міністра аграрної політики та продовольства України                                       О. ТРОФІМЦЕВА  

«____» _______ 2019


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів» 

І. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів» розроблено відповідно до пункту 5 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України, яким передбачено, що плата за використання інших природних ресурсів, до якої відноситься збір за спеціальне використання водних біоресурсів, належить до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів та статей 8, 35 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у тому, що на даний час  Порядок справляння збору і розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 р. № 449, яка  не відповідає:

– статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» якою визначено, що повноваження на затвердження порядку нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів належать до компетенції  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості;

– статті 66 Бюджетного кодексу України якою встановлено, що плата за використання інших природних ресурсів зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

У зв’язку з чим, виникла необхідність розробити відповідний проект регуляторного акта, який дозволить  привести нормативно-правовий акт у сфері рибного господарства у відповідність до законодавства, визначити правила нарахування та процедури внесеннясуб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних біоресурсів та сплачувати плату за спеціальне використання водних біоресурсів до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні
Громадяни
 
+
Держава
+
 
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
+
 


II. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою досягнення таких цілей державного регулювання:

– приведення нормативно-правового акта у сфері рибного господарства до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

– затвердження розрахунку плати за спеціальне використання водних біоресурсів, яку необхідно сплатити до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у грошовому виразі за формулою .

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності наказу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.    Визначення альтернативних способів 

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб суперечитиме чинному законодавству
Альтернатива 2
Прийняття проекту наказу, яким передбачено затвердження порядоку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів,  відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутні
Суб’єкти рибного господарства можливо не сплачують плату за спеціальне використання водних біоресурсів до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
Існування корупційної складової в діяльності суб’єктів господарювання
Альтернатива 2
Нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.  Здійснення діяльності суб’єктами господарювання в правовому полі, що сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів.
 
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 2
Спрямування отриманих коштів на відновлення водних біоресурсів.
Насичення ринку якісною рибопродукцією власного виробництва
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

16

105

311

432

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

3,7

24,3

71,99

100


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення діючого законодавства без змін  відсутні чіткі норми нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом наказу передбачено діючий нормативно правовий акт привести у відповідність до норм діючого законодавства.
Тому цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)
 
 
 
 
 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Альтернатива 2
оцінюючи підсумкові вигоди  даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом приведення нормативно-правового акта у сфері рибного господарства у відповідність до норм Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Бюджетного кодексу України
Оцінюючи підсумкові витрати даної альтернативи, то вони складають:
витрати, пов’язані з адмініструванням процесу регулювання державними органами та прийняттям проекту наказу (час та заробітна плата спеціаліста відповідної категорії, витрати на канцелярські товари)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

вигоди відсутні

Оцінюючи підсумкові витрати даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде продовжувати існувати (невідповідність чинному законодавству)
Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу
 

 

 
 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1
Причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми

Х

Альтернатива 2
Перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу
Ризики відсутні


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми пропонуються такі механізми та заходи:

– забезпечення  контролю за достовірністю поданих суб’єктами рибного господарства звітних даних про об’єми добування (вилову) водних біоресурсівта справляння плати  за спеціальне використання водних біоресурсів;

– проект наказу спрямований на удосконалення нормативно-правової бази в сфері рибного господарства;

– ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, проект наказу відповідатиме Бюджетному кодексу України, Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» .

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

– центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства забезпечити інформування своїх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, громадськість про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті;

– суб’єктам рибного господарства різних форм власності – ознайомлення з проектом  та заходами, які спрямовані на його реалізацію, зокрема процесом розрахунку плати за спеціальне використання водних біоресурсів та подання звітності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб’єктів малого підприємництва наведені відповідно до Додатку 4 (М-тест) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «04» листопада 2018 р. по «07» грудня 2018 р.

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консульта-цій, осіб
Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено нараду за участю представників асоціації «Укррибспілка», громадської спілки «Перша рибна біржа», об’єднання «Укррибгосп», Громадської організації «Асоціація рибалок-промисловиків»

10

За результатами наради було вирішено, що необхідно розробити новий  чіткий порядок нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 

не передбачені

не передбачені

не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

не передбачені

не передбачені

       не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

5

Інші процедури

 

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

0,0 грн

0,0 грн

0,0 грн

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

432

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук наказу в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 наказ (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук наказу в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 наказ (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук наказу в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 наказ (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11.92грн. Х 5 років = 59,60 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

 

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,92 грн.

Х

59,60 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

432

 

432

432

16

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

11,92 грн (рядок 14) Х 432 (рядок 15) =5149,4грн.

Х

59,60 грн.. (рядок 14) Х 432 (рядок 15) =25747,2грн.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господарства України

 (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості  суб’єктів, що
підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

10хв

1,05

1

432

453,6
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
Камеральні
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
Виїзні
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): _______________________
Не передбачені
Не передбачені
Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

453,6

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

2268,0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0

0,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5149,4

25747,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

5149,4

25747,2

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

453,6

2268,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

5603,0

28015,2

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта


Враховуючи, що внесення суб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється після її нарахування, але не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом,  проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений строк.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

Строк набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 432 суб’єкта господарювання;

2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий (проект акта розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Проекти документів»).

3. Розмір і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Розмір часу, який витратять суб’єкти господарювання на виконання вимог проекту наказу не збільшиться.

Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість загального річного ліміту вилучення водних біоресурсів у водних об'єктах України приблизно складатиме 500 тис. тонн.

2. Кількість фактичного об’єму добутих (виловлених) водних біоресурсів у водних об'єктах України приблизно складатиме 50 тис. тонн.

3. Кількість плати за фактичний об’єм добування (вилову) водних біоресурсів у водних об'єктах України приблизно складатиме 4,0 млн грн.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстеження, – Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  Держрибагентства.


В. о.  Міністра аграрної політики та продовольства України                               О.ТРОФІМЦЕВА


Додаток.doc

Порядок_1_із_інтродукцією.doc

Прогноз_впливу.docxOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux