портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 19 березня 2019

Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

від_______________

№___________                                                                                                                  


Київ


Про затвердження Інструкції з профілактики

та боротьби з африканською чумою коней

 

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про ветеринарну медицину», підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію з профілактики та боротьби з африканською чумою коней, що додається.

2. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра                                                                                             О.ТРОФІМЦЕВА


Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней» Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє про його оприлюднення.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua;

 

 

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                               О.ТРОФІМЦЕВА


Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней»

Мета: забезпечення епізоотичного благополуччя України щодо африканської чуми коней, впровадження методів профілактики та боротьби з цим небезпечним карантинним захворюванням, визначенні протиепізоотичних заходів та покращення можливостей реагування на спалах.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про ветеринарну медицину».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідністю прийняття проекту наказу є забезпечення виконання першочергових ветеринарно-санітарних заходів щодо недопущення занесення на територію України африканської чуми коней (далі – АЧК) проведення заходів з ліквідації хвороби у випадку її виникнення. Захворювання на території України не реєструвалось. В Європейському Союзі спалахи АЧК реєструвались в 1959 році на острові Кіпр, 1966 році – у Іспанії. В 1961 році дана хвороба була серед тварин на території Туреччини.

3. Суть проекту акта

Розроблений проект наказу визначає заходи, що забезпечують епізоотичне благополуччя України щодо АЧК, впровадження методів профілактики та боротьби з цим небезпечним карантинним захворюванням, визначає протиепізоотичні заходи та покращує можливості реагування на спалах.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України «Про ветеринарну медицину».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект наказу не вплине на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, проте вплине на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з розведенням коней.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом наказу не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту наказу матиме позитивний вплив на інтереси заінтересованих сторін – осіб, діяльність яких пов’язана з розведенням та експлуатацією коней.

Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

Здійснюється шляхом оприлюднення та розміщення проекту наказу на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для отримання пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання та громадян.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11.Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить організацію та контроль за епізоотичною ситуацією щодо АЧК, вдосконалення методів профілактики та боротьби з цим небезпечним захворюванням та покращення можливостей реагування на спалах.

 

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                               О.ТРОФІМЦЕВА


Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней»

 

І. Визначення проблеми

Згідно Санітарного кодексу наземних тварин Всесвітньої організації захисту здоров’я тварин (далі – МЕБ) африканська чума коней (далі – АЧК) входить до переліку особливо небезпечних хвороб.

АЧК не реєструється на території України. У той же час, в Україні відсутні нормативно-правові акти які регляментують порядок дій при виникненні підозри на АЧК та підтверджені діагнозу. Крім того, Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони затвердженим Урядом України передбачена регламентація заходів щодо контролю та ліквідації хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС щодо запровадження загальних заходів з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів стосовно африканської чуми коней.

З метою визначення порядку проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання однокопитних африканською чумою коней, ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби у господарствах різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від АЧК, поводження з продукцією одержаною в неблагополучних пунктах щодо АЧК, розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней».

Через відсутність належної нормативно-правової бази, ефективної системи контролю здоров’я тварин і запобігання виникненню небезпечних хвороб, за даними офіційної статистики, за період з 2012 по 2017 роки включно в Україні (з врахуванням окупованих територій) поголів’я коней має сталу тенденцію до зниження.

2018
2017
2016
2015
Рік, стан на 1 січня
264,9
291,5
305,8
316,8
Поголів’я коней, тис. голів


Збитки від АЧК складаються від прямих та непрямих втрат і є досить значними. До прямих втрат відносяться вартість загиблих/знищених тварин, знецінення капітальних інвестицій. Крім цього, до прямих втрат від поширення АЧК необхідно віднести вартість протиепізоотичних заходів, які включають відбір зразків та їх дослідження, вартість вакцинації тварин, дезінфекцію території та приміщень, утилізацію трупів тварин та встановлення дезбар’єрів.

Непрямі збитки включають компенсаційні втрати, обмеження експорту однокопитних, втрати переробників і виробників кормів, зниження інвестиційної привабливості сектору, збільшення ризиків та вартості фінансових ресурсів. При цьому значну частину непрямих збитків об’єктивно оцінити значно важче.

Матеріальні втрати від АЧК залежно від локалізації спалаху суттєво відрізняються. Так, при виявленні осередку вірусу в дикій фауні вони включають вартість відбору діагностичних зразків, їх аналізу, витрати на спалювання туш, дезінфекцію території та транспорту, діагностичний відстріл в зоні захисту (від 3 до 20 км). Вартість такого комплексу заходів варіює в межах від 400 до 600 дол. США. Якщо вірус АЧК продовжує розповсюджуватися у дикій фауні, то втрати зростають до 40 тис. дол. США. Проте така оцінка значною мірою занижена, адже зарплата ветеринарних лікарів та єгерів, гонорари мисливців та вартість логістики не враховується, оскільки обліку таких витрат не велося, бо заходи не фінансувалися з державного бюджету.

Матеріальні втрати на ліквідацію спалаху АЧК в господарствах населення оцінюють у 30-55 тис. дол. США. До переліку витрат на заходи із боротьби з АЧК у господарствах населення, окрім заходів боротьби з АЧК у дикій природі включаються компенсація вартості тварин у зоні захисту (250-300 голів) та встановлення дезбар’єрів. Якщо ж виникає масове поширення вірусу серед поголів’я коней на присадибних ділянках, витрати окремо розраховуються для кожної зони захисту навколо спалаху.

Проте, якщо в зону захисту потрапляють великі товарні господарства, зерносховища чи незібрані поля зернових, ситуація суттєво змінюється і втрати зростають. Структура втрат при виявленні спалаху АЧК на малих чи середніх підприємствах складніша, адже включає витрати на ліквідацію спалаху як на підприємстві, так і на превентивні заходи у зоні захисту навколо нього.

Середні витрати в такому випадку становитимуть 241,5 тис. дол. США. З цієї суми більша частина (близько 79%) оплачується за рахунок коштів підприємства, решта заходів здійснюється за бюджетні кошти. Бюджетні кошти компенсують вартість поголів’я у зоні захисту навколо осередку АЧК (25 тис. дол. США), витрати на умертвіння, утилізацію тварин, дезінфекцію території та транспорту (10 тис. дол. США), податки (6 тис. дол. США) та виплати з біржі праці (10 тис. дол. США). Проте відсоток їх залучення залежить від добросовісності та рівня платоспроможності підприємства.

Знецінення капітальних інвестицій, вартість тварин у господарстві які є безпосередніми матеріальними втратами господарства, залежить від розміру господарства. Так, їх сума у малих та середніх підприємствах оціюнюється у 190,5 тис. дол. США.

Відтак, втрати у розрахунку на одну голову в господарствах населення 114 дол. США, на маленьких та середніх - 196 дол. США/голова, на великих промислових комплексах – 460 дол. США/голова.

Однак матеріальні втрати від АЧК не обмежуються лише збитками підприємств, домогосподарств та відрахуваннями з бюджету на ліквідацію спалаху. До них додаються непрямі втрати на рівні країни, серед яких зниження інвестиційної привабливості сектору, збільшення ризиків та вартості фінансових ресурсів, втрати переробників та виробників кормів, обмеження експорту живих тварин та кормових культур.

Матеріальні втрати несе економіка країни загалом. Зокрема, поширення АЧК може викликати торговельні обмеження, тоді як експорт кукурудзи щороку приносить близько 3 млрд дол. США.

При цьому жоден з ринкових механізмів не дозволяє ані зменшити втрати від спалахів АЧК, ані попередити розповсюдження збудника АЧК.

Враховуючи вищевикладене головними проблемами, на ліквідацію яких спрямована Інструкція щодо профілактики та ліквідації африканської чуми коней, є:

1) попередження виникнення АЧК шляхом запровадження карантинних заходів та обмеження переміщення однокопитних;

2) термінове знищення джерел збудника шляхом умертвіння хворих і підозрілих тварин, безпечної утилізації трупів та знезараження місць виявлення збудника АЧК.

3) вакцинація.

Всі вищеперераховані аспекти зумовили необхідність розробки та прийняття наказу «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою коней» (далі – Проект наказу).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 


ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання Проекту наказу є встановлення процедур недопущення виникнення та розповсюдження на території України АЧК і забезпечення епізоотичного благополуччя тваринництва, а в разі виникнення АЧК - оптимізація проведення заходів для ліквідації хвороби і недопущення її поширення, більш чітке врегулювання відносин між службою ветеринарної медицини та суб’єктами господарювання, незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування, з питань профілактики та ліквідації АЧК.

Також Проект наказу спрямований на врахування сучасних рекомендацій Міжнародного Епізоотичного Бюро щодо підвищення рівня біобезпеки та попередження занесення збудника АЧК у господарства, які утримують коней.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів осягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення без змін

Альтернатива 2

 

Внесення змін до законів України в частині підвищення вимог в сфері біобезпеки до суб’єктів господарювання, що розводять та утримують тварин.

Альтернатива 3

Прийняття запропонованого Проекту наказу


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність потреби переглядати чинне регулювання, навчати новим нормам інспекторів та вести роз'яснювальну роботу для бізнесу.

Надмірні витрати на заходи з контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Не визначений часовий проміжок на відновлення господарської діяльності, що зумовлює недоотримання податків та обов'язкових платежів.

Альтернатива 2

 

Можливість встановити загальні єдині вимоги для зменшення ризиків при всіх трансмісивних хворобах.

Тривалий час на проведення змін на рівні Закону призведе до надмірних витрат, аналогічних Альтернативі 1

Альтернатива 3

Швидка адаптація вимог та рекомендацій міжнародних організації в частині боротьби із АЧК.

Зменшення бюджетних витрат на компенсування наслідків АЧК.

Застосування більш ефективних підходів для попередження розповсюдження АЧК.

Не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

Прямі витрати відсутні. Через нестачу фінансуванняіснує високий ризик недоотримання компенсацій збюджету за вилучених та знищених тварин

Альтернатива 2

Прямі вигоди відсутні

Аналогічно Альтернативі 1

Альтернатива 3

Завдяки зменшенню зон захисту та нагляду, зменшується імовірність вимушеного забою та втрати поголів’я.

Завдяки скороченню термінів  на  відновлення діяльності підприємств, скорочується термін вимушеного безробіття для їх працівників.

Прямі витрати відсутні.

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (діяльність яких повязана з утриманням та/або розведенням коней та інших однокопитних сприйнятливих до вірусу африканської чуми коней) 

Показник

Великі

Середні

Малі та Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

5

9

3250

3264

Питома вага групи у загальній кількості (у відсотках)

0,15

0,27

99,57

100

Слід також враховувати, що значна кількість поголів'я коней, понад
247 тис. голів (майже 93,5%), утримується господарствами населення, кількість яких наразі не обліковується, проте які теж зазнають збитків у випадку потрапляння їх у вогнище АЧК та/або відповідну карантинну зону.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прямі вигоди відсутні

В разі потрапляння господарства в карантинну зону (яка за нинішнього регулювання є занадто великою) втрати наставатимуть від обмеження переміщення коней, а також заходів з дезинфекції.

Непрямими витратами будуть  недоотримання прибутку через вимушений забій та зменшення вартості продукції.

Альтернатива 2

Вигоди можливі  внаслідок прийняття відповідних законодавчих змін

через спрощення процедур карантинування, збільшення рівня біобезпеки

Аналогічно Альтернативі 1

Альтернатива 3

Збереження поголів’я коней. Зменшення ризику потрапляння підприємства в карантинну зону та втрат в разі такого потрапляння.

Можливість доведення належного рівня біобезпеки та відповідного зменшення ризиків та втрат від занесення збудника АЧК у господарство.

Більша імовірність збереження господарської діяльності.

Часткове спрощення вимог регулювання в частині примусового забою та переробки.

Дотримання належних вимог закритого режиму в разі виникнення АЧК вимагає витрат на підготовку персоналу, запровадження обмежень для потрапляння збудника на територію господарства, перегляд логістичних та інших операційних процесів, що може призвести до їх здорожчання.

При цьому, за експертними оцінками  витрати на такі заходи не перевищуватимуть 15% від можливих втрат від ліквідації наслідків спалаху АЧК.

 

У перший рік (стартовий рік

впровадження регулювання) 25190000 грн.

Періодичні (за наступний рік) 2290000 грн.

Витрати за п’ять років 34350000 грн.


ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Спосіб зберігає всі наявні недоліки в регулюванні заходів профілактики та боротьби із АЧК і не передбачає запровадження рекомендацій міжнародних організацій для більш ефективної боротьби із поширенням хвороби.

Альтернатива 2

2

Спосіб доцільний, але вимагає значних витрат часу на опрацювання змін до законів, узгодження та проведення цих змін через Верховну Раду. Ця затримка зумовить значні збитки від поширення АЧК.

Альтернатива 3

3

Спосіб є більш відповідним поточному стану справ із розповсюдженнямАЧК в Україні та терміновій необхідності коригування заходів профілактики та боротьби із АЧК.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність потреб перегляду процедур та проведення роз'яснень

Прямі витрати значні за умови виникнення спалаху АЧК

Альтернатива 1 є малоефективною, оскільки є більш витратною та не дозволяє повною мірою вирішувати поточні проблеми боротьби із АЧК

Альтернатива 2

Можливість більш загального вдосконалення процедур, що стосуватиметься не лише АЧК, а й інших трансмісивних хвороб

 

Підприємства та громадяни продовжуватимуть нести значні втрати у випадках потрапляння до зони захисту доти, поки не буде прийнято та запроваджено зміни до законів

Альтернатива 2 потребує значних витрат часу на реалізацію, що з огляду на швидкість поширення АЧК не може бути прийнятним.

 

Альтернатива 3

Вдосконалення процедур профілактики та боротьби із АЧК.

Врахування рекомендацій МЕБ.

Оптимізація процесів взаємодії під час ліквідації спалахів АЧК

 

Для господарств, що досі не підготувалися до можливого переходу на закритий режим роботи, витрати на дообладнання та підвищення рівня біобезпеки, що є варіабельними з огляду на різний ступінь готовності та їх неоднорідність

Альтернатива 3 є найбільш доцільною з огляду на поточний стан проблем із поширенням АЧК

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

Такий спосіб не забезпечить зменшення або усунення ризиків виникнення та поширення захворювання коней на АЧК, та забезпечення стійкого епізоотичного благополуччя в державі.

Не враховує сучасні вимоги проведення заходів при підозрі на АЧК, встановлення попереднього та кінцевого діагнозу на АЧК,  проведення заходів в епізоотичному осередку, питання, які вирішує місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія, пов’язані з ліквідацією хвороби, заходи в першій захисній (зоні високого ступеня ризику занесення інфекції) та другій захисній зоні (зона нагляду)

Недостатнє фінансування протиепізоотичних заходів в цілому по країні та недотримання міжнародних вимог призведе до подальших обмежень експортних можливостей України, збільшить іміджеві та інші непрямі втрати.

 

Альтернатива 2

Основна причина відмови - довготривалість реалізації

Відтермінування прийняття Проекту наказу матиме наслідком наростання збитків від АЧК.

 
 

Альтернатива 3

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми дасть змогу вдосконалити протиепізоотичні заходи, направлені на недопущення занесення АЧК і забезпечення епізоотичного благополуччя конярства в цілому. В разі виникнення АЧК - оптимізується організація проведення заходів для ліквідації хвороби і недопущення її поширення, а також  відносин між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та суб’єктами господарювання, незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування, прискорить у стислі терміни ліквідацію хвороби та попередить її поширення у конярстві та навколишніх територіях

Застосування змінених нормативів потребує швидкого та дієвого роз'яснення для бізнесу та відповідного доведення до відома всіх співробітників органів влади, що будуть задіяні у реалізації норм нової редакції Інструкції.

 


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Інструкцією передбачено:

– порядок реагування на загрозу занесення збудника ВЧК в Україну: запроваджується рішення місцевої ДНПК для вжиття визначеними органами виконавчої влади та місцевими органами влади заходів з недопущення занесення збудника. Визначається алгоритм організації проведення заходів з ліквідації АЧК і недопущення її поширення, та чіткого врегулювання відносин між службою ветеринарної медицини та суб’єктами господарювання;

– на виконання рекомендацій Міжнародного Епіозотичного Бюро, запроваджується низка вимог до господарств щодо підвищення рівня біобезпеки, що дозволить зменшити витрати в разі потрапляння господарства у зони захисту чи нагляду, а також прискорить ліквідацію наслідків в разі виникнення АЧК.

Також Проектом наказу запроваджуються заходи, що мають на меті визначити механізми боротьби із поширенням АЧК, зменшити збитки від протиепізоотичних заходів та прискорити відновлення господарської діяльності після ліквідації вогнища та зняття карантину.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

1) довести до відома співробітників ветеринарних підрозділів Держпродспоживслужби та внести необхідні корективи у інструктивні матеріали на місцях;

2) забезпечити інформування громадськості про зміни до Інструкції шляхом оприлюднення нової редакції на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держпродспоживслужби, а також шляхом роз’яснювальної роботи через територіальні органи Держпродспоживслужби та управління агропромислового розвитку.

3) переглянути виконання протиепізоотичних заходів та внести необхідні зміни у рішення місцевих ДНПК в існуючих зонах карантину.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1) провести навчання відповідального персоналу щодо особливості ведення закритого режиму роботи, дотримання належних вимог біологічної безпеки тощо;

2) переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси щодо приведення у відповідність до вимог нової редакції Інструкції;

3) передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб підприємства на виконання вимог Інструкції.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація Проекту наказу вимагає належного ресурсного та фінансового забезпечення служби ветеринарної медицини.

У випадку спалаху хвороби спеціалістами державної ветеринарної медицини буде розроблено план заходів локалізації та ліквідації осередку захворювання.

У зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб будуть розраховані матеріальні витрати держави при виявленні хвороби. При цьому буде враховуватися чисельність поголів’я коней, потреби на умертвіння та спалення трупів, вимушений забій, дезінфекцію та інші обов'язкові заходи ліквідації.

Виконання вимог Інструкції суб'єктами господарювання вимагає від них передбачати ресурси для можливого переведення роботи у закритому режимі (зміни роботи персоналу, обмеження доступу на територію, створення запасу дезинфектантів, підтримка в робочому стані дезбар'єрів тощо), що дозволить зменшити ризик занесення збудника АЧК та збитки від знищення поголів'я та припинення господарської діяльності.

Витрати у великих та середніх суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади не передбачаються, а тому зазначені розрахунки витрат згідно з Додатком 2 та Додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Витрати суб’єктів малого підприємництва наведені згідно з Додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей ветеринарної медицини та конярства, а також відсутність науково підтверджених даних щодо можливості ліквідації АЧК в світі на сучасному етапі, Інструкція запроваджується на необмежений термін.

Зміна строку дії Інструкції можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблено Проект наказу.Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, наяких поширюється дія акта – 3264 суб’єктів господарювання діяльність яких пов’язана з утриманням та вирощуванням коней (дрібні, малі, середні та спеціалізовані господарства).

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – разово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників на ознайомлення із новою редакцією Інструкції, а також для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 8 годин. Час витарчений в даному випадку має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Показниками результативності Проекту наказу буде:

– кількість випадків АЧК – наразі відсутні;

– кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, які постраждали внаслідок захворювання коней на АЧК – наразі відсутні;

– кількість неблагополучних пунктів по АЧК - наразі відсутні.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних  даних.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щорічно, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів виконання Інструкції.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держпродспоживслужби та її територіальними органами.


Генеральний Директор Директорату безпечності та 

якості харчової продукції 

Міністра аграрної політики та продовольства України                                                               Микола МОРОЗ


ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01січня 2018 р. по 01 квітня 2018 р.

орядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено 3 наради, ряд зустрічей, консультацій та інтернет-консультацій за участю представників Держпродспоживслужби, Мінагрополітики, Української корпорації по виробництву м’яса на промисловій основі "Тваринпром", виробників та експертів

20

За результатами нарад, зустрічей, консультацій та інтернет-консультацій, з метою організації та контролю за епізоотичною ситуацією щодо АЧК, вдосконалення методів боротьби з цим захворюванням, та покращення можливостей реагування на спалах було розроблено проект наказу Мінагрополітики наказу «Про затвердження Інструкції з  профілактики та боротьби з африканською чумою коней»

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3264 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3250 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

– питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,57 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

10000 грн

закритий режим роботи: обмеження доступу на територію (огорожа, санпропускник = близько 9000 грн, створення запасу дезинфектантів = близько 1000 грн

не передбачені

не передбачені

2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

1000 грн

підтримка в робочому стані дезбар'єрів

1000 грн

1000 грн

4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

5
Інші процедури (уточнити)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

11000 грн

 

1000 грн

 

1000 грн

7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3264

8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

35904000 грн

 
 
35904000 грн
 
 
35904000 грн
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

не передбачені

 

не передбачені

 

не передбачені

10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачені

 

не передбачені

не передбачені

11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

13
Інші процедури (уточнити)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

Х

 

Х

 

Х

15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2290

2290

2290

16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Х

Х

Х


ІНСТРУКЦІЯ.docxOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux