портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 серпня 2019

Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі

Кабінет Міністрів України постановляє:


Внести до Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2571; 2017 р., № 92, ст. 2788), зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                       2019 р. №


ЗМІНИ, що вносяться до Порядку побудови Державної геодезичної мережі


1. Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«RTK (Real Time Kinematic) – режим спостережень глобальної навігаційної супутникової системи, який дає змогу визначати місцеположення пунктів у реальному часі.».

2. Пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Складовими Державної геодезичної мережі є українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, геодезична (планова), нівелірна (висотна) та гравіметрична мережі, пункти яких можуть бути суміщені або між якими встановлено надійний геодезичний зв’язок.».

3. В пункті 11 слова «українську постійно діючу (перманентну) мережу спостережень глобальних навігаційних супутникових систем та» виключити.

4. Розділ «Геодезична (планова) мережа»  викласти у такій редакції:

«Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем

21. Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечує безперервне відтворення загальноземної та європейської геодезичної систем координат і редукування результатів спостережень, координатних визначень на єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів припливних та інших рухів земної кори.

Функціонування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечується в результаті скоординованої діяльності відповідних органів виконавчої влади та Національної академії наук з використанням технічних засобів спостереження за орбітальними угрупованнями навігаційних систем типу NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, Galileo з метою задоволення потреб національної економіки і населення держави.

Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включає:

постійно діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких безперервно проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

періодично діючі станції спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, на яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні спостереження;

центри оброблення інформації (Центр геодезичних досліджень Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук та Центр контролю навігаційного поля ДКА).

Просторове положення станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається методами супутникових геодезичних спостережень в загальноземній системі координат з відносною похибкою Δр/р = 1:10-8 (Δр - середня квадратична похибка визначення вектора р) за середньої відстані між ними 100-300 кілометрів.

Частина станцій української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем включена у Європейську перманентну мережу - European Permanent Network (EPN) та мережу станцій Міжнародної служби геодинаміки - International GPS Geodinamics Service (IGS).

Українська постійно діюча (перманентна) мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем забезпечує надання на всій території України постійно діючих RTK-сервісів для топографо-геодезичних та кадастрових зйомок.

Здійснення заходів щодо створення та забезпечення функціонування мережі станцій, створення та супроводження програмного забезпечення, технічне й технологічне забезпечення, контроль визначення та розповсюдження диференційних поправок в режимі реального часу і результатів спостережень, збереження та захист даних української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем покладається на адміністратора української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Функції адміністратора української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем здійснює державне унітарне підприємство, визначене Держгеокадастром та віднесене до сфери його управління.

Фінансове забезпечення адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем здійснюється на підставі договорів, укладених з:

Держгеокадастром на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем;

юридичними та фізичними особами, яким надаються диференційні поправки в режимі реального часу і результати спостережень української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Адміністратор української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем щороку для забезпечення процесу адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем надає Держгеокадастру у вигляді пропозицій до щорічних договорів розрахунки необхідних обсягів фінансування на наступний бюджетний рік для забезпечення джерел покриття витрат, пов’язаних з адмініструванням української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Порядок адміністрування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем визначається Мінагрополітики.

Геодезична (планова) мережа 

22. Геодезична (планова) мережа 1 класу (далі - ГМ-1) будується у формі однорідної за точністю просторової геодезичної мережі, яка складається із системи рівномірно розміщених по території країни геодезичних пунктів, віддалених один від одного на 30-50 кілометрів. Довкола великих міст і промислових районів відстань між геодезичними пунктами ГМ-1 становить 20-40 кілометрів.

ГМ-1 є геодезичною основою для побудови геодезичних мереж 2 і 3 класу, геодезичних мереж спеціального призначення і забезпечення подальшого підвищення точності Державної геодезичної мережі з використанням методів супутникової геодезії.

Система координат, яка задається геодезичними пунктами ГМ-1, зв’язана із станціями української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем та аналогічними геодезичними пунктами іноземних держав у рамках узгоджених наукових проектів міжнародного співробітництва.

Просторове положення геодезичних пунктів ГМ-1 визначається винятково методами супутникових геодезичних спостережень у загальноземній, європейській та референцній системах координат з відносною похибкою Δр/р = 1:106.

Кожний геодезичний пункт ГМ-1 повинен бути зв’язаний геодезичними вимірюваннями не менш як з трьома суміжними пунктами зазначеної мережі.

Нормальні висоти пунктів ГМ-1 визначаються геометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. GPS-нівелювання виконується відносними методами супутникової геодезії з урахуванням висот квазігеоїда, визначених за результатами супутникових геодезичних спостережень, з урахуванням результатів гравіметричних вимірювань, які забезпечують середню квадратичну похибку взаємного положення пунктів за висотою не більше 0,05 метра.

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні висоти можуть визначатися тригонометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі середня квадратична похибка визначення взаємного положення суміжних пунктів за висотою не повинна перевищувати 0,1 метра.

23. Геодезична (планова) мережа 2 класу (далі – ГМ-2) є вихідною геодезичною основою для побудови геодезичної (планової) мережі 3 класу, геодезичних мереж згущення та геодезичних мереж спеціального призначення.

Геодезичні пункти ГМ-2 розміщуються на відстані 8-12 кілометрів один від одного, а на території міських населених пунктів, великих промислових об’єктів - 5-8 кілометрів, їх положення визначається, як правило, відносними методами супутникових геодезичних спостережень, а також традиційними лінійно-кутовими методами (тріангуляції, трилатерації та полігонометрії).

Вихідними пунктами для визначення координат геодезичних пунктів ГМ-2 є геодезичні пункти ГМ-1 та української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем. Група геодезичних пунктів ГМ-2, що визначаються, повинна мати зв’язок не менше ніж з трьома геодезичними пунктами ГМ-1 або української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Основні вимоги до побудови геодезичної (планової) мережі 2 класу наведено у додатку 1.

Нормальні висоти геодезичних пунктів ГМ-2 визначаються геометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. GPS-нівелювання виконується відносними методами супутникової геодезії з урахуванням висот квазігеоїда, визначених за результатами супутникових геодезичних спостережень з урахуванням результатів гравіметричних вимірювань, які забезпечують середню квадратичну похибку взаємного положення пунктів за висотою не більше 0,05 метра.

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні висоти можуть визначатися тригонометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі середня квадратична похибка визначення взаємного положення суміжних геодезичних пунктів за висотою не повинна перевищувати 0,1 метра.

На новозбудованих геодезичних пунктах ГМ-2 встановлюються по два пункти-супутники із центрами на відстані від 500 до 1000 метрів (на забудованій та закритій місцевості - не менше 250 метрів) з обов’язковим дотриманням вимоги щодо забезпечення видимості (земля - земля) між геодезичним пунктом мережі та пунктом-супутником.

Середня квадратична похибка визначення відстані між пунктом-супутником і геодезичним пунктом мережі не повинна перевищувати 0,05 метра. Середня квадратична похибка визначення дирекційних напрямків на пункт-супутник не повинна перевищувати 5”.

24. Геодезична (планова) мережа 3 класу (далі – ГМ-3) будується з метою збільшення кількості геодезичних пунктів до щільності, яка забезпечує створення знімальної основи великомасштабних топографічних та кадастрових зйомок, і включає наявні геодезичні (планові) мережі 3 та 4 класу, побудовані згідно з вимогами Основних положень про державну геодезичну мережу СРСР 1954-1961 років з подальшим перевизначенням та переведенням геодезичних пунктів 4 класу у 3 клас, а також нові геодезичні пункти 3 класу, побудовані згідно з вимогами цього Порядку та визначені методами супутникових геодезичних спостережень і традиційними лінійно-кутовими методами.

Вихідними геодезичними пунктами для побудови геодезичних (планових) мереж 3 класу є пункти геодезичних (планових) мереж 1 і 2 класу та української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Між суміжними геодезичними пунктами ГМ-3 за можливості забезпечується видимість (земля - земля), а в разі її відсутності на геодезичному пункті встановлюються два пункти-супутники згідно з вимогами цього Порядку.

Основні вимоги до побудови геодезичної (планової) мережі 3 класу наведено у додатку 2.

Нормальні висоти геодезичних пунктів ГМ-3 визначаються геометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. GPS-нівелювання виконується відносними методами супутникової геодезії з урахуванням висот квазігеоїда, визначених за результатами гравіметричних вимірювань, які забезпечують середню квадратичну похибку взаємного положення пунктів за висотою не більше 0,05 метра.

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні висоти можуть визначатися тригонометричним нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі середня квадратична похибка визначення взаємного положення суміжних геодезичних пунктів за висотою не повинна перевищувати 0,1 метра.».

6. Пункт 33 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«моніторинг цілісності та стабільності української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, контроль визначення та розповсюдження диференційних поправок в режимі реального часу;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим.


Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі»


1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку побудови Державної геодезичної мережі» (далі – проект постанови) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Метою прийняття проекту постанови є вирішення питань координатно-часового забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт, ведення Державного земельного кадастру шляхом створення та забезпечення функціонування української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, як складової Державної геодезичної мережі.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.


В. о. Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                Ольга ТРОФІМЦЕВАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux