портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 вересня 2012 № 564

Наказ про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, підпункту 9 пункту 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

НАКАЗУЮ:

               1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що додається.

               2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відповідно до чинного законодавства України.

          3. Управлінню аграрної статистики та інформатизації (Білоченко А.М.) розмістити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України на офіційному веб-сайті Міністерства.

          4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України від 16 червня 2007 року № 420 “Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”. 

          5. Контроль  за виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника Міністра – керівника апарату Бісюка І.Ю.

 

Міністр
   М.В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

_____________________ № _______

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (далі – Перелік), розроблено відповідно до вимог за­конів України „Про інформацію”, „Про державну таємницю”, „Про захист персональних даних”, „Про доступ до публічноїінформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію”, інших нормативно-правових актів.

Перелік є основним документом, на підставі якого в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство) документальним матеріалам та іншим матеріальним носіям інформації надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

У цьому Переліку поняття та скорочення вживаються у такому значенні:

основні види сільськогосподарської продукції та продовольства – зернові культури, картопля, сіль, цукор, спирт, олія, борошно, м'ясо та м’ясна продукція, молоко й молочні продукти, яйця, риба та рибна продукція;

терміни „мобілізаційна підготовка”, „мобілізаційний план”, „мобілізаційне завдання (замовлення)”, „мобілізаційні потужності”вживаються у значенні, наведеному у Законі України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

1. У сфері мобілізаційної роботи, територіальної оборони та цивільного захисту службовою є інформація, що розкриває:

1.1. Зміст заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Міністерства на особливий період за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.

1.2. Зміст документів з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

1.3. Структуру і штатний розпис Міністерства на особливий період.

1.4. Функціональні обов’язки працівників Міністерства на особливий період, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

1.5. Порядок і терміни виконання заходів з метою своєчасного переведення галузі агропромислового сектору економіки на роботу за умови проведення мобілізації в зв'язку з введенням в державі воєнного стану.

1.6. Відомості про організацію оповіщення працівників Міністерства за умови проведення мобілізації в зв'язку з введенням в державі воєнного стану.

1.7. Відомості про організацію зв'язку з метою своєчасного переведення галузі агропромислового сектору економіки на роботу в умовах проведення мобілізації в зв'язку з введенням в державі воєнного стану.

1.8. Зміст документів щодо показників з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період, що відпрацьовують підприємства, зокрема, розрахунки потреб у працівниках, відомості про резерв робочої сили (по підприємствах і в цілому за галузь).

1.9. Перелік посад і професій в агропромисловому секторі національної економіки, за якими бронюються військовозобов’язані.

1.10. Відомості про чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за галузями агропромислового сектору економіки.

1.11. Зміст довгострокових та річних програм мобілізаційної підготовки Міністерства, планів роботи з мобілізаційної підготовки.

1.12. Зміст пропозицій потенційним виконавцям мобілізаційних завдань (замовлень) агропромислового сектору економіки з номенклатури та обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, ветеринарного майна, засобів захисту сільськогосподарських тварин і рослин.

1.13. Дані про номенклатуру, обсяги виробництва та об’єми поставок замовникам в особливий період продовольства, іншої сільськогосподарської продукції, ветеринарних та фітопрепаратів (в цілому за галузь).  

1.14. Узагальнені потреби сільськогосподарських підприємств в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період (в цілому за галузь).

1.15. Зміст заходів для забезпечення сталого (стійкого) функціонування галузі агропромислового виробництва в особливий період.

1.16. Дані про кількість автотранспорту та іншої техніки (трактори, бульдозери тощо), які підлягають передачі до Збройних Сил України в особливий період (в цілому за галузь).

1.17. Інформацію про розподіл працівників Міністерства за запасними пунктами управління.

1.18. Інформацію про розподіл документальних матеріалів Міністерства на групи для евакуації, передачі до архіву, знищення в особливий період або при проведенні евакуаційних заходів.

1.19. Дані про підготовку, зміст і результати проведення з працівниками Міністерства навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, територіальної оборони, антитерористичної тематики на особливий період, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

1.20. Дані щодо створення галузевого страхового фонду документації, його ведення і використання для організації виробництва продукції оборонного та мобілізаційного призначення, зокрема продовольства, ветеринарних препаратів, засобів захисту рослин тощо.

1.21. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства або залучаються ним до виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

1.22. Дані про номенклатуру та обсяги виготовлення продукції для забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період (в цілому за галузь).

1.23. Інформацію про скасування мобілізаційних завдань та розбронювання мобілізаційних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, установах і організаціях, які належать до сфери управління Міністерства або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань.

1.24. Відомості про результати інвентаризації матеріальних цінностей матеріального резерву.

2. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

2.1. Організаційні положення, планування, організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації в Міністерстві, в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міністерства або залучаються Міністерством до виконання мобілізаційних завдань, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.2. Зміст заходів із забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

2.3. Дані про систему охорони, перепускний, внутрішньооб’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з державною таємницею.

2.4. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, номенклатури секретних справ,  актів їх звірки наявності, знищення.

2.5. Зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

2.6. Зміст заходів щодо проведення службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці, а також висновки за результатами проведених розслідувань.

2.7. Зміст номенклатури посад працівників Міністерства аграрної політики та продовольства України, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2.8. Зміст наказів щодо надання, припинення доступу до державної таємниці, роботи з мобілізаційними документами.

2.9. Переліки режимних, атестованих приміщень Міністерства.

2.10. Порядок доступу до окремих службових приміщень Міністерства, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею.

2.11. Дані про засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях Міністерства, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.12. Зміст мотивованого запиту до органу СБУ стосовно надання, переоформлення або скасування громадянину допуску до державної таємниці.

2.13. Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску).

 

Начальник

Оперативно-режимного управління                                            В.П.Компанцев

   

Примітка.

Доступ до документів, що становлять службову інформацію обмежується при наявності сукупності таких вимог:

1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання

2. розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

3. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

4. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux