портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 жовтня 2016 № 434

Про затвердження Положення про Департамент землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України (Змінено)

Змінено наказом від 25 травня 2017 року №274

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Внести зміну до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 2015 року №310 «Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України» (із змінами), виключивши абзац четвертий пункту 1.

3. Директору Департаменту землеробства та технічної політики в АПК розробити та подати на затвердження керівнику державної служби положення про структурні підрозділи Департаменту землеробства та технічної політики в АПК.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Міністр Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31 жовтня 2016 року № 434

Положення про Департамент землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Департамент землеробства та технічної політики в АПК (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

1.2. Діяльність Департаменту спрямовується та координується першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства та цим Положенням.

1.4. Департамент виконує функції, визначені у чинних законодавчих актах, та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих актів.

1.5. Департамент організовує свою роботу відповідно до перспективних та поточних планів з питань землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва, охорони прав на сорти рослин, розсадництва та хмелярства, органічного виробництва відповідно до компетенції, технічної політики, розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, енергетики та відновлювальних джерел енергії, здійснює взаємодію з структурними підрозділами апарату Міністерства.

1.6. До складу Департаменту входять три управління та відділ розвитку садівництва, виноградарства та виноробства:

управління виробництва продукції рослинництва та насінництва, яке очолює заступник директора Департаменту – начальник управління;

відділ виробництва продукції рослинництва, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу;

відділ насінництва, який очолює начальник відділу;

сектор охорони прав на сорти рослин, який очолює завідувач сектору;

управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин, яке очолює начальник управління;

відділ використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу;

відділ землеробства та меліорації, який очолює начальник відділу;

управління технічної політики в АПК, яке очолює заступник директора Департаменту – начальник управління;

відділ інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки, яке очолює заступник начальника управління технічної політики в АПК – начальник відділу;

відділ енергетики та відновлювальних джерел енергії, який очолює начальник відділу;

відділ розвитку садівництва, виноградарства та виноробства, який очолює начальник відділу.

1.7. Структура та чисельність Департаменту визначається штатним розписом Міністерства.

1.8. Положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників затверджуються керівником державної служби Міністерства.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у формуванні основних напрямків розвитку та реалізації державної політики з питань землеробства, хімізації та меліорації земель, виробництва продукції рослинництва, органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства та виноробства, хмелярства, у сфері охорони прав на сорти рослин та у сфері лісового господарства.

2.2. Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань інженерно-технічного забезпечення та розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паливно-енергетичними ресурсами, розвитку виробництва та впровадження біологічних видів палива.

2.3. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, карантину та захисту рослин.

2.4. Участь у формуванні державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

2.5. Розроблення і координація виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм розвитку рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, насінництва та виробництва садивного матеріалу з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог.

2.6. Розроблення пропозицій щодо оптимізації територіального розміщення виробництва продукції рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, розсадництва, проведення технологічної політики.

2.7. Розроблення, вдосконалення та здійснення системи стандартизації і сертифікації технічних засобів для агропромислового комплексу.

2.8. Розроблення та вжиття заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів.

2.9. Забезпечення та сприяння освоєнню результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних розробок, пов’язаних з розвитком виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, електрифікації сільського господарства та енергозбереження у сільському господарстві.

2.10. Забезпечення формування та розвитку ринку технічних засобів для агропромислового комплексу, у тому числі вторинного, розширення мережі сервісу.

2.11. Забезпечення взаємодії Міністерства із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з питань формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, Державним агентством лісових ресурсів України у сфері лісового господарства, Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин.

2.12. Розроблення в межах компетенції Департаменту проектів законодавчих та нормативно-правових актів та участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які надходять на розгляд до Департаменту.

2.13. Здійснення у встановленому законодавством порядку державного управління у сфері садівництва, виноградарства, виноробства та хмелярства, розроблення порядку ввезення садивного матеріалу іноземного походження, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, сприяння розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку фруктів, ягід, хмелю, винограду, вин та садивного матеріалу.

3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та у встановленому порядку вносить пропозиції керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих актів.

3.2. Здійснює заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх діяльність на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробної промисловості, в обсягах, що забезпечують продовольчу безпеку держави.

3.3. Вносить в межах компетенції пропозиції керівництву Міністерства щодо надання передбаченої законодавством підтримки підприємствам галузей агропромислового виробництва, в тому числі фермерським і особистим селянським господарствам, шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання відповідних державних цільових програм.

3.4. Розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності в ринкових умовах, організації виробництва продукції рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, хмелярства, виноградарства та виноробства.

3.5 Розробляє концептуальні напрями розвитку конкурентоспроможного садівництва, виноградарства, виноробства та хмелярства, здійснює заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх діяльність на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом плодів, ягід, хмелю, винограду та виноробної продукції в обсягах, що забезпечують наповнення внутрішнього ринку та створюють експортний потенціал.

3.6. Відповідно до компетенції здійснює аналіз діяльності, макроекономічне прогнозування розвитку галузей рослинництва та органічного виробництва, насінництва, садівництва, виноградарства, хмелярства та виноробної продукції з урахуванням існуючого попиту і пропозиції, у межах своїх повноважень бере участь у розробці балансів виробництва та використання продукції.

3.7. Спільно з Державним агентством лісових ресурсів України розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів державної політики з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

3.8. Спільно з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє пропозиції щодо забезпечення:

розроблення, затвердження, перевірки, перегляду, внесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель;

здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів;

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.

3.9. Аналізує поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, здійснює моніторинг ціноутворення та стан забезпечення сільськогосподарських товаровиробників цими ресурсами, вносить пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

3.10. Забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, сприяє ефективному використанню цього фонду, розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння і садивного матеріалу.

3.11. У межах своїх повноважень запроваджує систему ведення органічного виробництва, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин.

3.12. Відповідно до компетенції здійснює організаційно-методичне забезпечення розвитку галузей рослинництва та органічного виробництва, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва та розсадництва.

3.13. Забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

3.14. Забезпечує проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності.

3.15. Здійснює координацію діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин.

3.16. Здійснює забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин.

3.17. Сприяє функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами.

3.18. Забезпечує ведення (формування) Державного реєстру заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державного реєстру прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів).

3.19. Забезпечує видачу патентів на сорти рослин і свідоцтв про авторство на сорти рослин, свідоцтв про державну реєстрацію сорту рослин.

3.20. Організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, готує проекти рішень про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт, про державну реєстрацію прав на сорт.

3.21. Організовує роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин.

3.22. Організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин.

3.23. Спільно із центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання меліорованих земель, підвищення родючості ґрунтів, бере участь у розробленні умов експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі.

3.24. Здійснює моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.

3.25. Веде інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення.

3.26. Розробляє державні та галузеві програми стабілізації і поступового збільшення обсягів виробництва зернових, олійних, технічних культур, овочів, картоплі, хмелю, плодів, ягід, винограду та винопродукції з урахуванням кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку.

3.27. У межах компетенції сприяє у здійсненні на регіональному рівні заходів щодо створення оптових продовольчих ринків торгівлі плодоовочевою та іншою сільськогосподарською продукцією.

3.28. Готує пропозиції щодо стратегії розвитку землеробства, рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва та розсадництва, концептуальних напрямів зонального й територіального розміщення конкурентоспроможного агропромислового виробництва.

3.29. Бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансової підтримки розвитку землеробства, рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва, лісового господарства, розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сферах використання та охорони земель сільськогосподарського призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік.

3.30. Бере участь у формуванні Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, сприяє розвитку ринку насіння, саджанців та розсади.

3.31. Бере участь у розрахунках поточної і перспективної потреби виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин.

3.32. Здійснює моніторинг використання агрохімікатів, засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин.

3.33. Бере участь у розробці та координації виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм з питань, що належать до його компетенції.

3.34. Здійснює науково-технічну і технологічну політику в рослинництві та органічному виробництві відповідно до компетенції, хмелярстві, садівничій та виноградо-виноробній галузі, розсадництві та впроваджує ресурсозберігаючі технології виробництва рослинницької продукції.

3.35. Визначає пріоритетні напрямки наукових досліджень, формує тематику науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, організовує впровадження у виробництво завершених наукових розробок в галузях рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, розсадництва, у сфері охорони прав на сорти рослин та у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

3.36. У межах повноважень бере участь у формуванні обсягів і змісту навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, кадрів з питань виробництва продукції рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, садівництва, виноградарства та виноробства, розсадництва, хмелярства та ведення лісового господарства, у сфері з охорони прав на сорти рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

3.37. Бере участь у підготовці пропозицій до міжнародних договорів України та залучення міжнародної технічної допомоги з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

3.38. Розробляє стратегію державної технічної політики в агропромисловому комплексі та вживає заходів щодо її виконання.

3.39. Розробляє проекти нормативно-правових актів, державних цільових програм щодо розвитку інженерно-технічного забезпечення, вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу, виробництва біопалива, енергозбереження в агропромисловому виробництві, садівництва, виноградарства, виноробства та хмелярства, виставкової діяльності та вживає заходів щодо їх виконання.

3.40. Бере участь у розробці та координації виконання загальнодержавних, регіональних програм, поточних планів економічного і соціального розвитку галузей агропромислового виробництва та підприємств сільськогосподарського машинобудування.

3.41. Здійснює функції державного замовника науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних розробок з питань розвитку виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, організовує впровадження результатів розробок, координує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

3.42. Здійснює перегляд технічних регламентів і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів, якими визначаються вимоги щодо показників якості, технологічності та безпечності плодово-ягідної, хмелярської та виноробної продукції, технічних засобів для агропромислового комплексу, бере участь у розробленні відповідних стандартів.

3.43. Визначає основні напрямки удосконалення ринку технічних засобів і технологій, формування вторинного ринку на принципах економічної заінтересованості.

3.44. Забезпечує організацію розробки, подає на затвердження вимоги до створення технологічних комплексів машин і обладнання для галузей агропромислового виробництва.

3.45. Бере участь у розробці та подає на затвердження порядок ведення Реєстру технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі.

3.46. Розробляє організаційні заходи, спрямовані на інноваційно-інвестиційний розвиток галузей агропромислового виробництва та виноробства.

3.47. Бере участь у межах повноважень у забезпеченні захисту прав покупців сільськогосподарської техніки та користувачів послуг з технічного сервісу, у забезпеченні захисту сільськогосподарських товаровиробників від недобросовісної конкуренції, запобігання зловживанням на ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

3.48. Здійснює моніторинг стану технічного забезпечення аграрного сектору та ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

3.49. Організовує розроблення і впровадження конкурентоспроможних технологій та технологічних комплексів машин для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

3.50. Сприяє розширенню мережі підприємств з технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки.

3.51. Розробляє пропозиції щодо удосконалення умов фінансування, оподаткування, кредитування, особливостей приватизації підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

3.52. Сприяє технічному оновленню та модернізації підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

3.53. Розробляє і реалізує програми створення технологічних комплексів машин і обладнання, організації їх виробництва, формування та розвитку ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу, забезпечення її технічного обслуговування та ремонту.

3.54. Вживає заходів щодо оптимізації галузевої, міжгалузевої та міжнародної кооперації, систем стандартизації та сертифікації техніки і обладнання для агропромислового комплексу.

3.55. Реалізує науково-технічну політику у вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу і вживає заходів щодо забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва в технічних засобах для впровадження сучасних технологій вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

3.56. Сприяє впровадженню інвестиційних проектів з виробництва новітніх зразків сільськогосподарської техніки та обладнання.

3.57. Вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва та розвиток сільськогосподарського машинобудування.

3.58. Розробляє і здійснює в межах своїх повноважень економічні та організаційні заходи, спрямовані на зростання експортного потенціалу галузі, збільшення обсягів реалізації машинобудівної продукції в Україні та за її межами.

3.59. Вносить пропозиції щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних ресурсів для технічного переоснащення галузей агропромислового виробництва та розвитку сільськогосподарського машинобудування.

3.60. Бере участь у навчальних програмах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інших заходів по інженерно-технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва та розвитку сільськогосподарського машинобудування.

3.61. Формує перелік нових зразків технічних засобів для АПК що підлягають державним приймальним випробуванням.

3.62. Здійснює ведення Реєстру технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі.

3.63. Здійснює забезпечення представництва на ринку техніки інтересів сільгосптоваровиробників, як замовників нових технічних засобів для агропромислового комплексу.

3.64. Аналізує стан забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паливно-мастильними матеріалами.

3.65. Бере участь у погодженні типових норм (нормативів) питомих витрат енергетичних ресурсів, енергозберігаючих методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва.

3.66. Сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку виробництва біопалива.

3.67. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії, здійснює організаційну роботу з питань розвитку ринків енергоносіїв.

3.68. Організовує та бере участь у розробці загальнодержавних, регіональних та галузевих програм з питань енергозбереження в АПК.

3.69. Вносить пропозиції щодо обсягів державних кредитних ресурсів на розвиток систем інженерно-технічного забезпечення.

3.70. Сприяє поширенню об'єктивної інформації щодо нових технічних засобів та технологій, ефективних форм технологічного і технічного сервісу з використанням засобів масової інформації та проведення ярмарок, виставок, інших форм пропаганди.

3.71. Організовує заходи щодо обміну новими технологіями та технічними засобами виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції з іноземними підприємствами.

3.72. У межах компетенції бере участь у вирішенні питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і екологічного характеру.

3.73. Здійснює реєстрацію виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності.

3.74. Проводить роботу щодо визначення з виділенням у натурі зон виробництва винограду. У виділених зонах регламентує сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.

3.75. Організовує і проводить опрацювання матеріалів для розгляду комісії по списанню виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів.

3.76. У межах своїх повноважень бере участь в погодженні фінансових планів, опрацюванні стратегічних та інвестиційних планів, розгляді вузькоспеціалізованих технологічних та інших питань за напрямами діяльності об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства.

3.77. Розглядає та погоджує нормативно-правові акти та технічні умови у сфері землеробства, хімізації та меліорації земель, технічної політики у сфері АПК та машинобудування для агропромислового комплексу, виробництва продукції рослинництва, органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства та виноробства, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, карантину та захисту рослин, у сфері лісового господарства та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

3.78. Опрацьовує подані документи від регіональних комісій та вносить пропозиції щодо надання державної підтримки суб’єктам господарювання за понесені витрати при розкорчуванні, посадці та догляді за багаторічними насадженнями, будівництва холодильників з РГС, краплинного зрошення, водонакопичувальних басейнів, придбання техніки, обладнання, морозильних та сублімаційних камер.

4. Департамент має право:

4.1. Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

4.3. Розробляти у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства проекти нормативно-правових актів, готувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів.

4.4. Організовувати та проводити наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.5. Здійснювати координацію роботи, пов’язаної з галузевими особливостями діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

5. Директор Департаменту:

5.1. Департамент очолює директор, який є державним службовцем та призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вишу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційний рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Директор Департаменту має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються за поданням директора Департаменту керівником державної служби.

5.4. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника управління виробництва продукції рослинництва та насінництва, а у разі відсутності заступника директора Департаменту – начальника управління виробництва продукції рослинництва та насінництва, його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника управління технічної політики в АПК.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1. Здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Департаменті.

5.5.2. Забезпечує захист державної таємниці за напрямками діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством.

5.5.3. Організовує та здійснює розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.4. Розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх відповідальності.

5.5.5. Бере участь у розробленні мобілізаційного плану на особливий період у частині забезпечення системи життєдіяльності населення основними видами сільськогосподарської продукції ступеня секретності «Таємно».

5.5.6. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.5.7. Забезпечує дотримання працівниками вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.5.8. За дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, в державних та інших органах, громадських організаціях.

5.5.9. Представляє у встановленому порядку працівників, які особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів державних службовців, вносить пропозиції в необхідних випадках про застосування дисциплінарних заходів до працівників Департаменту.

5.5.10. Бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, підготовці документів і матеріалів, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.11. Проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.5.12. Планує роботу Департаменту і контролює виконання планів та доручень.

5.5.13. Сприяє підвищенню ділової активності працівників Департаменту, проводить з ними заняття з підвищення їх професійної кваліфікації.

5.5.14. Спільно з Департаментом роботи з персоналом здійснює підбір кадрів (працівників) Департаменту.

5.5.15. Організовує роботу Секції землеробства Науково-експертної ради Міністерства.

5.5.16. Підписує:

повідомлення про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із зазначенням необхідної кількості) для цілей експертизи заявки;

повідомлення про відмову в державній реєстрації прав на сорт рослин;

повідомлення про неможливість встановлення дати подання заявки на сорт;

повідомлення про неподання заявки;

повідомлення про продовження строку розгляду експертного висновку про невідповідність назви сорту;

повідомлення про відкликання заявки за результатами експертизи назви;

повідомлення про відкликання заявки за результатами кваліфікаційної експертизи;

повідомлення про поновлення строку розгляду експертного висновку невідповідність назви сорту;

повідомлення про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт та сплату державного мита;

повідомлення про виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту та сплату збору;

повідомлення про відмову у виникненні майнових прав інтелектуальної власності на сорт;

повідомлення про відмову у виникненні майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

повідомлення про скасування рішення у частині виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт;

повідомлення про скасування рішення у частині виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

патенти на сорти рослин, свідоцтва про авторство на сорти рослин, свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин (та їх копії);

Реєстр сортів рослин України, Реєстр заявок, Реєстр патентів;

відповіді про результати розгляду кожного окремого клопотання, заперечення тощо, що надійшли від заявника, автора, власника сорту, володільця патенту, третіх осіб з питань охорони прав на сорти рослин, інші інформаційні повідомлення.

5.5.17. Підписує експертні висновки:

про відкликання заявки на сорт рослин;

про невідповідність формальних ознак заявки встановленим вимогам;

про ухвалення назви сорту;

про невідповідність назви сорту;

про позитивні результати формальної експертизи на сорт рослин;

про втрату сортом новизни.

Директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК В.ТопчійOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux