портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 січня 2018 № 6

Про затвердження Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8, підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, та Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 грудня 2016 року №516 «Про затвердження Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України».

3. Директору Департаменту правової та законопроектної роботи у місячний строк подати до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом положення про структурні підрозділи Департаменту правової та законопроектної роботи та посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В.Андронова.

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
05 січня 2018 року №6

Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Департамент правової та законопроектної роботи (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Положенням про Міністерство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. До складу Департаменту входять:

відділ правової роботи та взаємодії з КМУ;

відділ представництва інтересів Міністерства у судах;

відділ експертизи нормативно-правових актів;

відділ законопроектної роботи та взаємодії з ВРУ.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у формуванні основних напрямів державної політики у сфері вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Міністерства;

2) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, підготовка проектів нормативно-правових актів;

3) організація правової роботи, спрямованої на забезпечення правильного застосування та неухильного дотримання вимог законодавства, інших актів Міністерства, керівниками та працівниками Міністерства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

4) представлення інтересів Міністерства у судах;

5) організація взаємодії Міністерства з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України, а також координація заходів, пов’язаних з такою взаємодією;

6) підготовки матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

7) покладання на Департамент обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у визначених Положенням про Міністерство галузях та сферах, представленні інтересів Міністерства у судах;

2) забезпечує правильне застосування законодавства в Міністерстві та сприяє правильному застосуванню законодавства на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, інформує Міністра про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

3) розробляє за дорученням Міністра та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис Міністру, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, на яких покладено виконання їх обов’язків;

5) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Видання нормативно-правового чи організаційно-розпорядчого акта, а також подання проекту такого акта Міністрові для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Департаментом не допускається;

6) переглядає разом з іншими структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

7) інформує Міністра про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Пропозиції Департаменту щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Міністерства, а також актів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду. У разі неврахування пропозицій Департаменту або часткового їх врахування Департамент подає Міністру письмовий висновок до проекту акта;

8) вносить Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли до Міністерства для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них;

10) разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) здійснює юридичне забезпечення роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), бере участь в їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) здійснює претензійно-позовну роботу, представляє в установленому законодавством порядку інтереси Міністерства у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Веде облік судових документів за позовами, пред’явлених до Міністерства, і направляє їх до відповідних структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, для виконання, здійснює контроль за їх виконанням;

13) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством, готує висновки за виявленими фактами правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування завданих ними збитків;

14) сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення його вимог подає Міністру письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає на розгляд керівнику державної служби пропозиції щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні їх діяльності, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Міністерства юстиції України;

16) веде облік актів законодавства України;

17) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

18) погоджує кандидатури претендентів на посади керівників юридичної служби центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

19) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також за дорученням Міністра розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

20) здійснює облік виданих довіреностей на вчинення правочинів, а також на представництво інтересів Міністерства в судах;

21) організовує підготовку пропозицій Міністерства до проектів планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів України, здійснює підготовку відповідних звітів;

22) здійснює взаємодію Міністерства з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України;

23) забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

24) за дорученням Міністра чи керівника державної служби Міністерства виконує інші функції.

ІІІ. Права Департаменту

1. Департамент має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;

2) одержувати від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Департаменту;

3) залучати, за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

4) делегувати представника для участі у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства в разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

5) має інші права відповідно до законодавства.

IV. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби на підставі висновку Міністерства юстиції України.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту – начальника відділу експертизи нормативно-правових актів та заступника директора Департаменту – начальника відділу правової роботи та взаємодії з КМУ, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

4. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво роботою Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) проводить роботу, пов’язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників Департаменту;

3) забезпечує підготовку положень про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників та подає їх на затвердження керівнику державної служби;

4) розподіляє обов’язки між працівниками Департаменту, забезпечує дотримання працівниками трудової дисципліни;

5) візує проекти актів законодавства;

6) доповідає керівництву Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту;

7) бере в разі потреби участь у нарадах у керівництва Міністерства, а також у засіданнях колегії;

8) запитує в установленому порядку у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях матеріали та інформацію, необхідні для опрацювання питань, що розглядаються Міністерством;

9) залучає в разі потреби працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) до участі в підготовці матеріалів з питань, що розглядаються Міністерством;

10) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

11) забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, виконання доручень з недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

12) надає керівнику державної служби пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Департаменту;

13) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо встановлення працівникам Департаменту надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів;

14) погоджує надання відпустки працівникам Департаменту відповідно до законодавства;

15) організовує перевірки дотримання законодавства структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;

16) вимагає від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

17) інформує Міністра та керівника державної служби в разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань і покладених на нього функцій;

18) бере участь у розробленні методичних рекомендацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

19) надає пропозиції та погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

20) бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

21) скликає та проводить наради, конференції і семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту;

22) здійснює відповідно до доручень Міністра та керівника державної служби інші повноваження.

5. Доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.

6. Заступник директора Департаменту – начальник відділу експертизи нормативно-правових актів координує роботу відділу законопроектної роботи та взаємодії з ВРУ.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу правової роботи та взаємодії з КМУ координує роботу відділу представництва інтересів Міністерства у судах.

7. Посадові обов’язки заступника директора Департаменту – начальника відділу експертизи нормативно-правових актів та заступника директора Департаменту – начальника відділу правової роботи та взаємодії з КМУ визначаються цим Положенням, а також положенням про відповідний відділ.

8. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу експертизи нормативно-правових актів, а у разі і його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник відділу правової роботи та взаємодії з КМУ або інша особа, визначена директором Департаменту або наказом керівника державної служби.

 9. На посаду заступника директора Департаменту – начальника відділу експертизи нормативно-правових актів, заступника директора Департаменту – начальника відділу правової роботи та взаємодії з КМУ призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначаються Законом України «Про державну службу», Положенням про Міністерство, цим Положенням, посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього службового розпорядку.

Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту правової та законопроектної роботи А. ПивоваровOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux