портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 травня 2018 № 241

Про затвердження Положення про Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8, підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2016 року № 538 «Про затвердження Положення про Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України».

3. Заступнику директора Департаменту – начальнику відділу підтримки фермерства Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій у місячний строк подати до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом положення про структурні підрозділи Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій та посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

Перший заступник Міністра М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 травня 2018 року №241

Положення про Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент підпорядковується безпосередньо державному секретарю і скеровується Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра відповідно до їх обов’язків та повноважень.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

II. Основні завдання Департаменту

1. Основними завданнями Департаменту є:

1) формування та реалізація державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій;

2) формування та реалізація державної політики щодо підтримки і розвитку фермерських і особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації та підприємництва, в тому числі несільськогосподарського;

3) формування та реалізація державної політики, спрямованої на розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності;

4) координація розвитку галузевої науки.

III. Функції Департаменту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) готує пропозиції до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, національних, державних цільових, галузевих та регіональних програм, безпосередньо здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів та проводить їх аналіз з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва в аграрному секторі економіки;

2) у межах визначених повноважень розробляє стратегію, методологію та відповідні рекомендації щодо розвитку фермерських та особистих селянських господарств, підприємництва в сільській місцевості, а також сільського та зеленого туризму, сільських територій, сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучення міжнародної технічної допомоги із зазначених питань;

3) розробляє порядок надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі;

4) розробляє порядок використання коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та сільськогосподарським дорадчим службам;

5) готує і подає пропозиції до бюджетних запитів з питань надання державної підтримки фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та сільськогосподарським дорадчим службам;

6) готує розподіли бюджетних коштів за бюджетними програмами підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

7) бере участь у розробці паспортів бюджетних програм, спрямованих на підтримку розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських дорадчих служб;

8) співпрацює з громадськими організаціями, спілками та іншими соціальними партнерами;

9) координує діяльність Українського державного фонду підтримки фермерських господарств;

10) визначає перелік та розробляє вартість соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг, що надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного бюджету;

11) веде реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, дорадників, експертів-дорадників. Розробляє порядок та умови участі сільськогосподарських дорадчих служб у конкурсі на виконання державних цільових програм сільськогосподарської дорадчої діяльності та порядок надання інформації з реєстрів дорадників, експертів-дорадників і сільськогосподарських дорадчих служб;

12) здійснює організаційну роботу щодо професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та
експертів-дорадників;

13) здійснює моніторинг використання коштів бюджетних програм, спрямованих на становлення та розвиток дорадчих
служб, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств;

14) співпрацює з всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об’єднує суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

15) розробляє і забезпечує виконання державних цільових, комплексних і галузевих програм з питань розвитку сільських територій та сільськогосподарської дорадчої діяльності;

16) здійснює моніторинг стану забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на їх комплексний розвиток;

17) опрацьовує з уповноваженими органами, до компетенції яких віднесено питання агропромислового розвитку відповідного регіону України, шляхи підвищення ефективності розвитку соціальної сфери села і сільських територій та вживає відповідних заходів;

18) у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

19) здійснює аналіз нормативно-правових актів та вносить пропозиції щодо їх удосконалення з питань розвитку сільських територій, зайнятості сільського населення, розвитку фермерства, особистих селянських господарств, кооперації та підприємництва на селі;

20) здійснює аналіз державної підтримки фермерським господарствам, сільськогосподарської кооперації та готує пропозиції щодо її удосконалення;

21) здійснює моніторинг законодавчих ініціатив, що прямо або опосередковано впливають на розвиток фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації та сільськогосподарського дорадництва;

22) визначає разом із Національною академією аграрних наук України та Національною академією наук України пріоритетні напрями в аграрному секторі економіки, організовує прогнозування розвитку аграрної науки, вирішення пріоритетних наукових проблем агропромислового комплексу, готує пропозиції керівництву Міністерства щодо здійснення науково-технічної політики в галузі;

23) забезпечує формування складу Науково-експертної ради Міністерства, взаємодію з Президією Національної академії аграрних наук України та її відділеннями, надає методичну і практичну допомогу в роботі секцій
Науково-експертної ради Міністерства;

24) готує і подає пропозиції до бюджетних запитів та бере участь у розробці паспорта бюджетної програми з питань забезпечення проведення досліджень, прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовки наукових кадрів, наукових розробок;

25) розглядає та затверджує на Секції підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Науково-експертної ради Міністерства пропозиції з основних напрямів здійснення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту;

26) здійснює організаційну роботу щодо державної атестації
науково-дослідних установ Міністерства;

27) веде реєстри одержувачів державної підтримки за бюджетними програмами;

28) забезпечує взаємодію із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян із питань, що належать до повноважень Департаменту;

29) забезпечує взаємодію з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;

30) організовує вивчення та аналіз досвіду інших країн з питань, що належать до повноважень Департаменту;

31) організовує в межах компетенції та бере участь у нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах і виставках з питань, що належать до компетенції Департаменту;

32) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва Міністерства; у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

33) координує в межах повноважень діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

34) здійснює інші функції, що випливають з основних завдань Департаменту.

IV. Права Департаменту

1. Департамент має право:

1) взаємодіяти зі структурними підрозділами Міністерства, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;

3) розробляти у межах своєї компетенції та відповідно до законодавства проекти нормативно-правових актів, готувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;

4) залучати у встановленому порядку працівників інших структурних підрозділів Міністерства, підпорядкованих установ, підприємств та організацій, представників органів влади за їхньої згоди до підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів чи документів, організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Департаменту;

5) надавати методичні роз’яснення та рекомендації з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

6) у межах своїх повноважень представляти Міністерство, за дорученням керівництва Міністерства, у державних та інших органах, міжнародних організаціях;

7) організовувати та проводити наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

8) здійснювати координацію роботи, пов’язаної з галузевими особливостями діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

9) вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо удосконалення напрямів роботи Департаменту.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) відділ підтримки фермерства;

2) відділ підтримки кооперації;

3) відділ розвитку сільських територій;

4) відділ прогнозування та наукового супроводу.

VI. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається та звільняється з посади державним секретарем.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу освіту в галузі знань «Управління та адміністрування» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.

3. Директор Департаменту має заступника директора
Департаменту – начальника відділу підтримки фермерства, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

4. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника відділу підтримки фермерства або на іншу особу, визначену наказом державного секретаря.

5. Директор Департаменту несе відповідальність за якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл навантаження між відділами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

6. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і трудової дисципліни у Департаменті;

2) забезпечує ефективне використання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері, в тому числі у співпраці з іншими органами виконавчої влади, установами і організаціями всіх форм власності;

3) розподіляє обов’язки між заступником, начальниками відділів, працівниками Департаменту і визначає ступінь їх відповідальності;

4) в установленому порядку розробляє та подає на затвердження державному секретарю положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції;

5) подає відповідно до законодавства пропозиції державному секретарю про призначення на посади, звільнення з посад працівників Департаменту, а також відповідні надбавки і доплати, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

6) бере участь в розробці разом з режимно-секретним підрозділом Міністерства номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, в частині, що стосується Департаменту;

7) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил етичної поведінки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Департаменту, підписує листи інформаційного характеру, відповіді на запит на отримання публічної інформації та інші документи, що надсилаються до органів державної влади;

9) бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

10) проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

11) інформує керівництво Міністерства у разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до функцій Департаменту чи виходять за їх межі, а також у випадках ненадання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Департаментом своїх функцій;

12) залучає за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для розроблення проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для підготовки і здійснення заходів, що проводяться Департаментом, відповідно до покладених на нього завдань;

13) бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством;

14) за дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством.

8. Директор Департаменту бере участь в розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу та переробної промисловості, у формуванні номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей державного резерву.

VII. Взаємодія Департаменту (службові зв’язки)з іншими структурними підрозділами

1. Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу підтримки фермерства Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Л. СтавничаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux