Інформація про виконання плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій у 2020 році

Опубліковано 12 листопада 2021 року, 17:00

У рамках реалізації положень Концепції розвитку сільських територій (що діє до 2025 року), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995, центральними органами виконавчої влади та місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування виконуються заходи, спрямовані на:

підвищення якості життя сільського населення;

охорону та збереження природних ресурсів у сільській місцевості;

диверсифікацію та розвиток сільської економіки;

удосконалення системи управління сільськими територіями;

інформаційне-консультаційне забезпечення.

Підвищення якості життя сільського населення

Для надання державної підтримки для покращення житлових умов у сільській місцевості Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону, як центральному органу виконавчої влади, який відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197, здійснює, зокрема загальну координацію розвитку сільських територій, було передбачено 39,1 млн грн за рахунок коштів спеціального фонду, з яких використано –32,7 млн гривень.

Для розвитку мережі закладів охорони здоров’я та поліпшення медичного обслуговування у сільській місцевості постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 (із змінами) затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (далі – Порядок та умови).

Протягом 2017-2019 років Мінрегіон визначено головним розпорядником субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у обсязі 6,0 млрд гривень, яку спрямовано на:

- 804 проекти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту амбулаторій на загальну суму 4 539 млрд грн по всім областям України, з них 641 проект нового будівництва та 163 проекти реконструкції та капітального ремонту;

- придбання 2 069 автомобілів для існуючих та нових амбулаторій на загальну суму 100,3 млн грн;

- придбання 3 984 комплектів телемедичного обладнання на загальну суму 4,134 млн гривень.

З метою охоплення населення, у тому числі сільського, руховою активністю, посилення свідомого ставлення до власного здоров'я, забезпечення поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1371 продовжено на період до 2024 року строк виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                                               від 01.03. 2017 р. № 115, відповідальним за реалізацію якої визначено Мінмолодьспорт.

Реалізація Програми забезпечує підтримку та розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю, збереження провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві, збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя.

Розвиток фізичної культури та спорту серед сільського населення забезпечують обласні представництва громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» (далі - ГО «ВФСТ «Колос»), з яким співпрацює Мінагрополітики в рамках підписаного Меморандуму про співробітництво. 

Пріоритетним напрямком фізкультурно-оздоровчої роботи ГО «ВФСТ «Колос» є проведення спортивних заходів з розвитку масового спорту, фізкультурно-оздоровчих змагань, підготовка спортивного резерву, подальший розвиток фізичної культури і спорту у сільській місцевості, збереження територіальних і місцевих осередків, СК, ФОК, об’єктів інфраструктури в новоутворенних територіальних громадах України.

Управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення здійснюють обласні державні адміністрації відповідно до введених в дію з 01.01.2018 законів України від 17.11.2016
№ 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», від 17.11.2016 № 1763-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі», від 17.11.2016
№ 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування».

У більшості регіонів країни систематично проводяться обстеження автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності для включення їх до переліку об'єктів ремонту автомобільних доріг, що мають першочергове значення та підлягають ремонту.

Останнім часом значно покращився транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг сільських населених пунктів.

З метою підвищення ефективності управління культурою на місцевому рівні, попередження безпідставного скорочення базової мережі закладів культури, знищення об’єктів культурної спадщини та зниження якості культурних послуг, що надаються населенню, Міністерством культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Мінімальних державних соціальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами», який на даний час пройшов громадське обговорення, погодження центральними органами виконавчої влади та готується до внесення розгляд Уряду.

Проектом акта пропонується затвердити мінімальні стандарти забезпечення громадян культурними послугами, які визначають базовий набір культурних послуг, критерії та показники виконання цих стандартів, а також вимоги до приміщень та обладнання закладів культури, що надають базові культурні послуги, в тому числі і щодо організації мереж клубних закладів, бібліотек, мистецьких шкіл, закладів кіномережі.

МКІП спільно з Goethe-Institut в Україні та Інститутом культурної політики проводить освітньо-тренінгову програму «Академія культурного лідера», метою якої є надання допомоги у створенні спроможних та ефективних команд всередині територіальних громад, які набудуть необхідних знань та практичних навичок для вирішення суспільно важливих проблем своєї громади через культурно-мистецькі проекти. У 2020 році до участі у програмі відібрано 45 команд.

Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості 

Для поліпшення ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, збиранням, зберіганням та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз, Міндовкіллям здійснювався комплекс заходів із реформування системи управління відходами.

Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про управління відходами» (реєстрац. № 2207-1 від 04.06.2020, внесений народними депутатами України О. Бондаренком та ін.), який 21.07.2020 прийнято у першому читанні.

Законопроект розроблений з метою вдосконалення системи управління відходами, забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог директив Європейського Союзу, покращення стану навколишнього природного середовища та досягнення цілей сталого розвитку.

Для забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення громадян з приводу виявлення місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів запроваджено функціонування електронного сервісу «Інтерактивна мапа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» (ecomapa.gov.ua).

 Щодо створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду, то у звітному періоді кількість територій та об’єктів природного-заповідного фонду (далі - ПЗФ) загальнодержавного та місцевого значення збільшилася на 119 од. (всього на сьогодні 8631 од. ПЗФ) площею 26 тис. га (всього на сьогодні ПЗФ 4,44 млн га на суші та 0,4 млн га на морі) або на 0,03% площі України (всього – 6,8%). Зокрема, Президентом України підписано 2 укази щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, у тому числі національного природного парку «Королівські Бескиди» (Львівська область).

 Стосовно законодавчого забезпечення можливості участі представників територіальних громад села, селища і суб’єктів господарювання у здійсненні управління територіями і об’єктами природно-заповідного фонду, то відповідно до статті 12 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти.

Крім того, представники громад села, селища і суб’єктів господарювання, якщо вони є власниками або користувачами земельних ділянок, водних та інших об'єктів природно-заповідного фонду, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.

Також органи місцевого самоврядування видають дозволи на спеціальне використання природних ресурсів на території природно-заповідного фонду місцевого значення.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.12.2020
№ 1335 «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду». Зокрема, запроваджено нові сфери надання послуг на природно-заповідних територіях: катання на катерах, катамаранах, байдарках, водних атракціонах, що буксируються, водних велосипедах, серфінг, віндсерфінг, кайтсерфінг, сапсерфінг, парасейлінг, вейкбординг, дайвінг, парапланеризм, дельтапланеризм проведення змагань та ігор, тролей, відвідування мотузкового парку, парапланеризм, дельтапланеризм, балунінг тощо.

Розширення переліку послуг в установах природно-заповідного фонду надасть більше можливостей для розвитку організованого туризму, рекреаційної діяльності, оздоровлення відвідувачів у природних умовах, що в свою чергу сприятиме залученню додаткових коштів на збереження природних комплексів, що охороняються.

Міндовкілля розроблено та узгоджується в установленому порядку проект нової редакції Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, зокрема, з удосконалення порядку організації та проведення рекреаційної діяльності на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду із залученням фізичних та юридичних осіб.

 Для підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду в установах природно-заповідного фонду функціонує:12 музеїв, 23 музейні кімнати, 31 екоосвітні та візит-центри, 58 екоосвітніх (зелених) класів, 463 рекреаційні ділянки, 148 еколого-освітніх стежок, 234 туристичних маршрутів, з них: 138 пішохідних,                                  41 велосипедних, 23 водних, 8 кінних, 24 маршрути інших видів.

На територіях та об'єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення проводилися заходи щодо створення туристичної та рекреаційної інфраструктури.

 З метою відновлення окремих видів флори і фауни, середовищ їх існування наказом Міндовкілля від 28.12.2020 № 391 затверджено План дій щодо збереження осетрових риб (родина Acipenseridae) в Україні на 2021-2030 роки.

Результати інвентаризації флори та фауни вказують, що у середньому флора установи ПЗФ складається з 1195 видів, з яких 721 вид вищих рослин, 45 видів флори занесено до Червоної книги України; фауна установи ПЗФ у середньому включає 1121 вид, з яких 48 видів ссавців та 180 видів птахів, 76 видів фауни

З метою забезпечення охорони та збереження природних ресурсів у сільській місцевості в усіх регіонах реалізовуються регіональні та місцеві програми поводження з відходами, основними заходами яких передбачено придбання контейнерних парків, облаштування відповідних майданчиків та оновлення парків сміттєвозів, впровадження систем сортування відходів, розроблення схем санітарного очищення територій міст та районів, сільських населених пунктів, ОТГ областей, визначення місць та будівництво (технічне облаштування) регіональних полігонів (сміттєпереробних заводів), що відповідатимуть сучасним стандартам та санітарним нормам.

В рамках щорічної акції «За чисте довкілля» в областях за участю представників установ, організацій і підприємств усіх форм власності та громадськості щорічно забезпечується ліквідація стихійних сміттєзвалищ побутових та інших відходів, приведення до належного стану під’їзних доріг до населених пунктів та узбіч під’їзних доріг, парків, скверів, зелених зон, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту, ліквідацію сухостою, прибирання територій підприємств, установ, організацій, упорядкування територій, прилеглих до об’єктів незавершеного будівництва.

Державною стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 в рамках досягнення оперативної цілі «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів» передбачено виконання низки завдань за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури», зокрема, щодо поширення практики застосування державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у технічне переобладнання (модернізацію) інженерної інфраструктури житлово-комунального господарства (у тому числі впровадження сучасних технологій та обладнання у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими відходами).

Для запобігання та зменшення обсягів скидання забруднених речовин у поверхневі та підземні води у регіонах проводилися роботи з будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд, розроблялася проектно-кошторисна документація на будівництво очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання у сільських населених пунктах.

 Диверсифікація та розвиток сільської економіки

У рамках диверсифікації та розвитку сільської економіки, зокрема,  сприяння розвитку туризму в сільських районах, що виробляють продукцію з особливими географічними зазначеннями, Мінекономіки спільно з проектом Європейської Комісії «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» проведено роботу щодо реалізації  пілотних проектів:

«Дорога Смаку Прикарпаття»;

«Дорога  Вина та Смаку Закарпаття»;

«Дорога Вина та Смаку Української Бессарабії»;

В рамках реалізації проектів, серед іншого, запроваджено функціонування веб-сайтів: https://bessarabianroute.com.ua, який містить докладний опис цікавих локацій на Дорозі вина та смакуБессарабії, посилання на сайти (за наявності) виробників,що пропонують якісний продукт або якісну послугу для туристів.

Сайт також міститиме дані про цікаві події у визначеному регіоні,  інформаційну підтримку туристу в процесі планування та реалізації поїздки Дорогою вина та смаку Української Бессарабії (з даними про ключові локації, що надають еногастрономічні туристичні послуги: відкриті для відвідування винзаводи, житла всіх типів, визначні місця та курорти, календар основних культурних подій на маршруті) та слугуватиме онлайн-магазином для просування та продажу продукції виробників, що увійшли до Дороги вина та смаку Української Бесарабії.

https://ukrainiangis.com.ua, що об'єднує в собі інформацію та пропозиції учасників Дороги Вина та смаку Української Бессарабії, Дороги Вина та смаку Закарпаття, та інших еногастрономічних пропозицій України. Створення веб-сайту спрямоване на заохочення еногастрономічного туризму в Україні, збільшення туристичного потоку до відповідних регіонів, виявляючи привабливість регіонів для інвестицій та туризму, популяризацію виробництва (типових вин та продуктів) та туристичного еногастрономічного потенціалу регіонів.

Більшість населення у сільській місцевості зайнята саме в сільському господарстві, і серед них – понад 90% - це малі виробники, фермери та сільські домогосподарства.

Саме тому Уряд розглядає політику підтримки розвитку малого підприємництва на селі як складову політики сільського розвитку.

 Щодо удосконалення механізмів державної підтримки малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції

Пріоритетом для держави залишається всебічна підтримка сільськогосподарського виробника. Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) зокрема, на підтримку розвитку агропромислового комплексу за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачені видатки у обсязі 4 000,0 млн гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 109 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77»  визначено актуальні напрями державної підтримки, серед яких:

державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;

фінансова підтримка розвитку фермерських господарств;

часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

З метою удосконалення механізмів надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам Урядом затверджено розроблені Мінекономіки зміни до порядків використання коштів, передбачених у державному бюджеті для:

часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки(постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 195 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»);

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 202 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»);

фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 279 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства»);

державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (постанова Кабінету Міністрів України від20.05.2020 № 395 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107»);

фінансової підтримки розвитку фермерських господарств(постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 447 «Про внесення змін до Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та від 03.06.2020 № 447 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»).

Інформаційне-консультаційне забезпечення.

Нині, в умовах політичного курсу на поглиблення реформування, децентралізацію влади та євроінтеграцію, суттєво зріс попит у застосуванні такого інструменту, як сільськогосподарське дорадництво.

З метою задоволення потреб фермерських господарств у отриманні інформації щодо програм державної підтримки, якісних консультацій, зокрема, щодо технологій ведення сільськогосподарського виробництва, формування ланцюгів доданої вартості, створення та діяльності сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів до напрямків використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті в рамках програми КПКВК1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом фінансова підтримка розвитку фермерських господарств включено, серед іншого, часткову компенсацію витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму.

У 2020 році за вказаною бюджетною програмою 43 фермерським господарствам надано дорадчі послуги дорадчими службами Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської та Харківської  областей на загальну суму 286,6 тис. гривень.

Довідково:

Станом на 01.01.2021 згідно з даними Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб (далі – Реєстр) діють 30 дорадчих служб. Протягом 2020 року до Реєстру внесено 15 сільськогосподарських дорадчих служб, що удвічі більше у порівнянні з попереднім роком.

Окрім цього, Законом України від 05.11.2020 № 985-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції», статтю 17²  Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» доповнено пунктом 17².11, яким передбачено, що держава забезпечує підтримку сільськогосподарської дорадчої діяльності шляхом часткової компенсації сільськогосподарським дорадчим службам понесених ними витрат при наданні сільськогосподарських дорадчих послуг суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню. Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux