І квартал 2019 року

Опубліковано 04 лютого 2019 року, 14:30

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»
Проект наказу розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 та пункту 54 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, з метою встановлення порядку проведення електронної ідентифікації та реєстрації овець і кіз.
Мінагрополітики
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»
Проект наказу розроблено на виконання пункту 916 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106
Мінагрополітики,
Департамент аграрної політики та сільського господарства
I квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про затвердження Вимог до меду»
Проект наказу розроблено на виконання пунктів 218, 975-979 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106
Мінагрополітики,
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІІI квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183»
Проект постанови розроблено на виконання статей 15, 47, 56 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017 р. № 1106, а саме, Регламенту комісії (ЄС) №1768/95 від 24 липня 1995 року, що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин, Регламент комісії (ЄС) №329/2000 від 11 лютого 2000 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) №1238/95, щодо імплементації правил застосування Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 в частині сплати зборів. Прийняття регуляторного акта є необхідним для вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, правого регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин.
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»
Проект наказу розроблено відповідно до пунктів 914 і 915 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106
Мінагрополітики,
Департамент аграрної політики та сільського господарства
І квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
Ольга ТРОФІМЦЕВА

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження режимів рибальства в басейні Чорного моря та рибогосподарських водних об’єктах України у 2019 році»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження режимів рибальства в басейні Чорного моря та рибогосподарських водних об’єктах України у 2019 році» (далі – проект наказу) розроблено на виконання статей 8 та 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 року № 1119.
Мінагрополітики
Держрибагентство
І квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України
М. П. Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Проект постанови розроблено відповідно до статті 131 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
Мінагрополітики
І квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux