IV квартал 2016 року

Опубліковано 12 лютого 2019 року, 19:17

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти Законів України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства»
Метою проекту Закону є визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
Мінагрополітики
Департамент правової та законопроектної роботи
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року №963»
Метою прийняття проекту постанови є удосконалення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства в частині ефективної взаємодії судновласників та органів державної влади шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що в свою чергу посилить рівень безпеки мореплавства риболовних суден та збереження людського життя на морі, контроль та запобігання ННН-риболовства.
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»
Метою прийняття проекту постанови є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року №1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» до вимог чинного законодавства України в частині визначення суб’єктів державної реєстрації суден.
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал
«Про внесення змін до Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства»
Метою прийняття проекту постанови є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року №1583 «Про технічний нагляд за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства» у відповідність до законодавства України, зокрема до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал
Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження змін до Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства»
Метою прийняття проекту наказу є приведення Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 листопада 2000 року №226, у відповідність до законодавства України, зокрема до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал
«Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибної промисловості вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року»
Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості до вимог законодавства України та міжнародних стандартів підвищення рівня безпечної експлуатації суден флоту рибної промисловості незалежно від розмірів, форм власності та районів плавання.
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал
«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року №466»
Метою прийняття проекту наказу є вдосконалення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства в частині визначення вимог до оснащення технічними засобами контролю риболовних суден та визначення процедури включення риболовних суден до обліку для дистанційного контролю, що в свою чергу забезпечить запобігання порушень вимог законодавства у сфері використання водних живих ресурсів та забезпечить виконання вимог міжнародних договорів України щодо відповідальності держави прапора за дії судновласників у водах за межами та в межах юрисдикції держави прапора.
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України – керівник апарату
М. Осійчук
05 серпня 2016 року

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти законів України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»
Проект Закону України розроблено на виконання пункту 14 «Завершення земельної реформи» розділу ІІ «Макроекономічна стабілізація та стале економічне зростання» Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року №418-р
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проект постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. №468»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. №468» розроблено на виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) №1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №1144 та підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №217.
Разом з тим, прийняття проекту постанови дозволить наблизити вимоги до маркування харчових продуктів, які складаються з генетично модифікованих організмів або містять генетично модифіковані організми до вимог, які діють в країнах європейського співтовариства.
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК
IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва»
Проект постанови розроблено на виконання статей 17, 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» з метою затвердження механізму визначення вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва, що здійснюється органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ-IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»
Проект постанови розроблено на виконання статті 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» з метою забезпечення прав споживачів та суб’єктів насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал та визначення офіційної процедури проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживачів та суб’єктів насінництва та розсадництва, у разі їх не впевненості у відповідності посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ – IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти Законів України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення державного земельного кадастру»
Проект Закону України розроблено відповідно до пункту 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання відображення Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1406-р, з метою встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо порядку отримання інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про визнання такими, що втратили чинність наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року №579 та №580»
Проект наказу розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731
Міністерство агарної політики та продовольства України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк
17 жовтня 2016 р. 

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти Законів України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу»
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу» розроблений на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 26.05.2016 №17816/1/1-16 до листа Мінекономрозвитку України від 13.05.2016 №3622-01/13868-01 щодо завершення підготовки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів, розроблених відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», у тому числі щодо визначення на рівні законів розмірів плати за надання адміністративних послуг.
Департамент стратегії та економічного розвитку Мінагрополітики
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову №482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. №197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. №1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року №482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти Законів України
«Про національну інфраструктуру геопросторових даних»
Проект Закону України «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних» розроблено відповідно до Концепції проекту Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. №1021-р.
Проект закону розроблено з метою встановлення правових основ створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури геопросторових даних.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою удосконалення процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», зокрема відомостей про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та автофазування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про внесення змін до Порядку консервації земель»
Приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. №283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за №810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу, зокрема, з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. №442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. №1119, Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №15.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року №115
Проект наказу розроблено відповідно статті 122 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня №1992 року №731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року №116
Проект наказу розроблено відповідно статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня №1992 року №731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 березня 2013 року №216
Проект наказу розроблено відповідно статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня №1992 року №731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти Законів України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)»
Проект Закону України розроблено з метою забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»
Забезпечення виконання першочергових ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики захворювання на африканську чуму свиней та проведення заходів з ліквідації хвороби у випадку її виникнення.
Актуальність та доцільність розробки проекту наказу обумовлено необхідністю забезпечення епізоотичного благополуччя України щодо африканської чуми свиней, покращенні методів боротьби з цим небезпечним захворюванням, визначенні протиепізоотичних заходів в дикій природі, покращенні можливостей реагування на спалах.
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
Держпродспоживслужба
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики
Проект наказу розроблено відповідно статей 125, 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня №1992 року №731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»
Проект постанови розроблено на виконання статті 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» з метою установлення процедури та вимог до проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про нормативи якісного стану ґрунтів»
Проект постанови розроблено на виконання статті 30 Закону України «Про охорону земель»
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»
Ціллю державного регулювання є забезпечення єдності нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, шляхом приведення положень Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють земельні відносини.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІV квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux