ІІІ квартал 2019 року

Опубліковано 22 серпня 2019 року, 15:35

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проєкт регуляторного акта

Строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проєкти наказів Мінагрополітики

1

«Про затвердження Правил поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень»

Проєкт наказу розроблено з метою врегулювання процедури поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень

Директорат безпечності та якості харчової продукції

Держпродспоживслужба

ІІІ˗IV квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева


Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

 

 

Назва проекту регуляторного акта

 

 

Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта

Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики

«Про затвердження Порядку знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей»

Проект наказу розроблено відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами)

Мінагрополітики

Директорат безпечності та якості харчової продукції

Держпродспоживслужба

ІІI квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева


Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу» Проект постанови розроблено відповідно до статті 21 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Директорат безпечності та якості харчової продукції

Держпродспоживслужба
ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева


Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики
Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі Проект наказу розроблено на виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 з метою імплементації положень Виконавчої директиви Комісії 2014/20/ЄС від 6 лютого 2014 року про визначення класів базової та сертифікованої насіннєвої картоплі та умов та позначень, що застосовують до таких класів, Виконавчої директиви Комісії 2014/21/ЄС від 6 лютого 2014 року про визначення умов мінімальності та класів Союзу добазової насіннєвої картоплі та Директиви Ради 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насіннєвою картоплею. Департамент аграрної політики та сільського господарства ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева


Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики
Про внесення змін до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки Проект наказу розроблено з  метою удосконалення процедури встановлення, підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, фітосанітарних заходів, спрямованих на запобігання проникненню і розповсюдженню в Україні таких організмів, та забезпечення виконання вимог фітосанітарних заходів країн, до яких експортуються  українські рослини та продукти рослинного походження

Директорат безпечності та якості харчової продукції

Держпродспоживслужба


ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева


Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти постанов Кабінету Міністрів України
Про затвердження  Порядку ведення реєстрів Проект постанови розроблено відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»

Департамент продовольства Мінагрополітики


ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 

Володимир ТОПЧІЙ

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики

Про затвердження Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях


Проект наказу розроблено відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»

Департамент продовольства Мінагрополітики


ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказ
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування майбутнього врожаю цукрового буряку  з державною підтримкою від  сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» Проект наказу підготовлено Мінагрополітики разом із Нацкомфінпослуг з метою удосконалення стандартного страхового продукту для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку  з державною підтримкою від  сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

Господарсько-фінансовий департамент Мінагрополітики

ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказ
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію» Проект наказу розроблено відповідно до пунктів 914 і 915 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Мінагрополітики,

Департамент аграрної політики та сільського господарства


ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказ
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1067» Проект постанови розроблено з метою консолідації нормативно-правових актів Держпродспоживслужби у сфері надання адміністративних послуг, враховуючи оптимізацію центральних органів виконавчої влади

Директорат безпечності та якості харчової продукції

Держпродспоживслужба
ІІ-ІІІ квартал


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказ
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від  сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» Проєкт наказу підготовлено Мінагрополітики разом із Нацкомфінпослуг з метою удосконалення стандартного страхового продукту для страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

Господарсько-фінансовий департамент

Мінагрополітики

ІІI кварталЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України

О. Трофімцева

Зміна

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проєкту регуляторного акта
Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проєкт регуляторного акта
Строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України
Проєкти постанов Кабінету Міністрів УкраїниПроєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 691»
Зазначеним проєктом постанови буде відкориговано Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування відповідно до змін законодавства.

Директорат безпечності та якості харчової продукції


Держпродспоживслужба


ІІІ - IV квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux