IIІ квартал 2016 року

Опубліковано 12 лютого 2019 року, 21:01

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти законів України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів»
Метою розроблення проекту Закону України є імплементація положень Регламенту №1830 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 р. про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС.
Мінагрополітики,
Держпродспоживслужба
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден»
Метою прийняття проекту наказу є приведення Положення про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року №407, у відповідність до чинного законодавства та удосконалення його в частині засобів дистанційного контролю риболовних суден і обробки відповідної інформації
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІІІ квартал
«Про внесення змін до форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості»
Метою прийняття проекту наказу є приведення форми акта, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2014 року №237, у відповідність до законодавства України, зокрема до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІІІ квартал
«Про внесення змін у додаток 8 до Порядку оформлення приходу з рейсів, виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України»
Метою прийняття проекту наказу є приведення діючого переліку суднових документів, що підлягають перевірці капітаном порту під час оформлення виходу в рейс судна, до вимог міжнародного та національного законодавства
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІІІ квартал
«Про внесення змін до Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості»
Метою прийняття проекту наказу є приведення Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року №27, у відповідність до вимог законодавства України, зокрема до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1147 «Про прикордонний режим»
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи»
 
Проект постанови розроблено з метою виконання вимог статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про адміністративні послуги», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» забезпечення прозорості процедури, удосконалення системи видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Держпродспоживслужба
Департамент тваринництва
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до пункту 20 переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»
Метою прийняття проекту постанови є удосконалення механізмів спеціального використання об’єктів тваринного світу та оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення їх в тому числі на декларативний (реєстраційний, заявниць кий) принцип провадження господарської діяльності.
Держрибагентство
Мінагрополітики
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку видачі підтвердження на ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку»
Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 грудня 2015 року №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами».
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський 

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин»
Проект наказу розроблено на виконання статей 20, 29 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та з метою виконання завдань з науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, що подають з метою державної реєстрації прав в Україні.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал
«Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин»
Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і стандартами» та з метою встановлення вимог до підприємств, установ та організацій, які здійснюватимуть від імені Компетентного органу певні повноваження в сфері охорони прав на сорти рослин.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державної фіскальної служби»
Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»
Проект постанови розроблено на виконання Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 грудня 2015 р. №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про затвердження форми акта, який складається за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю
у критичних точках»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини п’ятої статті 12 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Держпродспоживслужба
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
ІІІ квартал
«Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 62 Закону України «Про ветеринарну медицину»
Держпродспоживслужба
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
ІІІ квартал
«Про затвердження форми акта, який складається за результатами проведення заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини п’ятої статті 12 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Держпродспоживслужба
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)
Проект наказу розроблено на виконання частини сьомої статті 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 грудня 2015 р. №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» та з метою затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова 

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту
Проект наказу розроблено на виконання вимог статті 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 грудня 2015 року №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами».
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин»
Проект наказу розроблено на виконання статей 13, 28 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та з метою виконання завдань з науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, що подають з метою державної реєстрації прав в Україні.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІІ квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux