ІІ квартал 2017 року

Опубліковано 11 лютого 2019 року, 15:48

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з європейської інтеграції
О. Трофімцева
09 березня 2017 рік

Змінидо Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»
Проект наказу розроблено відповідно до статті 17 та пункту 3 статті 66 Закону України «Про ветеринарну медицину», з метою забезпечення державного контролю та нагляду за виробництвом та обігом ветеринарних препаратів
Департамент тваринництва
Держпродспоживслужба
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Змінидо Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Проект акта розроблений з метою вдосконалення нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель з урахуванням зміни повноважень центральних органів виконавчої влади в частині регулювання питань грошової оцінки земель, а також з метою врахування при проведенні нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення витрат на поліпшення кормових угідь в деяких регіонах України, що призвели до зміни показників бонітування таких угідь. Також необхідно виправити технічні помилки, допущені під час підготовки проекту Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Змінидо Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»
Метою проекту наказу є забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині показників безпеки кормів, які гарантують захист здоров’я людей і тварин
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
Держпродспоживслужба
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»
Розробка проекту наказу зумовлена необхідністю забезпечення практичної реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», якою запроваджено нові методичні підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у відповідності до статті 12 Закону України «Про оцінку земель», пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру»
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» розробляється з метою застосування таких критеріїв при здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю), здійсненні контрольних заходів з питань дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал
Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства»
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства» розробляється з метою затвердження порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів у разі виявлення порушень земельного законодавства, встановлення порядку контролю за виконанням приписів, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства»
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства» розробляється з метою затвердження порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель, родючості ґрунтів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель»
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель» розробляється з метою затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог земельного законодавства, використання та охороною земель, родючості ґрунтів»
Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель, родючості ґрунтів» розробляється з метою реалізації абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, використання та охорони земель, родючості ґрунтів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку»
Метою проекту наказу є встановлення єдиної форми ветеринарно-санітарного паспорта на тварину та внесення до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1202/25979, уточнень, які стосуються видачі цього документа.
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
Держпродспоживслужба
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
О. Ковальова

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України
Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”
Проект наказу розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» з метою визначення форми для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти законів
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового законодавства та встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів)»
Проект Закону України розроблено на виконання доручення Першого віце-прем’єр міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 17.08.2016 № 30180/1/1-16, з метою розв’язання проблемних питань щодо функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, реалізації лісоматеріалів, а також створення результативного механізму для запобігання порушень законодавства у сфері охорони лісів
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне агентство лісових ресурсів України
ІІ-ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»
Проект Закону підготовлено з метою розробки та впровадження заходів для забезпечення біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні. Крім того, реалізація Закону покращить інвестиційну привабливість України, підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції тваринництва на зовнішніх ринках, сприятиме виведенню української продукції.
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про внесення змін до деяких наказів»
Проект наказу розроблено відповідно до пункту «г» статті 15 та статті 19 Земельного кодексу України, пункту «ґ» статті 14 Закону України «Про землеустрій», статті 12 Закону України «Про оцінку земель», та з метою забезпечення обліку земель за видами їх цільового призначення у Державному земельному кадастрі та врегулювання питання щодо визначення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок,
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження форм документів із підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок»
Розроблений з метою реалізації положень пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 941 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК

Змінидо Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»
Проект Закону підготовлено з метою розробки та впровадження заходів для забезпечення біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні. Крім того, реалізація Закону покращить інвестиційну привабливість України, підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції тваринництва на зовнішніх ринках, сприятиме виведенню на зовнішні ринки української продукції.
Завданням прийняття проекту Закону є забезпечення стабільної епізоотичної ситуації щодо цієї хвороби на території України.
Мінагрополітики, Держпродспоживслужба
ІІ квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux