ІІІ-ІV квартал 2021 року

Опубліковано 02 грудня 2021 року, 10:30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  

від 12 листопада 2021 року № 352

 

Зміни 

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України  

 з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік


1. Доповнити розділ «Проекти постанов Кабінету Міністрів України» Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік позиціями такого змісту:


№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ

органу виконавчої влади,  що розроблятиме регуляторний акт

18

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 2002 р. № 1183»

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»

листопад

Департамент аграрного розвитку

19

«Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва»

Виконання статті 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Встановлення процедури формування вартості послуг із визначення сортових і посівних якостей насіння (польового оцінювання, ділянкового сортового контролю, відбору проб від партій насіння та/або садивного матеріалу, аналізу проб) та сортових і товарних якостей садивного матеріалу, що здійснюються органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як посадові особи Мінагрополітики, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

грудень

Департамент аграрного розвитку

20

«Про внесення змін до Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру

та переліку відомостей Державного аграрного реєстру»

Створення прозорих, відкритих та доступних онлайн сервісів від держави для кожного учасника аграрного ринку, зокрема шляхом запровадження дворівневої цифровізації галузей рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного комплексу на рівні держави та суб’єктів господарювання через створення та впровадження комунікаційної платформи для аграрного ринку – омніканальної цифрової системи «ДАР»

грудень

Управління
розвитку цифрових трансформацій

в аграрному секторі економіки

21

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Вдосконалення механізму ведення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин, сільськогосподарської дорадчої діяльності, насінництва та розсадництва

грудень

Управління
розвитку цифрових трансформацій

в аграрному секторі економіки

22

«Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування електронної системи урядування галузі рибного господарства «e-Риба»

Зменшення навантаження на суб’єктів рибного господарства, спрощення процедур отримання ними документів дозвільного характеру та здійснення спеціального використання водних біоресурсів, проведення дозвільних (погоджувальних) процедур державними органами, усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом трансформації таких заходів в електронну форму та запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг у галузі рибного господарства з використанням електронної системи урядування галузі рибного господарства «e-Риба»

грудень

Державне агентство меліорації

та рибного господарства УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
22.10.2021  № 292

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ

органу виконавчої влади,  що розроблятиме регуляторний акт


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії»

Визначення та затвердження основних положень договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж»


грудень

Держгеокадастр (Департамент землеустрою, використання та охорони земель)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення»

Затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення відповідно до вимог положень частини другої статті 7 Закону України «Про страхування» та положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»

грудень

Держгеокадастр

(Управління сертифікації та нагляду у сфері землеустрою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
24.09.2021  №  220

 

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

 

1. Доповнити розділ «Проекти постанов Кабінету Міністрів України» Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік позицією такого змісту:

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ органу виконавчої влади, що розроблятиме регуляторний акт

15.

 «Про затвердження граничних розмірів, структури, порядку застосування страхових тарифів для страхування озимої пшениці                  з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі»

Реалізація державної підтримки страхування озимої пшениці на період перезимівлі

жовтень

Фінансово – економічний департамент


2. Доповнити розділ «Проекти наказів Мінагрополітики» Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік позицією такого змісту:


№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ органу виконавчої влади, що розроблятиме регуляторний акт

13.

«Про стандартизований страховий продукт на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі»

Визначення порядку та умов страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі


жовтень

Фінансово – економічний департамент


___________________________________________ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  

від  21 вересня 2021 року № 208

 

Зміни 

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства  України  

 з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік


1. Доповнити розділ «Проекти постанов Кабінету Міністрів України» Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік  позиціями такого змісту:


№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ

органу виконавчої влади,  що розроблятиме регуляторний акт

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»

 Реалізація пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.
Затвердження Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, вимог щодо здійснення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, порядку оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України від 28.04.2021 № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»


вересень

Держгеокадастр (Департамент ведення Державного земельного кадастру)

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 і від 11 жовтня
2002 р. № 1531 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р.
№ 1098»


Дерегуляція господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”) через спрощення визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а також приведення чинних Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, та Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531, у відповідність до вимог земельного законодавства.жовтень

Управління регулювання аграрних ресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  

від  02.12.2021 року № 404

 

Зміна 

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства  України  

 з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік


1. Доповнити розділ «Проекти наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України» Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік  позицією такого змісту:


№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ

органу виконавчої влади,  що розроблятиме регуляторний акт

14.

«Про затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

Затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та  приведення форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 404/25181, у відповідність із положеннями чинного законодавства


грудень

Держгеокадастр (Управління сертифікації та нагляду у сфері землеустрою)Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux