портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

2018

Опубліковано 04 лютого 2019 року, 12:43

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК
«14» грудня 2017

План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Назва проекту регуляторного акту
Обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту
ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)
Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу
Проекти законів України
«Про обіг земель сільськогосподарського призначення»
Метою розроблення проекту Закону є пункт 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель»
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІІ квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою»
Метою розроблення проекту Закону є законодавче закріплення погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності та запровадження публічності надання висновків про розгляд документації із землеустрою органами державної влади та місцевого самоврядування
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви»
Метою розроблення проекту Закону є регулювання питання надання адміністративної послуги з проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення доступу до відомостей Державного реєстру географічних назв
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері використання та охорони земель»
Метою розроблення проекту Закону є вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель, посилення відповідальності за зниження родючості ґрунтів
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»
Метою розроблення проекту Закону є забезпечення сільськогосподарських товаровиробників рибної галузідержавною підтримкою, що дасть змогу виготовлення конкуренто спроможної вітчизняної рибної продукції, підтримки інфраструктури аграрного ринку та продовольчої безпеки держави
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІV квартал
«Про внесення змін до статті 17 Закону України
«Про тваринний світ»
Метою розроблення проекту Закону є врегулювання на законодавчому рівні питань використання рибогосподарських водних об'єктів при спеціальному використанні об’єктів тваринного світу та усунення колізії норм права
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
Метою розроблення проекту Закону є виконання пунктів 52-55 розділу ІІ Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2016 року № 228, а також встановлення єдиних правил державного нагляду і контролю ідентифікації та реєстрації тварин в господарствах операторів ринку спрощення механізму відшкодування з Державного бюджету України за проведену ідентифікацію тварин для власників тварин – фізичних осіб
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про розсадництво багаторічних рослин»
Метою розроблення проекту Закону є врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин відповідно до європейських норм ведення галузі розсадництва
Департамент аграрної політики та сільського господарства
IV квартал
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»
Метою розроблення проекту акта є визначення механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 281230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Прийняття постанови дасть можливість забезпечити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної підтримки широкому колу суб’єктів господарювання
Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій
І квартал
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»
Метою розроблення проекту акта є Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
І квартал
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статті 5 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» щодо виконання повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державного контролю в частині затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей.
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»
Метою розроблення проекту акта є обумовленість існування низки проблем у сфері лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю, з-поміж яких варто виокремити такі: відсутність конкуренції на ринку лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю внаслідок існування відповідної державної монополії; недостатня ефективність використання державних коштів, що виділяються на проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал
«Про затвердження порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статтей 5, 22, 23 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» для упорядкування процедури проведення арбітражних лабораторних досліджень
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації витрат пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»
Метою розроблення проекту акта є покращення епізоотичної, екологічної, епідеміологічної ситуації в державі шляхом належної утилізації/видалення побічних продуктів тваринного походження І та ІІ категорій, приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал
«Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІI квартал
«Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІI квартал
«Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІI квартал
«Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІI квартал
«Про внесення змін в Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367»
Метою розроблення проекту акта є приведення технічного регламенту у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 року
№ 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних
машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами
Департамент аграрної політики та сільського господарства
II квартал
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»
Метою розроблення проекту акта є удосконалення механізму надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
Господарсько-фінансовий департамент
II квартал
«Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 30 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» шляхом визначення порядку та процедури продажу на аукціоні права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
Мінагрополітики
Держрибагентство
II квартал
«Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»
Метою розроблення проекту акта є створення механізму розподілу додаткових часток добування (вилову) з резерву лімітів спеціального використання водних біоресурсів, удосконалення роботи рибоприймальних пунктів для забезпечення їх належного функціонування
Мінагрополітики
Держрибагентство
II квартал
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статті 11-2 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
МінагрополітикиДержпродспоживслужба
ІІІ квартал
«Про впровадження компартменталізації»
Метою розроблення проекту акта є вимоги пункту 34 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016–2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 847 від 17.09.2014 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІІ квартал
«Про затвердження Порядку поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I-III»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення контролю за поводженням з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорій I-III, що обумовлено необхідністю стабілізації епізоотичної ситуації щодо основних особливо небезпечних хвороб тварин та людей
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІІ квартал
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІІ квартал
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Метою розроблення проекту акта є приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та«Про адміністративні послуги»
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 р. № 596»
Метою розроблення проекту акта є приведення постанови Кабінету Міністрів України від
04 липня 2012 року № 596 «Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та продуктів переробки лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та«Про адміністративні послуги»
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»
Метою розроблення проекту акта є удосконалення процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), вдосконалення структури та змісту електронного документу та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IІІ квартал
«Про затвердження Розмірів плати за спеціальне використання водних біоресурсів»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у сфері рибного господарства у відповідність до норм Бюджетного кодексу України та Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІV квартал
«Про затвердження Методики розрахунку збитків водним біоресурсам при плануванні та проведенні різних видів робіт на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)»
Метою розроблення проекту акта є удосконалення механізму розрахунку збитків водним біоресурсам, який сприятиме більш повній та точній оцінці впливу господарської діяльності на водні біоресурси при плануванні та проведенні різних видів робіт на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІV квартал
«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2019 р. до 1 вересня 2020 р. в частині визначення мінімальних цін»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»
Департамент продовольства
IV квартал
«Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів»
Метою розроблення проекту акта є набуття чинності в Європейському Союзі у 2016 році Регламенту (ЄС) № 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 05 лютого 2013 року про затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів
Департамент аграрної політики та сільського господарства
IV квартал
«Про внесення змін до Санітарних правил в лісах України»
Метою розроблення проекту акта є приведення вимог Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27липня 1995 року № 555 у відповідність із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», узгодження окремих норм з актами такої ж юридичної сили, а саме з Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733
Мінагрополітики
Держлісагентство
ІV квартал
Проекти наказів Мінагрополітики
«Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статті 22 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
Департамент стратегії та економічного розвитку
І квартал
«Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»
Метою розроблення проекту акта є встановлення єдиної форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми, покращення службової діяльності державних інспекторів при реалізації повноважень, передбачених статтею 66 Закону
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про затвердження порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»
Метою розроблення проекту акта є упорядкування процедури надання статусу офіційних ветеринарних лікарів, уповноважених ветеринарів та працівника бійні, уповноважених на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора при реалізації повноважень, передбачених статтями 11, 31, 40 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про затвердження Правил захисту тварин під час умертвіння»
Метою розроблення проекту акта є гармонізації законодавство України до законодавства Європейського Союзу, зокрема Регламенту Ради (ЄС) № 1099/2009 від
24 вересня 2009 року про захист тварин під час умертвіння, який встановлює правила для умертвіння тварин, яких вирощують для виробництва харчових продуктів, вовни, шкіри, хутра або інших продуктів, а також умертвіння тварин з метою депопуляції і для супутніх операцій
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері ветеринарної медицини»
Метою розроблення проекту акта вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року
№ 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» з метою удосконалити діяльність Держпродспоживслужби у сфері ветеринарної медицини
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про затвердження вимог до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг»
Метою розроблення проекту акта є виконання норм Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», в частині визначення інформації про харчовий ланцюг, отриманої з господарства походження, про тварину, призначену для забою, у тому числі про стан її здоров’я, лікування та застосування ветеринарних препаратів
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
І квартал
«Про внесення змін до наказу Держкомветмедицини від 18.09.2009 № 343 «Про затвердження Інструкції з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13 січня
2010 р. за № 15/17310»
Метою розроблення проекту акта є приведення наказу Держкомветмедицини від 18 вересня 2009 року № 343 «Про затвердження Інструкції з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення» у відповідність до норм законів України «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал
«Про затвердження порядку знищення насіння та садивного матеріалу, яке не може бути використане на продовольчі, кормові цілі, створення багаторічних насаджень або в інших цілях»
Метою розроблення проекту акта є вимоги абзацу п’ятого статті 17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Про затвердження Змін до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення виконання заходів щодо недопущення поширення захворювання на АЧС у випадку проведення заходів з ліквідації хвороби
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
ІІ квартал
«Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
ІI квартал
«Про затвердження Інструкції з бонітування кіз молочних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві та зразків форм племінного обліку та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 16 липня
2003 року № 242»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та підвищення рівня селекційно-племінної роботи в галузі козівництва
Департамент аграрної політики та сільського господарства
II квартал
«Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві та зразків форм племінного обліку»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та підвищення рівня селекційно-племінної роботи в птахівництві
Департамент аграрної політики та сільського господарства
II квартал
«Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»
Метою розроблення проекту акта є імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Департамент аграрної політики та сільського господарства
II квартал
«Про затвердження Вимог до екстрактів кави та цикорію»
Метою розроблення проекту акта є імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Департамент аграрної політики та сільського господарства
II квартал
«Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості»
Метою розроблення проекту акта є визначення мінімальних технічних вимог до оснащення суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, залежно від конструкції судна та району його плавання
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІ квартал
«Про затвердження деяких форм суднових документів та правил їх ведення на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення єдиного і комплексного підходу до оформлення судного журналу і машинного журналу (для механічних суден) та затвердження єдиних правил їх ведення на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІ квартал
«Про затвердження Змін до форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості»
Метою розроблення проекту акта є приведення Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловостіу відповідність до вимог законодавства України
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІ квартал
«Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості»
Метою розроблення проекту акта є підвищенні рівня підготовки та сертифікації персоналу суден флоту рибної промисловості до міжнародних стандартів та удосконалення національних стандартів щодо роботи державних кваліфікаційних комісій та учбово-тренажерних центрів, порядку видачі кваліфікаційних документів та ведення Реєстру сертифікатів компетентності персоналу риболовних суден та підтверджень до них
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІ квартал
«Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості грунтів»
Метою розроблення проекту акта є затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель
Мінагрополітики
Держгеокадастр
ІІ квартал
«Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення епізоотичного благополуччя в свиногосподарствах України шляхом проведення заходів з профілактики, діагностики та ліквідації хвороби, чіткому врегулюванні відносин між службою ветеринарної медицини та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, виробництві сільськогосподарської продукції гарантованої якості і безпеки
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IІI квартал
«Про внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден»
Метою розроблення проекту акта є удосконалення нормативно-правового акта в частині визначення порядку експлуатації суден флоту рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, третього та четвертого району плавання незалежно від потужності головного двигуна, та риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України і здійснюють промисел у виключній (морській) економічній зоні, територіальних та внутрішніх водах України, водах за межами юрисдикції України, а також суден, що плавають під прапорами інших держав і здійснюють промисел у виключній (морській) економічній зоні України і встановлення вимог до оснащення технічними засобами контролю риболовних суден
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості у відповідність до міжнародних нормативних документів та національного законодавства України
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про затвердження Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості України»
Метою розроблення проекту акта є удосконалення нормативно-правового акту в частині визначення організаційно-технічних та інших заходів, що направлені на запобігання пожежам на суднах флоту рибної промисловості України, а також підготовку і дії екіпажу з боротьби за живучість судна у разі виникнення пожежі
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про затвердження Порядку нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у сфері рибного господарства у відповідність до норм Бюджетного кодексу України та Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про затвердження Змін до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів»
Метою розроблення проекту акта є приведення Акта,складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів у відповідність до вимог законодавства України
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Про затвердження Інструкції з нормування виходу спирту етилового під час його виробництва з крохмалевмісної і цукровмісної сировини»
Метою розроблення проекту акта є вимоги пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від
15 лютого 1999 року № 186 «Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», яким передбачено, що норми виробничих втрат і виходу щодо спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Державною фіскальною службою
Департамент продовольства
ІІІ квартал
«Про затвердження нормативів гранично допустимих втрат спирту етилового під час виробництва спиртовмісної продукції з дозрілої бражки»
Метою розроблення проекту акта є вимоги пункту 2постанови Кабінету Міністрів від
15 лютого 1999 року № 186 «Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», яким передбачено, що норми виробничих втрат і виходу щодо спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Державною фіскальною службою
Департамент продовольства
ІІІ квартал
«Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року»
Метою розроблення проекту акта є вдосконалення законодавства України з питань безпеки мореплавства шляхом наближення національних вимог у сфері безпеки мореплавства до міжнародних стандартів підвищення рівня безпечної експлуатації суден флоту рибної промисловості незалежно від їх розмірів та районів плавання
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІV квартал
«Про затвердження режимів рибальства у 2019 році»
Метою розроблення проекту акта є впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження Правил любительського рибальства»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІV квартал
«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) сфері господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та форми актів відбору зразків»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статті 21 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є вимоги статтей 38, 39 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення виконання першочергових ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики захворювання на блутанг та проведення заходів з ліквідації хвороби у випадку її виникнення
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про внесення змін до наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.07.2001 № 37 «Про затвердження Правил реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до вимог Закону України «Про метрологічну діяльність»
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про затвердження Порядку ведення Чергової довідкової карти України»
Метою розроблення проекту акта є встановлення Порядку ведення Чергової довідкової карти України та загальних вимог до її змісту з метою постійного відстеження та обліку змін у зображення Державного кордону України, меж адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, інших географічних об’єктів України, визначених цим Порядком та їх назви
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про затвердження Порядку топографічної зйомки у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500»
Метою розроблення проекту акта є встановлення Порядку та методики виконання топографічної зйомки для створення та оновлення топографічних планів у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового»
Метою розроблення проекту акта є приведення норм у відповідність із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Департамент продовольства
IV квартал
«Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про племінну справу у тваринництві»
Департамент аграрної політики та сільського господарства
IV квартал
«Про затвердження Порядку організації та проведення лісової сертифікації»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статті 56 Лісового кодексу України
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статті 47 Лісового кодексу України
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 40 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня
2007 року № 761
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з проведення рубок формування і оздоровлення лісів»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 5 Правил поліпшення якісного складу лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року
№ 724
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Форми договору про умови ведення мисливського господарства»
Метою розроблення проекту акта є врегулювання питань, пов’язаних із веденням мисливського господарства користувачами мисливських угідь шляхом затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України»
Метою розроблення проекту акта є затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України та перегляду діючих правил
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Положення про функціональну систему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту»
Метою розроблення проекту акта є затвердження Положення про функціональну систему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року
№ 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux