2017

Опубліковано 04 лютого 2019 року, 12:28

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Максим МАРТИНЮК
14 грудня 2016

План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акта
Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта
Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України
Проекти Законів України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)
Метою розроблення проекту Закону є виконання пункту 16 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року №803.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
I квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи землевпорядної документації»
Метою розроблення проекту Закону є виконання пункту 17 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
I квартал
«Про обіг земель сільськогосподарського призначення»
Метою розроблення проекту Закону є виконання пункту 2 розділу II Закону України від 6 жовтня 2016 року № 1669-VII «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель».
Мінагрополітики
Держгеокадастр
II квартал
Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України (щодо орендної плати за землі, зайняті водними об’єктами для потреб аквакультури (рибництва)»
Метою розроблення проекту Закону є оптимізація сплати суб’єктами аквакультури орендної плати за використання земель водного фонду під рибницькими господарствами (комплексами рибогосподарських технологічних водойм, інших виробничих будівель та споруд) та зниження податкового навантаження на суб’єктів аквакультури.
Мінагрополітики
Держрибагентство
II квартал
«Про виноград та виноробну продукцію»
Метою розроблення проекту Закону є виконання пунктів 368 та 369 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року
№ 847.
Мінагрополітики
II квартал
«Про розсадництво багаторічних рослин»
Метою розроблення проекту Закону є врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин, яка на сьогодні функціонує у відповідності із Законом України «Про насіння і садивний матеріал», діючі норми якого не відповідають у повній мірі вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом.
Мінагрополітики
II квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення»
Метою розроблення проекту Закону є врегулювання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», вдосконалення та спрощення процедури реєстрації сільськогосподарської техніки.
Мінагрополітики
II квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».
Метою розроблення проекту Закону є врегулювання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та передбачає врегулювання питання реєстрації сільськогосподарської техніки.
Мінагрополітики
III квартал
«Про консолідацію земель»
Метою розроблення проекту Закону є законодавче закріплення шляхів правових механізмів для забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування земельних масивів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
Протягом шести місяців після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності»
Метою розроблення проекту Закону є встановлення основних вимог надання адміністративних послуг у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності відповідно до положень статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги».
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту»
Метою розроблення проекту Закону є гармонізація положень Податкового кодексу України із Директивою 92/83 ЄС, розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, збільшення його виробництва і реалізації, завантаження потужностей спиртових заводів.
Мінагрополітики
IV квартал
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ»
Метою розроблення проекту Закону є приведення Закону України «Про тваринний світ» у відповідність до чинного законодавства України, в частині спеціального використання водних біоресурсів без отримання права користування рибогосподарськими водними об’єктами.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
Проекти постанов Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2017-2018 роках»
Метою розроблення проекту акта є визначення переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2017-2018 роках.
Мінагрополітики
II-III квартал
«Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2017/2018 маркетинговому періоді»
Метою розроблення проекту акта є визначення обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2017/2018 маркетинговому періоді об’єктами державного цінового регулювання.
Мінагрополітики
II-III квартал
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до законодавства норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», з метою удосконалення механізму надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг».
Мінагрополітики
Держгеокадастр
III квартал
«Про внесення змін до Порядку охорони геодезичних пунктів»
Метою розроблення проекту акта є приведення Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 року № 1284, у відповідність до законодавства.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року № 1126»
Метою розроблення проекту акта є приведення Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року № 1126 до чинного законодавства України.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 року»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».
Мінагрополітики
IV квартал
«Про внесення зміни до пункту 9-1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548»
Метою розроблення проекту акта є скасування положення щодо затвердження максимальної ціни на спирт етиловий, яка суперечить сьогоденній державній ціновій політиці.
Мінагрополітики
IV квартал
Проекти наказів Мінагрополітики

«Про внесення змін до наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 р. № 18/15/21/11»
Метою розроблення проекту акта є приведення норм Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
I квартал
«Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві»
Метою розроблення проекту акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про племінну справу у тваринництві».
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
II квартал
«Про внесення змін до наказу до Порядку нормативно-грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»
Метою розроблення проекту акта є визначення критеріїв щодо визначення коефіцієнта екологічного значення водного об’єкта при проведенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів).
Мінагрополітики
Держгеокадастр
II квартал
«Про затвердження форми Акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення завершення роботи щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
II квартал
«Про затвердження Порядку організації та проведення лісової сертифікації»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 56 Лісового кодексу України.
Мінагрополітики
Держлісагентство
II квартал
«Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 12.10.2011 № 538»
Метою розроблення проекту акта є виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Про затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункт 4 частини 1 статті 6 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I-III»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини 2 статті 10 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби»
Метою розроблення проекту акта є виконання статей 6,7 Закону України «Про ветеринарну медицину».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»
Метою розроблення проекту акта є виконання статей 6,7 Закону України «Про ветеринарну медицину».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
II квартал
«Про затвердження Інструкції з бонітування кіз молочних порід»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві».
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
II-ІІІ квартал
«Про затвердження Інструкції з бонітування сільськогосподарської птиці»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві»
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
II-ІІІ квартал
«Про затвердження Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві»
Мінагрополітики
Департамент тваринництва
II-ІІІ квартал
«Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості»
Метою розроблення проекту акта єпідвищенні рівня підготовки та сертифікації персоналу суден флоту рибної промисловості України до міжнародних стандартів та удосконалення національних стандартів щодо роботи державних кваліфікаційних комісій та учбово-тренажерних центрів, порядку видачі кваліфікаційних документів та ведення Реєстру сертифікатів персоналу риболовних суден та підтверджень до них.
Мінагрополітики
Держрибагентство
ІІІ квартал
«Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2017/2018 маркетинговому періоді»
Метою розроблення проекту акта є визначення мінімальних та максимальних інтервенційних цін об’єктів державного цінового регулювання.
Мінагрополітики
Департамент стратегії та економічного розвитку
ІІІ квартал
«Про затвердження специфічних гігієнічних правил щодо харчових продуктів»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 208 «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
IV квартал
«Про затвердження Технічного регламенту щодо алкогольних напоїв»
Метою розроблення проекту акта є імплементація Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 110/2008 р. про захист географічного позначення.
Мінагрополітики
Департамент продовольства
IV квартал
«Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості довжиною менше 24 метрів»
Метою розроблення проекту акта єудосконалення механізму розслідування аварійних подій за участю суден флоту рибної промисловості, взаємодії суб’єктів цих подій, їх обліку, підвищення ефективності пошуково-рятувальних робіт.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 року № 466»
Метою розроблення проекту акта єприведення відповідність регуляторного акта у сфері безпеки мореплавства в частині визначення вимог до оснащення технічними засобами контролю риболовних суден та визначення процедури включення риболовних суден до обліку для дистанційного контролю, що в свою чергу забезпечить запобігання порушень вимог законодавства у сфері використання водних біоресурсів та забезпечить виконання вимог міжнародних договорів України щодо відповідальності держави прапора за дії судновласників у водах за межами та в межах юрисдикції держави прапора.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження форм та правил ведення суднового та машинного журналів суден флоту рибної промисловості»
Метою розроблення проекту акта єзатвердження форм та правил ведення суднових документів, передбачених статтею 35 Кодексу торговельного мореплавства України.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду кваліфікаційного товариства»
Метою розроблення проекту акта євстановлення процедури та критеріїв безпечного укомплектування екіпажами суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду кваліфікаційного товариства, як морських, так і на внутрішніх водоймам, підвищення рівня безпеки судноплавства суден флоту рибної промисловості.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах»
Метою розроблення проекту акта є впорядкування детальної регламентації порядку спеціального використання водних біоресурсів у спеціальних товарних рибних господарствах.
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження режимів рибальства у 2018 році»
Метою розроблення проекту акта є виконання статей 8, 40 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
Мінагрополітики
Держрибагентство
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо гарантованого традиційного складу та способу виробництва сільськогосподарської продукції та харчових продуктів»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо фруктових джемів, желе та мармеладу, призначених для споживання в їжу»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо екстрактів кави та екстрактів цикорію»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо фруктових соків призначених для споживання»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження вимог щодо меду що призначений для споживання людиною»
Метою розроблення проекту акта є виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними і їхніми державами – членами, з іншої сторони».
Мінагрополітики
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування»
Метою розроблення проекту акта є виконання ст. 47 Лісового кодексу України.
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 40 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
2007 р. № 761.
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2007 р. № 761.
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Інструкції з проведення рубок формування і оздоровлення лісів»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 5 Правил поліпшення якісного складу лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724.
Мінагрополітики
Держлісагентство
IV квартал
«Про затвердження Порядку створення та оновлення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500»
Метою розроблення проекту акта є визначення методів створення, оновлення та видання топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 і вимог до їх змісту, точності та геодезичної основи.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про затвердження Порядку збирання та встановлення географічних назв під час виконання топографо-геодезичних картографічних робіт»
Метою розроблення проекту акта є визначення порядку збирання та встановлення назв географічних об’єктів при виконанні робіт зі створення та оновлення державних топографічних картографічних планів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів геодезистів»
Метою розроблення проекту акта є затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифікат інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, надання витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників; надання витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів геодезистів.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
«Про затвердження Порядку контролю і приймання топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результату»
Метою розроблення проекту акта є встановлення порядку контролю та оцінки якості топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного і спеціального призначення та їх результатів, у тому числі робіт із демаркації та демілітації державного кордону.
Мінагрополітики
Держгеокадастр
IV квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux