портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

2016

Опубліковано 04 лютого 2019 року, 10:16

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України
Я.В. Краснопольський
10 грудня 2015 року

План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Назва проекту регуляторного акта
Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Структурні підрозділи Міністерства та центральні органи виконавчої влади, що розроблятимуть регуляторний акт
Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України
Проекти Законів України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду»
Метою розроблення проекту Закону є посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів а також порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
ІІ квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства»
Метою розроблення проекту Закону є створення сприятливих умов щодо розвитку виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними умовами території походження, шляхом спрощення затвердження нових видів виноробної продукції, а також приведення у відповідність з вимогами міжнародних правил, термінів та визначень при виробництві виноробної продукції.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІ квартал
«Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання «Масандра»
Метою розроблення проекту Закону є організація виробництва виноробної продукції НВАО «Масандра» та використання її всесвітньо відомої торгової марки на материковій частині у зв’язку із анексією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІ квартал
«Про розсадництво багаторічних рослин»
Метою розроблення проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти, спрощення ведення підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві за рахунок вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі розсадництва багаторічних рослин.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІ квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»
Метою розроблення проекту Закону є виконання пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357, яким передбачено удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
ІІ квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції в рибогосподарській діяльності»
Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», «Про ліцензування видів господарської діяльності», які спрямовані на дерегуляцію, реформування та підвищення ефективності рибного господарства.
Зміни передбачають спрощення здійснення рибогосподарської діяльності, встановлення більш прозорих та зрозумілих правил для суб'єктів рибогосподарської діяльності та врегулювання правовідносин, пов’язаних зі здійсненням спеціального використання водних біоресурсів.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
III квартал
«Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»
Метою розроблення проекту Закону є удосконалення сільськогосподарського страхування.
Мінагрополітики України
Департамент фінансово-кредитної політики
IV квартал
«Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних і прядивних видів Організації економічного співробітництва та розвитку»
Метою розроблення проекту Закону є правове врегулювання питання приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних і прядивних видів Організації економічного співробітництва та розвитку, призначених для міжнародної торгівлі. Введення в Україні сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних і прядивних видів за схемами ОЕСР, яка розповсюджується на всі держави-члени цієї організації, члени ООН та СОТ, що приєдналися до Схем, та видання єдиних сортових документів на насіння дозволить Україні повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сталого землекористування для боротьби з деградацією земель сільськогосподарського призначення»
Метою розроблення проекту Закону є запровадження європейських норм економічного стимулювання власників землі та землекористувачів для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
IV квартал
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. №881»
Метою розроблення проекту акта є поступове наближення законодавства України до законодавства ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів та відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що ратифікована Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, а також директивних і рекомендаційних документів ЄС, які потребують від України впровадження ефективної системи державного регулювання, в тому числі і сфери застосування пестицидів і агрохімікатів.
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
І квартал
«Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)»
Метою розроблення проекту акта є приведення його у відповідність до частини третьої статті 13 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».
Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК
І квартал
«Про надання платних послуг бюджетним установам, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства України»
Метою розроблення проекту акта є визначення переліку платних послуг, які можуть надаватись бюджетним установам, що належать до сфери управління Держрибагентства України та забезпечення реалізації Закону України «Про аквакультуру», Державної цільової економічної програми на 2012-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1245.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
І квартал
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449»
Метою розроблення проекту акта є приведення його у відповідність до норм Бюджетного кодексу України та положень Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
ІІ квартал
«Про порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є виконання абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
II квартал
«Про затвердження Порядку здійснення любительського рибальства»
Метою розроблення проекту акта є приведення вимог та правил щодо використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біологічних ресурсів під час здійснення любительського та спортивного рибальства до вимог чинного законодавства України та реалій сучасності.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
ІІ квартал
«Про затвердження Порядку відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та відстеження продуктів харчування і кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 108 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847.
Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК
ІІ квартал
«Про затвердження порядку та розмірів відшкодування збитків, завданих особам, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини третьої статті 12 Закону України «Про карантин рослин».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
III квартал
«Про затвердження Порядку проведення перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти для їх ввезення (пересилання) на митну територію України та ведення реєстру країн-імпортерів»
Метою розроблення проекту акта є виконання частин третьої та п’ятої статті 28 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року»
Метою розроблення проекту акта є виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».
Мінагрополітики України
Департамент продовольства
IV квартал
«Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу та ринкового нагляду сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення відповідності Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1367, Регламенту (ЄС) № 167/2013 від 05 лютого 2013 року.
Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК
IV квартал
«Про затвердження Положення про лісову охорону»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 89 Лісового кодексу України.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
Проекти наказів Мінагрополітики України
«Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини шостої статті 21 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
Мінагрополітики України
Департамент фінансово-кредитної політики
I квартал
«Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту»
Метою розроблення проекту акта є необхідність посилення контролю за безпекою використання суден флоту рибного господарства України, забезпечення більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень, визначених Положенням про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
ІІ квартал
«Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини шостої статті 21 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
Мінагрополітики України
Департамент фінансово-кредитної політики
ІI квартал
«Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини шостої статті 21 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
Мінагрополітики України
Департамент фінансово-кредитної політики
ІI квартал
«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2001 року № 153»
Метою розроблення проекту акта є приведення у відповідність до діючого законодавства наказу Міністерства аграрної політики України від 06.06.2001 № 153 «Про затвердження спеціалізованої форми первинного обліку товаро-транспортної накладної та Інструкції про порядок заповнення, застосування спеціальної товаро-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2001 за № 920/6111.
Мінагрополітики України
Департаменту продовольства
ІІ квартал
«Про внесення змін до Положення про державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358»
Метою розроблення проекту акта є приведення Положення про державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358 до вимог статті 11 Закону України «Про племінну справу у тваринництві».
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
II квартал
«Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 720»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статей 6, 7, 10, 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та спрощення порядку проведення атестації кнурів, баранів та цапів, підвищення рівня участі громадських організацій та установ при атестації бугаїв-плідників та жеребців.
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
II квартал
«Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення виконання статті 9 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та приведення у відповідність із Програмою селекції коней української верхової породи на період до 2020 року, схваленою Науково-експертною радою Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 1 засідання секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада 2014 року).
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
II квартал
«Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234»
Метою розроблення проекту акта є забезпечення виконання статей 9, 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та необхідність удосконалення нормативно-правових актів з проведення штучного осіменіння поголів’я кіз.
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
II квартал
«Про затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є виконання пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
II квартал
«Про затвердження Порядку поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I-III»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини другої статті 10 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
II квартал
«Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
ІІ квартал
«Про затвердження Порядку складання та подання заявок, проведення їх експертизи»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 8 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
III квартал
«Про затвердження Порядку вибіркового фітосанітарного контролю»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 40 Закону України «Про карантин рослин».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
III квартал
«Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 3 частини першої статті 6 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
III квартал
«Про затвердження режимів рибальства у 2017 році»
Метою розроблення проекту акта є виконання статей 8 та 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», підпункту 7.211 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах.
Держрибагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Технологічних вимог до виробництва, заморожування та зберігання сперми плідників за видами тварин»
Метою розроблення проекту акта є виконання вимог статей 6, 10 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та зменшення залежності від імпорту племінних (генетичних) ресурсів, їх раціонального використання, формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси, збереження вітчизняних порід та національного генофонду основних видів сільськогосподарських тварин.
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
IV квартал
«Про затвердження Положення про державні книги племінних тварин»
Метою розроблення проекту акта є виконання статей 11, 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси.
Мінагрополітики України
Департамент тваринництва
IV квартал
«Про затвердження технічних умов, технологічних інструкцій щодо оброблення, переробки, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження порядку проведення арбітражних досліджень»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини сьомої статті 11 Закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження переліку біологічних контрольних організмів, що можуть бути використані з метою біологічного контролю за регульованими шкідливими організмами, а також вимог до об’єктів та обладнання, що використовуються особами, які здійснюють біологічний контроль»
Метою розроблення проекту акта є виконання частини першої статті 32 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» щодо зменшення адміністративного навантаження».
Держветфітослужба України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України»
Метою розроблення проекту акта є виконання статті 18, 55 Кодексу про цивільний захист України.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Порядку з проведення лісовпорядкування»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 7.143 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Порядку з відведення і таксації лісосік у лісах»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 7.146 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 7.175 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
«Про затвердження Порядку з проведення рубок формування і оздоровлення лісів»
Метою розроблення проекту акта є виконання підпункту 7.150 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500.
Держлісагентство України
Мінагрополітики України
IV квартал
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux